Faktúry 2014 (OcU)

ZMLUVY 2014

Zmluva o právnej pomoci                                                                             Stiahnuť

Čislo Dodávateľ IČO Predmet /              TOVAR Cena Došla dňa  
1/2014 SAMNET,Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce 37867440 Informácie o dotáciach a grantoch 32,86 13.01.2014
2/2014 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava 35763469 Telefónne služby 1/2014 41,75 13.01.2014
3/2014 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, Bratislava 35697270 Mobil mes.poplatok 45,80 13.01.2014
4/2014 VSE, a.s.,Mlynská 31, Košice 36211222 Nedoplatok elektrina 480,89 24.01.2014
5/2014 Poradca podnikateľa,s.r.o,Žilina 31592503 Vyučtovanie fin.spravodaj 2013 14,21 24.01.2014
 6/2014 Glotech,Glogovský J.,Ul.1.mája, Snina 4472439 Toner Canon E30 36,48  28.01.2014
 7/2014 Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36211451 Hlásenie o odpade 14,40 28.01.2014
 8/2014 VSE, a.s.,Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina dodávka 937,00 03.02.2014
9/2014 Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz TKO 1/14 236,45 05.02.2014
10/2014 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 1-3/2014 395,00 05.02.2014
11/2014 ZMOS, Sninský región 37790064 Členský príspevok 52,30 05.02.2014
 12/2014 ZMOS, Spoločný stavebný úrad 37790064 Príspevok na prevádzku r.2013 7,00  06.02.2014
13/2014 ZMOS, Spoločný stavebný úrad 37790064 Príspevok na prevádzku r.2014 7,00 06.02.2014
14/2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava 35763469 Telefónne služby 1/2014 39,91 07.02.2014
15/2014 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, Bratislava 35697270 Mobil mesačný poplatok 2/2014 44,99  11.02.2014
16/2014 MARTEX EU,s.r.o. ,        Vyšný Orlík 149 44971214 Reflexná vesta 105,00 11.02.2014
 17/2014 SOZA,               Rastislavova ,Bratislava 00178454 Autorská odmena za licenciu 20,40 17.02.2014
 18/2014 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Nájomné komunik.siete 419,76  20.02.2014
 19/2014 BrIS,s.r.o.,Pod Kamennou Baňou 55, Prešov 44401990 Programové vybavenie 157,72 20.02.2014
 20/2014 Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36211451 Tlač harmonogramov 54,00 27.02.2014
21/2014 Fúra s.r.o. Rozhanovce 36211451 Vývoz TKO 2/2014 236,75 05.03.2014
22/2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava 36763469 Telefónne služby 39,36 07.03.2014
23/2014 ŠTÝL Ivanov, Snina 36498548 Oprava kosačky FS 120 32,87 10.03.2014
24/2014 ŠTÝL Ivanov, Snina 36498548 Oprava kosačky FS 240 71,68 10.03.2014
25/2014 ZMOS Sninský región 37790064 Doplatok za rok 2013 príspevok 5,00 10.03.2014
26/2014 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Prefakturácia za teplo 500,00 10.03.2014
 27/2014 MEVA-SK , s.r.o.,Rožňava  31681051 Kuka nádoba 110 l 589,68  11.03.2014
28/2014 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Mobil mesačný poplatok 3/2014 44,99 13.03.2014
29/2014 ZMOS Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 4-6/2014 395,00 02.04.2014
30/2014 Geodetické združenie Snina 34823123 Geometrický plán na porealizačné zameranie DS 245,00 02.04.2014
31/2014 Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz TKO 3/2014 237,35 03.04.2014
32/2014 SLOVGRAM,Jakubovo nám.14,Bratislava 17310598 Zvukový verejný prenos 33,50  07.04.2014
33/2014 Martin Savkuľak, Záhradná 720,Stakčín 43778046 Pletivo 66,70 08.04.2014
34/2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 37,86  09.04.2014
35/2014 ZMOS,Sninský región 37790064 Servisné práce na PC 36,00 14.04.2014
36/2014 CHLADPOL,Čopík J., Snina 17219931 Oprava chladiac.zariadenie 19,56 14.04.2014
37/2014 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Mobil mesač.poplatok 44,99 14.04.2014
38/2014 ŠTYL Ivanov, Snina 36498548 Vodarnička CAM 1100/50,nahr.diel 300,79 17.04.2014
39/2014 JUDr.Ján Holota, Komenského  2791, Snina 30629675 Odmeny právna pomoc 1050,00 17.04.2014
40/2014 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Nájom elek. komunikačnej siete 419,76 23.04.2014
 41/2014 FÚRA,s.r.o., Rozhanovce 36211451 HLásenie o odpade 14,40 23.04.2014
42/2014 DD21, s.r.o.,       Švábska 107,Prešov 43818030 Toner,RAM kingston, papier kancelársky 812,42 30.04.2014
43/2014 VSE,Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina dodávka 937,00 05.05.2014
44/2014 ŠTYL Ivanov, Snina 36498548 Olej, silon 2,4/388 76,16 05.05.2014
45/2014 M.Savkuľak,Záhradná 720,Stakčín 43778046 Žiarovky E27 8,40  07.05.2014
46/2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28,Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 40,48 07.05.2014
