– Faktúry 2013 (OcU)
Číslo Faktúry Dodávateľ IČO Predmet / Tovar Suma Došla dňa Poznámkaobjednávka/zmluva
 1/2013 INprost,s.r.o. Bratislava 31363091 Obecné noviny 52,00 03.01.2013
 2/2013 Orange Slovensko,Bratislava 35697270 Telefonné poplatky 42,42 14.01.2013
  3/2013 Miroslav Zgabur,OK SAT, Strojárska 2524,Snina 43097855  Preinštalovanie sat.prijimačov,oprava 120,00 18.01.2013  O 1/2013
  4/2013 Vihorlat Press,s.r.o.,Staničná 11,Humenné 36457370 Inzercia Pod Vihorlatom č.1-2 24,00 18.01.2013  O 2/2013
 5/2013 Poradca podnikateľa,s.r.o.,Martina Rázusa 23A,Žilina 31592503 Finančný spravodajca ročník 2012 11,30 18.01.2013
  6/2012 Vychodoslovenská energetika,a.s.,Mlynská 31, Košice 36211222 Preplatok elektriny za r.2013 -689,41 18.01.2013
  7/2013  Fúra,s.r.o. Rozhanovce 36211451 Spracocvanie hlasenia o vzniku odpadu 4.Q 2012 14,40 30.01.2013
  8/2013  Vychodoslovenská energetika,a.s.,Mlynská 31, Košice 36211222  Elektrina- dodávka ,distribúcia 922,00 04.02.2013
  9/2013 ZMOS, Sninský región,Snina 37790064 Spracovanie miezd 341,35 06.02.2013
10/2013 DD21 s.r.o.,Švabska 6,Prešov 43818030 Kancelarsky papier ,toner 277,17 06.02.2013
11/2013 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova10,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky   40,52 07.02.2013
12/2013 Fúra s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 1 /2013  351,98 07,022013
 13/2013  Orange SLovensko,a.s.,Metodova 8,Bratislava 35697270 Telefonné poplatky   44,99 11.02.2013
 14/2013 SOZA,Rastislavova 3,Bratislava 00178454 Autorská odmena za licenciu na verej.použitie hud.diel     20,40  11.02.2013
    15/2013 Koban.M.,Klenová č.138 45269912 Stavebné práce DS 2671,19 11.02.2013  Ob.č. 21/2012
  16/2013 Fúra,s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce  36211451 Tlač harmonogramu   36,00 14.02.2013
 17/2013 Proving,Ing,Gramata,Vihorlatská 1428,Snina 10672028 Pracovné naradie pre MOS,AČ  106,30 26.02.2013 Ob.č.6/2013
18/2013 ZMOS,Sninský región, 37790064 Členský príspevok    52,60 27.02.2013
 19/2013 BRIS,s.r.o.,Pod Kamennou baňou 12453, Prešov 44401990 Aktualizácia UPdate PU,IM,EO,DZN  150,72 27.02.2013
 20/2013 Nadácia F.A:Hayeka,Jašíkova 6,Bratislava 31784577  Úžívateľský príspevok za prístup do systému samosprava-online   45,00 27.02.2013
 21/2013 Fúra, s.r.o., Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 2/2013   236,55 06.03.2013
 22/2013 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky   31,63 07.03.2013
 23/2013 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,Bratislava 35697270 Telefonné poplatky  45,67 11.03.2013
 24/2013 Orange SLovensko, a.s.,Metodova 8,Bratislava 35697270 Nájomné elek.komunikčnej siete C-10223KO  413,96 11.03.2013
25/2013 Súkromné centrum voľného času Ptičie,067 41 Ptičie 97 42082358 Dotácia na záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ  856,80 15.04.2013
26/2013 DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,Žilina 36391000 Fa za stavné listky 1-3/2013  528,00 21.03.2013 Ob.č.9/2013
27/2013 Mudr.Hubnerová,Komenského 2778, Snina Lekársky posudok pre občanov  33,20 25.03.2013 Zml.č.1/2012
28/2013 Edison SK, s.r.o.,Prešovská 537,Vranov nad Topľou 46694447 Oprava vonkajšieho osvetlenia  208,20 28.03.2013 Ob.č. 10/2013
29/2013 ZMOS Sninský region,mzdová učtáreň.Snina 37790064 Spracovanie miezd4-6/2013  387,35 28.03.2013
30/2013  GEMER KOVO,s.r.o.,049 64 Sirk 317 36733776 Dopravné značky     389,39 28.03.2013 Ob.č.8/2013
 31/2013 UNIPRIM,M.Babin,Třebičska 1844,Humenné 35461373 Ozvučenie Domu smútku   699,00 28.03.2013 Ob.č.11/2013
 32/2013  Fúra S.r.o., Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 3/2013   237,15 04.04.2013
 33/2013 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky   36,92 09.04.2013
 34/2013 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, Bratislava 35697270 Telefonné Poplatky  45,26 11.04.2013
