– Faktúry 2014 (ZŠsMŠ)
 Čislo  Dodávateľ IČO Predmet / Tovar Cena Došla dňa
  1/2014 SlovakTelekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469 Telefón MŠ 1/2014  21,80   14.01.2014
2/2014  SlovakTelekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469 Telefón ZŠ 1/2014   27,40  14.01.2014
3/2014 Bauteka,s.r.o.,Vajanského 2441, Snina 46167447 Školenie a skušky kuriča 180,00 14.01.2014
4/2014 AGRIFOP,a.s.,Stakčín 31713238 Vývoz fekálii 95,69 20.01.2014
 5/2014  VSE,a.s.,Mlynská 31,Košice 36211222  Nedoplatok elektrina 2013  1004,33   24.01.2014
 6/2014 Beky,a.s.,Podrybnícka 1,Snina  36464350  Šťiepka   143,21  28.01.2014
 7/2014 Beky,a.s.,Podrybnícka 1,Snina   36464350   Šťiepka   271,68  30.01.2014
 8/2014 Róbert Valuch,Bajzova 2420, Žilina  40583236  Lepidlo Donic Vario  12,00   31.01.2014
 9/2014 VSE,a.s.,Mlynská 31, Košice   36211222  Elektrina          1-3/2014   2036,00  04.02.2014
 10/2014 SlovakTelekom,a.s.,     Bajkalská 28, Bratislava  36763469 Telefón ZŠ 2/14 24,13   07.02.2014
 11/2014 DXa,s.r.o., Stakčínska 2936, Snina   36455181  BOZP 1/2014 40,07   07.02.2014
 12/2014  Beky,a.s.,Podrybnícka 1,Snina    36464350  Štiepka  273,78   07.02.2014
 13/2014 Slovak Telekom,a.s.,    Bajkalská 28, Bratislava  36763469 Telefón MŠ 2/14  20,98   07.02.2014
 14/2014 ZMOS Sninský Región   37790064  Spracovanie miezd 1/2014  303,70   07.02.2014
 15/2014 ŠJ Klenová   37873571 Stravovanie zamestnancov 1/2014 245,76   07.02.2014
 16/2014 Beky,a.s., Podrybnícka 1, Snina    36464350  Štiepka 275,89   17.02.2014
 17/2014 Komenský,s.r.o.,    Park Mládeže 1 , Košice 43908977  Virtuálna knižnica   9,96  17.02.2014
 18/2014 BrIS,s.r.o.,Prešov  44401990  Aktualizacia programov   71,52  24.02.2014
 19/2014 BELMAR EKO,s.r.o. Prešov  36515949   Oprava šnekovnice 270,60   21.02.2014
 20/2014 Maquita,s.r.o,Nitriacke Pravno   36316881  Anagram Hravá jar  9,98  21.02.2014
21/2014 Beky,a.s., Podrybnícka 1, Snina   36464350 Štiepka 274,49 26.02.2014
22/2014 Remecký Emil,Koromľa 131 14332639 Upratovacia súprava 54,80 26.02.2014
23/2014 Zmos Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 303,70 05.03.2014
24/2014 DXa, s.r.o,Snina 36455181 BOZP a PO 2 /2014 40,07 05.03.2014
25/2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie -vecná režia 2 /2014 302,08 07.03.2014
26/2014 Beky,a.s., Podrybnícka 1, Snina   36464350 Štiepka 279,40 11.03.2014
 27/2014  Slovak Telekom, a.s.,Bratislava  35763469  Telefónne poplatky ŠJ 20,98   11.03.2014
 28/2014   Slovak Telekom, a.s.,Bratislava  35763469  Telefónne poplatky ZŠ 33,01   11.03.2014
 29/2014 Tomino ,Kirňaková,Snina  32374232  Škol.potreby pre žiakov v HN  647,40   11.03.2014
30/2014 Komensky,a.s.,Košice 43908977 Virtuálna knižnica 9,96 11.03.2014
31/2014 Beky,a.s., Podrybnícka 1, Snina   36464350 Štiepka 278,70 18.03.2014
32/2014 RÚVZ,Hollého 5, Prešov 00610992 Rozbor vody ZŠ 90,50 28.03.2014
33/2014 RÚVZ,Hollého 5, Prešov 00610992 Rozbor vody MŠ 90,50 28.03.2014
34/2014 ZMOS Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 339,70 31.03.2014
35/2014  Beky,a.s., Podrybnícka 1, Snina   36464350  Štiepka  274,49   03.04.2014
36/2014 Stravovanie vecná réžia3/2014 36464350 Stravovanie vecná réžia 3/2014 238,08 03.04.2014
 37/2014 Fortuna Libri,s.r.o.,Bratislava  35720441  CD,riekanky,piesne MŠ  52,30   03.04.2014
38/2014 DXa,s.r.o.,Snina 36455181 PO, BOZP 3/2014 40,07 04.04.2014
39/2014 Komensky,s.r.o,Košice 43908977 Virtuálna knižnica 9,96 08.04.2014
40/2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 20,98 10.04.2014
41/2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telefónne poplatky ZŠ 23,39 10.04.2014
42/2014 RÚVZ,26.novembra 1507, Humenné 00611018 Odber a posúdenie vody ZŠ 56,00 14.04.2014
43/2014  Beky,a.s., Podrybnícka 1, Snina   36464350 Štiepka 270,28 23.04.2014
44/2014 ZMOS,Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 4/2014 303,70 07.05.2014
