– Faktúry 2013 (ZŠsMŠ)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet / Tovar Cena Došla dňa
 1/2013 Slovak Telekom,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky ZŠ 22,44  11.01.2013
  2/2013 Slovak Telekom,Bratislava  35763496  Telefonné poplatky MŠ,Šj  17,59  11.01.2013 
  3/2013 Beky,a.s.,Snina  36464350  Buková štiepka  256,24  14.01.2013 
  4/2013 Beky,a.s.,Snina  36464350  Buková štiepka  254,12  21.01.2013 
  5/2013 Východoslovenská energetika,a.s.,Mlynská 31,Košice  36211222  Nedoplatok elekrina r.2012  1117,79  21.01.2013 
  6/2013 Beky,a.s.,Snina 36464350 Buková štiepka 302,57 31.01.2013
  7/2013 Východoslovenská energetika,a.s, Košice  36211222  Elektrina-dodávka,distribúcia  1851,00  04.02.2013 
  8/2013 Beky,a.s.,Snina  36464350  Buková štiepka   262,55  05.02.2013 
 9/2013 DXa,a.s.,Snina 36455181 BOZP,tech.PO 39,52 06.02.2013
10/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky MŠ,ŠJ 27,40 08.02.2013
11/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky ZŠ 27,48 08.02.2013
12/2013 Beky,a.s.,Snina 36464350 Buková štiepka 256,24 11.02.2013
13/2013 ZMOS,Sninský region 37790064 Spracovanie miezd 680,35 11.02.2013
14/2013 ORBICHLAD,s.r.o.,Lip.Mikuláš 36734632 Termostat,poist. 25,15 14.02.2013
15/2013 Komenský,s.r.o.,Košice 43908977 Virtuálna knižnica   9,96 15.02.2013
16/2013 Beky,a.s.,Snina 36464350 Buková štiepka 254,12 25.02.2013
 17/2013 Juraj Petrovaj,elektro-montáž-služby, Klenová 7  17222796  Oprava el.ohrievača vody v ŠJ,MŠ   48,00  25.02.2013 
 18/2013 Slovenská pošta,a.s.,B.Bytrica  36631124  Tlačiarenské služby    8,87  25.02.2013 
 19/2013 Beky,a.s.,Snina  36464350  Buková štiepka   257,64  27.02.2013 
20/2013 Tomino,Podhorská 2130/89,Snina 32374232 Školské pomôcky pre deti v HN 796,80 01.03.2013
21/2013 BrIS,s.r.o., Prešov 44401990 Aktualizácia programov PU,IM  71,52 01.03.2013
 22/2013 DXa,s.r.o, Snina  36455181  BOZP,tech.PO  39,52  05.03.2013 
 23/2013 Slovak Telekom,a.s,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky MŠ,ŠJ  22,60 07.03.2013
24/2013 Slovak Teklekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky ZŠ  22,44 07.03.2013
25/2013 Komenský,s.r.o, Košice 43908977 Virtualna knižnica   9,96  11.03.2013
 26/2013 Beky,a.s.,Snina  36464350  Buková štiepka  256,24  11.03.2013 
 27/2013 Espresso,Turbaková E.,prev.Kalná Roztoka   33847061  Čistiace prostriedky do ŠJ,MŠ  115,87  14.03.2013 
 28/2013 Beky,a.s,Snina  36464350  Buková štiepka   251,32  20.03.2013 
29/2013 Exim,alarmtechnika, SNP42 ,Humenné 34974113 Kontrola kamer. systému  74,76 25.03.2013
 30/2013 Beky,a.s,Snina  36464350   Buková štiepka 258,34  25.03.2013 
 31/2013 PUĽS,Nám.legionárov 6,Prešov   42080649  Odohranie programu  210,00  08.04.2013 
 32/2013 Beky,a.s,Snina  36464350  Buková štiepka   254,83  08.04.2013 
 33/2013 JANÁK,s.r.o.,Snina  36482501  Elektro-inštal.materiál    60,23  08.04.2013 
34/2013 DXa,s.r.o,Snina 36455181 BOZP,tech.PO  39,52 10.04.2013
35/2013 ZMOS Sninský region,Snina 37790064 Spracovanie miezd   726,35 10.04.2013
36/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky MŠ,Šj      27,66 10.04.2013