 35/2013 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, Bratislava 35697270 Nájom  elektronickej komun.siete  413,96 15.04.2013
  36/2013 Obec Stakčín,Spoločný šk.úrad,Stakčín 323578 Príspevok na r.2013   93,24 16.04.2013
37/2013 B2B partner,Šulekova 2,Bratislava 44413467 Vitrína textilná   236,40 16.04.2013 Ob.č.12/2013
38/2013 Fúra,s.r.o.,Rozhanovce 36211451 Spracocvanie hlasenia o odpadoch   14,40 29.04.2013
39/2013 VSE,Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina dodávka,distribúcia  922,00 02.05.2013
40/2013 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky   30,53  09,05.2013
41/2013 Fúra s.r.o.,SNP 77,ROzhanovce 36211451 Vývoz TDO 4/2013   236,15 09.05.2013
42/2013 Orange SLovensko,Metodova 8,Bratislava 35697270 Telefonné poplatky  44,99 14.05.2013
  43/2013 SCVČ Ptičie , 067 41  Ptičie 42082358 Dotácia na záujmové vzdelavanie pre deti   571,20 16.05.2013 Zmluva č.1/2013/CVČ
 44/2013 OK SAT,Zgabur M.,Strojárska 295, Snina 43097855  Oprava sat.boxu,preladenie programov,DVB box   310,80 20.05.2013 Ob.č.14/25013
 45/2013 Slovgram,Jakubovo nám.14,Bratislava 17310598 Verejný prenos zvukových zaznam.     33,50 20.05.2013 Zmluva č.1215470
 46/2013 IURA Edition,s.r.o.,Mlynské nivy 48,Bratislava 31348262 Predplatné PRÁVO pre ROPO a obce    43,00 28.05.2013
 47/2013 Singularity,s.r.o.,Nám.slobody 13,Michalovce 36215589 Webhosting Profi plus     47,80 28.05.2013
48/2013 Ing.Čapkovič J.,CMW,91952 Dolné Dubové 30048460 Katafalk výstavný  1360,50 29,052013
49/2013 K.R.T.,expres,Vajanského 740,Vranov nad Topľou 44498390 Prebíjanie a čístenie odpad.potrubia   106,00 05.06.2013
 50/2013 MUDr.Hugnerová,Komenského 2778 Lekársky posudok     16,60 05.06.2013
  51/2013 Fúra s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 5/2013       235,95 05.06.2013
  52/2013 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičová 10,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky    30,07 07.06.2013
 53/2013 CK EJZATRAVEL,Budovateľska 1430,Snina 43513077 Doprava žiakov ZŠ s MŠ Klenová   300,00 10.06.2013  Ob.č.15/2013
 54/2013 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,Bratislava 35697270 Telefonné poplatky-mobil    44,99 11.06.2013
 55/2013 Karpatský euroregión Slovensko,Hlavná 68,Košice 37791257 Členské za rok 2013    26,35 14.06.2013
  56/2013 Elinor,Ing.Makariv,Partizanská 2537,Snina 40113485 Tlač pozvánok, grafická úprava    196,80 26.06.2013 Ob.č.18/2013
  57/2013 Štyl Ivanov,s.r.o.,Snina 36498548 Materiál na údržbu    65,68 26.06.2013 Ob.č.12/2013
 58/2013 Fúra, s.r.o.,SNP 77,Rozhanovce 36211451  Vývoz TDO 6/2013   237,25 03.07.2013
 59/2013 ZMOS, Sninský región,Snina 37790064 Spracovanie miezd   380,00 08.07.2013
  60/2013 Bilec J.,Ubľa 123 40902072 Výkopové práce    90,00 08.07.2013 Ob.č.19/2013
  61/2013 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,Bratislava 2020310578 Telefonné poplatky-mobil     44,99 11.07.2013
 62/2013 SCVČ Ptičie 97, 067 41 Ptičie 42082358 Dotácia na záujmové vzdelavanie pre deti    856,80 11.07.2013 Zmluva č.1/2013/CVČ
  63/2013 ZŠ s MŠ Klenová,067 72  Klenová 37873571 Prefakturácia ceny práce    238,17 11.07.2013
 64/2013 Fúra ,s.r.o.,Rozhanovce 36211451 Spracovanie hlásenia o odpade   14,40 11.07.2013
 65/2013 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,Bratislava 35697270 Nájomné  elekt.komunikač.siete    413,96 12.07.2013
  66/2013 Spoevácke trio Dúha,A.Kovačová,
Snina
Honorár za vystúpenie    100,00 14.07.2013 Ob.č.24/2013
 67/2013 FS Starinčanka,Študenstká 2046,Snina 42077699 Honorár za vystúpenie    150,00 14.07.2013 Ob.č.23/2013
 68/2013 J.Lukáč,Hraničná 3,Košice-Barca 34413472 Detské atrakcie,kolotoč   300,00 14.07.2013 Ob.č.21/2013
 69/2013 Prešovské kultúr.a spoloč.združenie,Nám.mieru 1,Prešov 2021636353 Vystúpenie FS Dúbrava    700,00 14.07.2013 Ob.č.22/2013
 70/2013 ZŠ s MŠ Klenová,067 72  Klenová 37873571 Prefakturácia ceny práce    238,17 19.07.2013
