– Faktúry 2013 (ŠJ)

 

Číslo Dodávateľ IČO Predmet / Tovar Suma Dátum
 1/2013 GVP,s.r.o.,Humenné 36446190 Zelenina do Šj  16,99 07.01.2013
 2/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso  32,47 07.01.2013
 3/2013 Ryba,s.r.o.,Košice 17147522 Ryba  61,78 09.01.2013
 4/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso  89,20 14.01.2013
  5/2013 Ovocentrum.Maria Čaklošová,Humenné  32394268  Ovocie a zelenina   28,64  15.01.2013 
 6/2013 Ryba,s.r.o., Košice 17147522 Hydina  86,41 16.01.2013
 7/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso    9,31 21.01.2013
 8/2013 Ovocentrum ,Mária Čaklošová,Humenné 32394268 Ovocie a zelenina  26,00 22.01.2013
  9/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce  36205915  Mäso    52,88  28.01.2013 
10/2013  Ovocentrum M.Čaklošová, Humenné  32394268  Ovocie a zelenina   19,00  29.01.2013 
 11/2013 Expresso,Humenné  33847061  Potraviny  805,75  31.01.2013 
 12/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce  36205915  Mäso  104,23  04.02.2013 
13/2013 Alfa Bio,s.r.o.,Banská Bystrica 30223041 Tofu syr  20,40 05.02.2013
14/2013 AG FOODS SK,s.r.o,Pezinok 34144579 Nápoje 200,25 05.02.2013
15/2013  Ryba,s.r.o,Košice  17147522  Ryby   30,95  11.02.2013 
16/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso  75,40 11.02.2013
17/2013 Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné 32394268 Ovocie a zelenina  29,40 12.02.2013
 18/2013  Pekáreň,M.Holub, Ubľa 34822615  Pečivo,chlieb   39,25  12.02.2013 
19/2013 Ryba,s.r.o,Košice 17147522 Ryby  52,04 13.02.2013
20/2013 Ryba,s.r.o.,Košice 17147522 Ryby,hydina  39,95 27.02.2013
21/2013 Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné 32394268 Ovocie a zelenina  17,50 28.02.2013
22/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso  32,83 28.02.2013 
23/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso  33,82 04.03.2013
 24/2013 Espresso,Humenné  33847061  Potraviny   562,93  05.03.2013 
 25/2013 Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné  32394268  Ovocie a zelenina      19,00 05.03.2013 
 26/2013  Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné   32394268 Ovocie     10,00  05.03.2013 
 27/2013 Ryba,s.r.o. Košice  17147522  Hydina    59,40  06.03.2013 
28/2013 Pekáreň Ubľa,Holub M. 34822615 Pečivo,chlieb  27,32 11.03.2013
29/2013  Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce  36205915  Mäso   52,48  11.03.2013 
 30/2013 Ovocentrum M.Čaklošová,Humenné  32394268  Ovocie a zelenina   31,91  12.03.2013 
 31/2013  Bidvest,s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 34152199  Ryby a hydina   53,89  14.03.2013 
 32/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce  36205915  Mäso     65,33  18.03.2013 
 33/2013 AG FOODS SK.s.r.o,Pezinok   34144579  Nápoje    29,58 19.03.2013 
 34/2013 Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné  32394268  Zelenina   19,00  26.03.2013 
 35/2013 Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné  32394268  Ovocie   10,00  27.03.2013 
36/2013 ALFA BIO,s.r.o, Banská Bystrica 30223041 Tofu syr    7,80 28.03.2013
 37/2013 V-O-S,s.r.o.,Kysucké Nové Meso  36369047  Potraviny   12,96  28.03.2013 
 38/2013 Espresso,Humenné  33847061  Potraviny   674,73  03.04.2013 
39/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso   24,17 03.04.2013
 40/2013 Bidvest Sk,s.r.o, Nové Mesto nad Váhom  34152199  Ryby    53,89  04.04.2013 
41/2013 Pekáreň Ubľa,M.Holub 34822615 Pečivo,chlieb   28,84 04.04.2013
42/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso   71,96 08.04.2013
