Pozvánka na OZ dňa 24.02.2017

Pozvánka na OZ konané dňa 24.02.2017