  71/2013 B2Bpartner,s.r.o.,Šulekov2,Bratislava 44413467 Sedadlá do domu smútku   2987,33 22.07.2013  Ob.č.20/2013
  72/2013 Hratega,D.Cicko,Študentská 2681,Snina 14292793 Občerstvenie pre občanov  na festivale    644,00 24.07.2013 Ob.č.25/2013
 73/2013 Hratega,D.Cicko,Študenstká 2681,Snina  14292793  Obrusovina       60,00 24.07.2013 Ob.č.26/2013
 74/2013 VSE,a.s.,Mlynská 31,Košice 36211222 Elektrina ,dodávka 922,00  05.08.2013
75/2013 Fúra,s.r.o.Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu 7/2013 351,68 05.08.2013
 76/2013 3WSlovakia,s.r.o.,Na Vinohrady 59, Trenčín 36746045 Ročná licencia portál www.virtualnycintorin.sk 95,95 08.08.2013
 77/2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava  35763469 Telefonné poplatky  62,03  08.08.2013
78/2013 Agrifop,a.s.,Stakčín 31713238 Vývoz močovky 83,81 08.08.2013 Obj.č.27/2013
79/2013 Orange.a.s.,Metodova 8,Bratislava 35697270 Telefonné poplatky mobil 44,99 12.08.2013
80/2013 LIMPO,s.r.o.,Jesenná 1, Prešov 36498980 Fa za vlajky 52,55 19.08.2013 Obj.č.28/2013
81/2013 ZŠ s MŠ Klenová,067 72 Klenová 37873571 Prefakturácia ceny práce 250,40 26.08.2013
 82/2013 Centrum polygrafických služieb Bratislava,Sklabinská 1,Bratislava 42272360 Tlačivá pre matriku 95,12  30.08.2013 Obj.č.29/2013
83/2013 Fúra,s.r.o.,SNP 77 Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu 8/2013 236,55 04.09.2013
84/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 33,97 09.09.2013
85/2013 Orange.a.s.,Metodova 8,Bratislava 35697270 Telefónne poplatky mobil 44,99 13.09.2013
86/2013 Lekos s.r.o.,Michalovská 2,Sobrance 36172332 Servisný zásah 14,00 16.9.2013 Ob.č. 30/2013
87/2013 Singularity,s.r.o,Nám.SLobody13,Michalovce 36215589 Správa domény obecklenova.sk 23,90 19.09.2013
 88/2013 ZMOS,Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 380,00  02.10.2013
 89/2013 Fúra,s.r.o. Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 9 2013 236,55  04.10.2013
90/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 34,97 09.10.2013
91/2013 Martin Savkuľak,Záhradná 720,Stakčín 43778046 Makadam 452,65 09.10.2013 Obj.č. 31/2013
92/2013 Martin Savkuľak,Záhradná 720,Stakčín 43778046 Makadam 545,65 10.10.2013 Obj.č. 31/2013
93/2013 Orange.a.s.,Metodova 8,Bratislava  35697270 Mobil poplatok 44,99  14.10.2013
94/2013 Orange.a.s.,Metodova 8,Bratislava  35697270 Nájomné stožiara 413,96  15.10.2013
95/2013 Fúra,s.r.o.,Rozhanovce 36211451 Spracovanie hlásenia 14,40  17.10.2013
96/2013 Poradca Podnikateľa,s.r.o.,Žilina 31592503 Finančný spravodaj 2014 19,98 17.10.2013
97/2013 IVES,Košice 00162957 Služby aktualizácia programu matrika 25,09 31.10.2013
98/2013 VSE,Mlynská 31,Košice 36211222 Elektrina dodávka 922,00 04.11.2013
99/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava  35763469 Telefónne poplatky 37,37  07.11.2013
100/2013 Fúra,s.r.o.,Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 10 2013 235,95 07.11.2013
101/2013 Orange.a.s.,Metodova 8,Bratislava 35697270 Mobil poplatok 44,99 11.11.2013
102/2013 Štýl -Ivanov,Komenského 2809,Snina 36498548 Náhradné diely-kosačky 111,22 26.11.2013 Obj.č. 13/2013
103/2013 Singularity,s.r.o,Michalovce 36215589 Webhosting 47,80 26.11.2013
104/2013 SPF, Búdková 36,Bratislava 17335345 Nájom 67,75 02.12.2013
105/2013 INPROST, s.r.o.,Bratislava 31363091 Obecné noviny 2014 52,00 04.12.2013
106/2013 Fúra,s.r.o.,Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO  11 2013 237,65 04.12.2013
107/2013 IURA EDITION, s.r.o.,Bratislava 31348262 Predplatné Právo pre obce 68,40 10.12.2013
108/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 34,45 10.12.2013
109/2013 Orange.a.s.,Metodova 8,Bratislava 35697270 Mobil poplatok 44,99 11.12.2013
110/2013 Fúra,s.r.o, Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 12 2013 353,62 31.12.2013
111/2013 Prima banka Slovensko,a.s.,Žilina 31575951 Poplatok vedenie účtu 39,96 31.12.2013