 37/2013  Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469  Telefonné poplatky    27,74  10.04.2013
38/2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 55 % 1,2,3/2013    590,08 10.04.2013
 39/2013 Komensky,s.r.o.,Košice    43908977  Virtuálna knižnica         9,96 16.04.2013 
40/2013 DXa,s.r.o. Snina 36455181 Školenie TNS obsluhy      14,20 16.04.2013
 41/2013 Petrovaj J.,Klenová 7  17222796  Montaž elektroinštalacie pre el.ohrievače    128,00  26.04.2013 
 42/2013 Východoslovenská energetika,a.s.,Košice  36211222  Elektina dodávka,distribúcia     128,00  30.04.2013 
 43/2013  Humeníková M.,Edelenyska 2019/31,Rožňava 43023461  Učebne pomôcky knihy pre MŠ,SZP       36,10  09.05.2013 
 44/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky ZŠ    22,44  09.05.2013
 45/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky MŠ    20,98 09.05.2013
 46/2013 DXa,s.r.o., Snina 36455181 BOZP,PO za 4/2013      39,52 09.05.2013
47/2013 Komensky,s.r.o. Snina 2022530785 Služby virtualnej knižnice         9,96 17.05.2013
48/2013 Elektroservis Valtim,Michalovce  17303010  Oprava el.sporaka v ŠJ      88,30  21.05.2013 
49/2013 Mediatel,s.r.o.,Miletičova 21,821 08 Bratislava 35859415 Dotatoč.informačný riadok      60,00 24.05.2013
 50/2013 Beky,a.s.,Podrybnícka1,Snina  36464350  Buková štiepka    276,59  29.05.2013 
 51/2013 DXa,s.r.o.,Stakčínska 2936,Snina  36455181  BOZP    39,52  05.06.2013 
 52/2013 Komensky,s.r.o.,Košice  43908977   Virtuálna knižnica       9,96  07.06.2013
 53/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469  Telefonné poplatky     20,98  07.06.2013 
 54/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469  Telefonné poplatky  ZŠ     22,91   07.06.2013 
55/2013 Poradca podnikateľa,s.r.o.,Žilina 31592503 Prístup na portal VSSR   42,36 07.06.2013
56/2013 Elektro-montáž.služby, Petrovaj J.,Klenová 7  17222796 Odborná prehliadka el.rozvodov    451,80  27.06.2013 
 57/2013  DXa,s.r.o., Snina  36455181  Montáž,dodávka poist.ventil     60,00  27.06.2013 
 58/2013 ZMOS,Sninský region,mzdová učtáreň,Snina  37790064  Spracovanie miezd 7-9/2013  710,00  04.07.2013 
 59/2013 DXa,s.r.o.,Snina 36455181 BOZP 39,52 04.07.2013
  60/2013 Komensky,s.r.o.,Košice  43908977  Virtuálna knižnica  9,96  04.07.2013 
 61/2013 ŠJ,ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 4,5,6/2013 705,28 09.07.2013
 62/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky 28,63 10.07.2013
63/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telefonné poplatky MŠ,ŠJ 21,91 10.07.2013
64/2013 Petrovaj J.,Klenová č.7 17222796 OPaOS,montáž el.zariadení ZŠ 179,00 18.07.2013
 65/2013 Koban M.,Klenová č.138  45269912  Stavebné práce pristavba 1791,89  19.07.2013 
 66/2013 Ives Košice,Čsl.armády 20,Košice  00162957  Služby STP APV  83,65  23.07.2013 
 67/2013 VSE,a.s.,Košice  36211222  Elektrina,dodávka  1851,00  06.08.2013 
 68/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469  Telefonné poplatky ZŠ  22,44  08.08.2013 
 69/2013  Slovak Telekom,a.s.,Bratislava   35763469  Telefonné poplatky ZŠ  20,98  08,08.2013 
