Výzva na predloženie ponuky -stavebné práce, stavebné úpravy ZŠ na MŠ v obci Klenová

Výzva na predloženie ponúk

Výkresy

05a 2np NS, 05 2np NS, 04 2np JS, 03 1np JS

Rozpočty

VYKAZ VÝMER___STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI ZŠ NA MŠ

Vykaz výmer diel ZTI

Vykaz výmer diel ELI