Výzva na predloženie cenovej ponuky spevnené plochy pred KD

Výzva