Verejná vyhláška – výzva na vykonanie výrubu – okliesnenia stromov a iných porastov v rámci ochranného pásma elektrických vedeni VN/VVN v prevádzke VSD a.s.

Vyhláška