43/2013 Ovocentrum,M.Čaklošová,Michalovce 32394268 Ovocie ,zelenina   35,23 09.04.2013
44/2013 Ryba,s.r.o.,Košice 17147522 Hydina   45,05 10.04.2013
45/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso 64,97 15.04.2013
46/2013 Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné 32394268 Ovocie,zelenina 29,50 16.04.2013
47/2013 Bidvest Sk,s.r.o, Nové Mesto nad Váhom  34152199 Hovädzie mäso 49,15 18.04.2013
48/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso 51,53 22.04.2013
49/2013 ALFA BIO,s.r.o, Banská Bystrica 30223041 Tofu syr 16,80 22.04.2013
 50/2013  Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné  32394268  Ovocie,zelenina 34,90   23.04.2013
51/2013 Ryba,s.r.o.,Košice 17147522 Hydina 28,07 24.04.2013
52/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso 23,71 29.04.2013
53/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso 29,18 09.05.2013
54/2013 Bidvest Sk,s.r.o, Nové Mesto nad Váhom  34152199 Hydina 71,28 09.05.2013
55/2013 Espresso,Humenné  33847061 Potraviny 905,84 09.05.2013
56/2013 ALFA BIO,s.r.o, Banská Bystrica 30223041 Tofu syr 20,40 09.05.2013
57/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso 55,97 13.05.2013
58/2013  Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné  32394268 Ovocie,zelenina 27,50 13.05.2013
 59/2013  Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné  32394268  Ovocie,zelenina 27,02   14.05.2013
60/2013 Ryba,s.r.o.,Košice 17147522 Ryby 31,67 15.05.2013
 61/2013  Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce  36205915  Mäso 27,82   20.05.2013
 62/2013  Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné  32394268  Ovocie,zelenina 22,50   21.05.2013
63/2013  Ryba,s.r.o.,Košice  17147522  Ryby 32,40   22.05.2013
64/2013   Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce  36205915  Mäso  46,06  27.05.2013
 65/2013  Pekáreň Ubľa,M.Holub  34822615  Chlieb,pečivo  43,13  27.05.2013
66/2013  Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné  32394268  Ovocie,zelenina 29,00   28.05.2013
 67/2013  Espresso,Humenné   33847061  Potraviny  763,67  31.05.2013
68/2013 Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné 32394268 Školské ovocie 20,00 31.05.2013
69/2013   Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce  36205915 Mäso 36,32 03.06.2013
70/2013 Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné 32394268 Zelenina,ovocie 54,00 04.06.2013
 71/2013  Bidvest Sk,s.r.o, Nové Mesto nad Váhom   34152199 Hydina  25,19   06.06.2013
72/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso 28,12 10.06.2013
73/2013 Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné 32394268 Ovocie,zelenina 52,90 11.06.2013
 74/2013  Ryba,s.r.o.,Košice  17147522  Hydina 27,00   12.06.2013
 75/2013  Pekáreň Ubľa,M.Holub  34822615  CHlieb,pečivo 35,03   17.06.2013
 76/2013  ALFA BIO,s.r.o, Banská Bystrica  30223041  Tofu syr 14,54   17.06.2013
 77/2013  Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce  36205915  Mäso 53,62   17.06.2013
 78/2013   Ryba,s.r.o.,Košice  17147522  Ryby 32,03   19.06.2013
 79/2013   Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce  36205915  Mäso 12,28   24.06.2013
 80/2013  Espresso,Humenné   33847061  Potraviny 634,82   28.06.2013
81/2013 Ovocentrum,M.Čaklošová,Humenné 32394268 Školské ovocie 12,50 04.07.2013
82/2013 Pekáreň Ubľa,M.Holub 34822615 Chlieb,pečivo 46,02 08.07.2013
 83/2013 Mäso Zemplín,a.s.Michalovce  36205915  Mäso  18,72   02.09.2013
84/2013 Ryba,s.r.o.,Košice 17147522 Hydina 50,40 04.09.2013
85/2013 Bidvest Sk,s.r.o, Nové Mesto nad Váhom  34152199 Ryby 56,28 05.09.2013