70/2013 Komensky,s.r.o.,Košice 43908977 Virtuálna knižnice 9,96 08.08.2013
71/2013 Dxa,s.r.o.,Snina 36455181 BOZP 7/2013 39,52 08.08.2013
72/2013 Koban M.,Klenová č.138 45269912 Stavebné práce 1073,60 08.08.2013
73/2013  Dxa,s.r.o.,Snina  36455181  BOZP 8/2013 39,52   03.09.2013
74/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469 Telefónne poplatky ZŠ  22,44 12.09.2013
75/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469 Telefónne poplatky MŠ 20,98 12.09.2013
76/2013 Komensky,s.r.o.,Košice 43908977 Virtuálna knižnica 9,96 12.09.2013
 77/2013 ASC,s.r.o.,Svoradova 7/1,Bratislava 81103  31361161  Upgrade 2014 asc agenda    63,00 12.09.2013 
78/2013 Plišková Anna,Strojárska 1831,Snina 37002864 Hrniec 40 l do Šj 55,90 27.09.2013
 79/2013 Beky,a.s.Podrybnicka 1,Snina  36564350  Buková štiepka   257,64   30.09.2013
 80/2013 ZMOS-Sninský region,Snina  37790064  Spracovanie miezd  297,00   03.10.2013
 81/2013 Turbaková E.,ESPRESSO,Humenné  33847061  Čistiace prostriedky ŠJ,MŠ   120,11  03.10.2013
 82/2013 DXa,s.r.o., Snina   36455181 BOZP  39,52   04.10.2013
 83/2013  Plišková A.,Strojarska 1831,Snina 37002864  Pracovný odev,obuv do ŠJ  142,55   09.10.2013
 84/2013  Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469   Telefónne služby MŠ 20,98   09.10.2013
 85/2013  Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469  Telefónne služby ZŠ 29,04   09.10.2013
86/2013 Tomino,Kirňaková,Podhorská 2130,Snina 32374232 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 697,20 10.10.2013
87/2013 Beky,a.s.Podrybnicka 1,Snina  36464350 Buková štiepka 254,83 10.10.2013
 88/2013  Belmar eko,s.r.o , Slovenská  4,Prešov 36515949  Vyhrievacie teleso do zapaľovača  99,48   10.10.2013
89/2013 Komenský,s.r.o.,Park Mládeže 1,KOšice 43908977 Služby virtuálnej knižnice 9,96 10.10.2013
90/2013 Šj pri MŠ Klenová, 37873571 Stravné zamestnanci 9/2013 231,68 11.10.2013
91/2013 Savkuľak M.,Záhradná 720,Stakčín 43778046 Stavebný materiál 1179,90 11.10.2013
 92/2013 ŠEVT a.s.,Cementáresnká 16, B.Bystrica   31331131 Školské tlačivá  95,98   11.10.2013
93/2013 LPM, š.p. ULič 00492531 Odpad paliarsky palivový 210,00 18.10.2013
 94/2013 Bauteka,s.r.o.,Vajanského 2441,Snina  46167447  Odborná prehliadka kotolne  120,00   28.10.2013
 95/2013  Beky,a.s.Podrybnicka 1,Snina   36464350  Buková štiepka 256,24   30.10.2013
 96/2013 VSE,Mlynská 31,042 91 Košice  36211222  Elektrina  1851,00   04.11.2013
97/2013 ŠJ pri MŠ Klenová 37873571 Stravné zamestnanci 10/2013 264,96 04.11.2013
98/2013 DXa,s.r.o.,Stakčínska 2936, Snina 36455181 BOZP 10/2013,kontrola HP 121,69 05.11.2013
99/2013 DXa,s.r.o.,Stakčínska 2936, Snina 36455181 Odborné prehliadky 90,12 05.11.2013
100/2013 ZMOS, Sninský región 3770064 Spracovanie miezd 594,00 05.112013
 101/2013 Agrifop,a.s.,Stakčín  31713238  Dovoz dreva  53,00   06.11.2013
 102/2013 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469  Telefónné poplatky   22,44   08.11.2013
 103/2013  Slovak Telekom,a.s.,Bratislava   35763469 Telefónné poplatky MŠ  20,98   08.11.2013