47/2014 FÚRA,s.r.o., Rozhanovce 36211451 Vývoz TKO 4/2014 236,45 07.05.2014
48/2014 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 MObil mesačný poplatok 49,31  12.05.2014
49/2014 TV SKV s.r.o.,   Strojárska 1832,Snina 36490750 Operačný systém Windows 7 418,80  15.05.2014
 50/2014 Obec Stakčín 323578 Príspevok na šk.úrad r.2014 95,04 30.05.2014
51/2014 GIGACOMPUTER.SK,sr.o. Banská Bystrica 45358079 PC- HP Compaq DC7800 145,31 30.05.2014
52/2014 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Cena práce koordinátora 270,88 03.06.2014
53/2014 Fúra,s.r.o. Rozhanocve 36211451 Vývoz TDO 5/2014 236,85 04.06.2014
54/2014 Štyl Ivanov,Vranov nad Topľou 36498548 Silon, rura ochr.,tuk mazací 117,30 04.06.2014
55/2014 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 36,68 09.06.2014
56/2014 INPROST s.r.o. Bratislava 31363091 Obecné noviny doplatok 15,60 11.06.2014
57/2014 Singularity,s.r.o.,Michalovce 36215589 Webhosting 47,80 11.06.2014
58/2014 Orange Slovensko, a.s.,Bratislava 35697270 Mobil  46,44 13.6.2014
 59/2014 Mária Matúsová,ALS LM, Snina 34820256 Servisné práce na PC  212,58  26.06.2013
60/2014 ZMOS Sninský region 37790064 Spracovanie miezd 395,00 01.07.2014
61/2014 Štyl Ivanov,Snina 36498548 Silon 260 bm  85,80 01.07.2014
62/2014 Štyl Ivanov,Snina 36498548 Olej, lišta 54,95 01.07.2014
63/2014 Fúra,s.r.o. Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 6/2014 237,15 04.07.2014
64/2014 Slovak Telekom 35763469 Telefónne poplatky 38,05 10.7.2014
65/2014 Fúra,s.r.o. Rozhanovce 36211451 Hlásenie o odpade 14,40 11.7.2014
66/2014 Orange Slovensko,a.s.,Bratislava 35697270 Poplatky mobil 54,31 11.7.2014
67/2014 ZŠ s MŠ Klenová, Klenová 37873571 Cena práce koordinátor 270,88 14.7.2014
68/2014 Zgabur M.-OK SAT, Snina 43097855 Servisná prehliadka TV SAT 50,00 17.7.2014
69/2014 Matej Babin, Humenné 47632763 Oprava obec.rozhlsu 392,36  17..7.2014
 70/2014 VSE a.s., KOšice 44483767 Elektrina,dodávka 937,00 01.08.2014
71/2014 Fúra,s.r.o., Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 7/2014 352,28 05.08.2014
72/2014 Lekos ,Sobrance 46831827 Servisný zásah 14,00 06.08.2014
73/2014 Ing. Mamajová Anna, Humenné 33671451 Audítorské služby 720,00 06.08.2014
74/2014 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 38,44 08.08.2014
75/2014 Orange Slovensko,a.s.,Bratislava 35697270 Poplatky mobil 56,53 13.8.2014
 76/2014 Štyl Ivanov,Snina 36498548 Náhradné  diely 135,52 14.8.2014
77/2014 3Wslovakia, s.r.o.,Trenčín 36746045 Licencia virtuálny cintorín 95,95 15.8.2014
78/2014 ZŠ s MŠ Klenová, Klenová 37873571 Cena práce koordinátor 270,88 25.08.2014
79/2014 Fúra,s.r.o., Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 8/2014 237,35 4.9.2014
80/2014 Karpatský euroregión Slovensko 37791257 Členský príspevok 26,60 04..92014
81/2014 Martin Savkuľak, Stakčín 43778046 Stavebný materiál na úpravu pri DS 777,33 05.09.2014
82/2014 Poradca Podnikateľa,Žilina 31592503 Finančný spravodaj 19,98 08.09.2014
83/2014 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 37,54 9.9.2014
84/2014 Orange Slovensko,a.s.,Bratislava 35697270 Poplatky mobil 51,35 16.9.2014
85/2014 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 395,00 6.10.2014
86/2014 Fúra,s.r.o., Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 9/2014 236,35 6.10.2014
87/2014 Orange Slovensko,a.s.,Bratislava 35697270 Poplatky mobil 50,76 13.10.2014
88/2014 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 37,56 13.10.2014
89/2014 Orange Slovensko,a.s.,Bratislava 35697270 Nájomne stožiara 419,76 13.10.2014
90/2014 Platon technologies, s.r.o. Šala 36279129 SK doména obecklenova 23,90 13.10.2014
91/2014 Fúra,s.r.o., Rozhanovce 36211451 Hlásenie o odpade 14,40 15.10.2014
92/2014 DD21 s.r.o., Prešov 43818030 Kancelársky papier 20,00 16.10.2014
93/2014 Platon technologies, s.r.o. Šala 36279129 Hosting obecklenova.sk 46,08 04.11.2014
94/2014 Fúra,s.r.o., Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 10/2014 236,45 05.11.2014
95/2014 VSE, a.s., Košice 44483767 Elektrina,distribúcia 937,00 05.11.2014
96/2014 IVES, Košice 00162957 Služby STP APV 25,09 10.11.2014
97/2014 Mikroregion obci Uľlanskej doliny 37882538 Členský príspevok 72,66 10.11.2014
98/2014 Orange Slovensko,a.s.,Bratislava 35697270 Poplatky mobil 52,39 10.11.2014
99/2014 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 37,54 12.11.2014
100/2014 Orange Slovensko,a.s.,Bratislava 35697270 Poplatky mobil 419,76 13.11.2014
101/2014 ZŠ S MŠ Klenová, Klenová 37873571 Cena práce koordinátor 270,00 14.11.2014