– Zmluvy 2013 (OcU)
Číslo Zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena Dátum účinnosti Dátum ukončenia Stiahnúť
Združenie obcí poloniny Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Nájom technologického zariadenia pre kotolňu obce v rámci projektu zmeny palivovaj základne využitím biomasy. 19.12.2013