104/2013 Komenský,s.r.o.,Park Mládeže 1,Košice 43908977 Služby Virtuálnej kniznice 10/2013 9,96 13.11.2013
105/2013  Beky,a.s.,Podrybnícka 1,Snina  36464350  Buková štiepka   256,24   13.11.2013
106/2013 RAABE,Slovensko,s.r.o.,Bratislava 35908718 Zvedavček 8,40 13.11.2013
107/2013 Slovenská pošta,a.s.,B.Bystrica 36631124 Tlačiarenské služby 13,67 26.11.2013
108/2013 Beky,a.s.,Podrybnícka 1,Snina  36464350 Buková štiepka 254,12 03.12.2013
109/2013  ŠJ pri MŠ Klenová  37873571  Stravné zamestnanci   245,76 04.12.2013 
110/2013 DXa,s.r.o.,Stakčínska 2936, Snina 36455181 BOZP 11/2013 39,52 05.12.2013
111/2013 VSE,a.s.,Košice 36211222 Elektrina 22,56 05.12.2013
112/2013 Beky,a.s.,Snina 36464350 Buková štiepka 250,62 05.12.2013
113/2013 UEZ,s.r.o,Tolstého 6, Humenné 36483745 Nábytok z CHD 848,00 05.12.2013
114/2013 Komenský,s.r.o,Košice 43908977 Služby Virtuálnej knižnice 9,96 05.12.2013
115/2013 Wonka,s.r.o., Bojnice 46925139 Toner 30,00 10.12.2013
 116/2013  Draf,s.r.o.,Vysoká 2573/15,Levice 46292110  Stroj Joola na automat.podavanie   237,00  10.12.2013 
117/2013 Comert,s.r.o., Bieloruská 64,Bratislava 17318793 Toner Minolta 2 ks 32,13 10.12.2013
 118/2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469   Telefónne služby MŠ  20,98  10.12.2013 
 119/2013  Slovak Telekom, a.s.,Bratislava  35763469  Telefónne služby ZŠ 27,22  10.12.2013 
 120/2013  Beky,a.s.,Snina  36464350 Buková štiepka   250,62  10.12.2013 
 121/2013 Juraj Hudák,Čsl.admády 689/Stakčín  33672113  Spotrebná daň 145,49  10.12.2013 
 122/2013 SPN,s.r.o.,Mladé letá,Bratislava  31333176  Knihy pre žiakov   58,93  11.12.2013 
 123/2013  SPN,s.r.o.,Mladé letá,Bratislava   31333176  Knihy pre žiakov   104,57  11.12.2013 
 124/2013 Školex,s.r.o.,Horárska 12,Bratislava   31396763 Školská tabuľa   1063,61  11.12.2013 
125/2013 FAX Copy,Domkárska 15,Bratislava 35729040 Tablety 6 ks 592,44 16.12.2013
126/2013 Martinus sk,s.r.o,Martin 36440531 Knihy 102,08 16.12.2013
127/2013 ABC shop.s.r.o,Stará Turá  43800050 Knihy 66,97 16.12.2013
128/2013  Cartographia, s.r.o.,Moyzesova,Košice  44070080  Mapa   109,60  18.12.2013 
 129/2013 Beky,a.s.,Snina  36464350  Štiepka  261,14   18.12.2013
130/2013 TROMF,Piarová J.,B.Bystrica 32026323 Ďalekohľad 115,00 18.12.2013
131/2013 Puzdro na pušku 36190381 Puzdro na pušku 58,00 18.12.2013
132/2013 PUBLICOM,s.r.o,Prievidza  36337897  Mapa modely telies  119,70   19.12.2013
133/2013 ŠJ pri MŠ Klenová 37873571 Stravné zamestnaci 168,96 19.12.2013
134/2013 TROMF,Piarová J.,B.Bystrica 32026323 Vzduchovky 417,30 19.12.2013
135/2013 DXa,s.r.o.,Snina 36455181 BOZP a PO 39,52 19.12.2013
136/2013 Valuch Robert,Žilina 40583236 Poťahy,drevo Donic,loptičky TSP 118,00 20.12.2013
137/2013 Janák, s.r.o,Snina 36482501 Žiarivky 170,82 20.12.2013
138/2013 Beky,a.s.,Snina  36464350 Buková štiepka 270,28 20.12.2013
139/2013 Komenský,s.r.o, Košice 43908977 Služby virtuálnej knižnice 9,96 27.12.2013
140/2013 Beky,a.s.,Snina  36464350 Buková štiepka 269,57 27.12.2013
141/2013 Beky,a.s.,Snina  36464350 Buková štiepka 400,14 27.12.2013
142/2013 TOmino,Snina 32374232 Stroj viazací 96,72 30.12.2013