86/2013 Mäso Zemplín,a.s.,Michalovce 36205915 Mäso 59,44 09.09.2013
 87/2013 Ryba,s.r.o.,Košice  17147522 Hydina  59,78   11.09.2013
88/2013 Mäso Zemplín,a.s.Michalovce  36205915 Mäso 91,97 16.09.2013
89/2013 Ryba,s.r.o.,Košice 17147522 Hydina 42,92 19.9.2013
90/2013 Mäso Zemplín,a.s.Michalovce  36205915 Mäso 19,80 23.09.2013
91/2013 Ryba,s.r.o.,Košice 17147522 Ryba 57,46 25.09.2013
92/2013 Bidvest Sk,s.r.o, Nové Mesto nad Váhom  34152199 Hydina 89,57 26.09.2013
93/2013 Alfa Bio,s.r.o.,Banská Bystrica 30223041 Tofu syr 25,82 26.09.2013
94/2013 Mäso Zemplín,a.s.Michalovce  36205915 Mäso 96,79 30.09.2013
95/2013 Ovocentrum,Čaklošová M.,Humenné 32394268 Zelenina 109,94 30.09.2013
96/2013 Ovocentrum,Čaklošová M.,Humenné 32394268 Šk.ovocie 24,60 30.09.2013
97/2013 Espresso,Humenné 33847061 Potraviny 813,29 30.09.2013
98/2013  Pekáreň,M.Holub,Ubľa   34822615  Pečivo,chlieb  43,90   07.10.2013
 99/2013  Mäso Zemplín,a.s.Michalovce   36205915  Mäso 36,48   07.10.2013
 100/2013  Ryba,s.r.o.,Košice 17147522  Hydina  32,40   09.10.2013
101/2013  AG FOODS SK,s.r.o.,Pezinok  34144579  Nápoje  111,85   11.10.2013
102/2013 Mäso Zemplín,a.s.Michalovce  36205915 Mäso 66,38 14.10.2013
103/2013 Espresso,Humenné 33847061 Potraviny 295,92 21.10.2013
104/2013 Mäso Zemplín,a.s.Michalovce  36205915 Mäso 87,78 21.10.2013
105/2013 Ryba,s.r.o.,Košice 17147522 Ryby 57,46 23.10.2013
106/2013 AG FOODS SK,s.r.o.,Pezinok  34144579 Nápoje 6,50 25.10.2013
107/2013  Mäso Zemplín,a.s.Michalovce   36205915  Mäso 28,91  28.10.2013 
108/2013   Ovocentrum,Čaklošová M.,Humenné  32394268  Šk. ovocie 36,60   30.10.2013
109/2013 Ovocentrum,Čaklošová M.,Humenné 32394268 Zelenina 95,37 31.10.2013
110/2013 Espresso,Humenné 33847061 Potraviny 491,88 31.10.2013
111/2013 Ryba,s.r.o.,Košice 17147522 Ryby 28,73 06.11.2013
112/2013 Bidvest Sk,s.r.o, Nové Mesto nad Váhom  34152199 Hydina 31,08 07.11.2013
113/2013 Mäso Zemplín,a.s.Michalovce  36205915 Mäso 63,98 11.11.2013
114/2013   Mäso Zemplín,a.s.Michalovce   36205915 Mäso   47,78   18.11.2013
115/2013   Pekáreň,M.HOlub, Ubľa 34822615  Pečivo  44,43   18.11.2013
116/2013   Alfa Bio,s.r.o.,Banská Bystrica  30223041 Tofu syr  14,11   18.11.2013
117/2013 Ryba,s.r.o. Košice 17147522 Hydina 117,28 20.11.2013
118/2013 Mäso Zemplín,a.s.Michalovce  36205915 Mäso 47,62 25.11.2013
119/2013 Ovocentrum,Čaklošová M.,Humenné 32394268 Ovocie,zelenina 103,42 26.11.2013
120/2013 Ovocentrum,Čaklošová M.,Humenné 32394268 Šk.ovocie 12,60 26.11.2013
121/2013 Espresso, Humenné 33847061 Potraviny 437,52 26.11.2013
122/2013  Ryba,s.r.o. Košice  17147522  Ryby  28,07   27.11.2013
123/2013  VOS,s.r.o.,Kysúcke Nové Mesto  36369047  Potraviny   59,36   29.11.2013
124/2013  Espresso, Humenné  33847061  Potraviny   469,29   29.11.2013
125/2013  Pekáreň,M.Holub, Ubľa   34822615  Pečivo,chlieb   39,48   29.11.2013
126/2013   Mäso Zemplín,a.s.Michalovce   36205915  Mäso 75,74   02.12.2013
127/2013 Ovocentrum,Čaklošová M.,Humenné 32394268 Zelenina 33,47 03.12.2013
128/2013  Mäso Zemplín,a.s.Michalovce  36205915 Mäso 49,97 09.12.2013
129/2013 Ryba,s.r.o. Košice  17147522 Hydina 58,27 11.12.2013
130/2013 Alfa Bio, s.r.o. Banská Bystrica 30223041 Tofu syr 25,12 16.12.2013
131/2013 Mäso Zemplín,a.s.Michalovce  36205915 Mäso 12,28 16.12.2013
132/2013 Ovocentrum,Čaklošová M.,Humenné 32394268 Ovocie 16,48 17.12.2013
133/2013 Ovocentrum,Čaklošová M.,Humenné 32394268 Šk.ovocie 15,60 17.12.2013
134/2013 Pekáreň,M.HOlub,Ubľa 34822615 Pečivo,chlieb 44,14 20.12.2013
135/2013 Ovocentrum,Čaklošová M.,Humenné 32394268 Šk.ovocie 9,00 20.12.2013
136/2013 ESpresso,Humenné 33847061 Potraviny 599,75 20.12.2013