45/2014 Return,Čopak Z.,Snina  44505841 Pohar,stužka,medaila 33,60 07.05.2014
46/2014 VSE.a.s.,Košice 36211222 Elektrina,dodávka 2036,00 07.05.2014
47/2014 DXa,s.r.o.,Snina 36455181 BOZP a PO 4/2014 40,07 07.05.2014
 48/2014  Slovak Telekom, a.s.,Bratislava  35763469 Telefónne poplatky  21,35   12.05.2014
 49/2014   Slovak Telekom, a.s.,Bratislava  35763469 Telefónne poplatky ZŠ  22,56   12.05.2014
 50/2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová  37873571  Stravovanie za 4/2014  254,72   15.05.2014
 51/2014 Komensky,s.r.o.,Košice  43908977   Virtualnu knižnicu 9,96  16.05.2014 
 52/2014 Elektroservis Valtim, Michalovce  17303010  Oprava sporáka v ŠJ  160,72  03.06.2014 
53/2014 ZMOS,Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 303,70 04.06.2014
54/2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 5/2014 327,68 04.06.2014
55/2014 DXa,s.r.o.,Snina 36455181 BOZP a PO 5/2014 40,07 05.06.2014
56/2014 SPN,Mladé letá, s.r.o,Bratislava 31333176 Knihy pre žiakov 70,38 09.06.2014
57/2014  Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469  Telefónne poplatky 5/14 22,52  09.06.2014 
58/2014 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469 Telefónne poplatky 5/14 22,67 09.06.2014
59/2014 Komensky,s.r.o.,Košice  43908977 Virtuálna knižnica 9,96 09.06.2014
 60/2014 Printcity-Marián Matejka  34939521  Učebne pomocky MŠ   15,00 20.06.2014 
 61/2014 Jozef Galanda,Snina   32375875  Doprava žiakov – výlet  500,00  20.6.2014 
 62/2014 DXA,s.r.o., Snina  36455181   BOZP 40,07  04.07.2014 
 63/2014  ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571  Stravovanie zamestnancov za 6/14  239,36  04.07.2014 
64/2014 ZMOS Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 6/14 303,70 04.07.2014
65/2014 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 7/14 22,68 09.07.2014
66/2014 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 7/14 22,44 09.07.2014
 67/2014 Komensky,s.r.o,Košice 43908977 Virtuálna knižnica 9,96 09.07.2014
 68/2014  IVES,Košice  00162957  Služby STP  APV 83,65  24.07.2014 
 69/2014 ASC,s.r.o.,Bratislava  31361161  ASC agenda malotriedka Upgrade  63,00  01.08.2014 
 70/2014  ZMOS Sninský región  37790064 Spracovanie miezd 7/14  303,70  01.08.2014
 71/2014 VSE,a.s.,Košice  44483767   Elektrina,dodávka 2036,00  01.08.2014 
 72/2014  DXA,s.r.o., Snina  36455181 BOZP a PO 7 2014  40,07  06.08.2014 
 73/2014 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava   35763469 Telefónne poplatky 8/2014 ZŠ 22,97  13.08.2014 
74/2014  Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469   Telefónne poplatky 8/2014 MŠ,ŠJ 20,98  13.08.2014 
 75/2014 Komensky,s.r.o.,Košice  43908977  Virutálna knižnica  9,96  14.08.2014 
76/2014 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica 31331131 Šk.tlačivá 104,56 18.08.2014
77/2014 Cimbák Pavol,Jesenského 1648/12, Snina 10674390 Obrus voskový plat. 33,68 25.08.2014
78/2014 Elsatex,Snina  10804692  Tablety 14 ks  1400,00  02.09.2014 
79/2014 Zmos Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 8/14 303,70 02.09.2014
80/2014  DXA,s.r.o.,Snina  36455181  BOZP a PO 8/2014  40,07  08.09.2014 
81/2014  Slovak Telekom,a.s.,Bratislava    35763469  Telefónne poplatky 8/2014 ZŠ 22,44  09.09.2014 
82/2014  Slovak Telekom,a.s.,Bratislava    35763469  Telefónne poplatky 8/2014 ŠJ  20,98  09.09.2014 
83/2014 Komensky,s.r.o.,Košice  43908977  Virtuálna knižnica  9,96  09.09.2014 
84/2014 Pumpeg,s.r.o.,Prešov  36498599  Fa za čerpadlo  291,96  24.09.2014 
85/2014   Zmos Sninský región  37790064 Spracovanie miezd 9/14   303,70 02.10.2014 
86/2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571  Stravovanie zamestnanci9/2014  303,36  02.10.2014 
87/2014  ESpresso,Turbaková E..Humenné  33847061  Čistiace prostriedky ŠJ   96,89 02.10.2014 
 88/2014  Slovak Telekom,a.s.,Bratislava   35763469 Telefónne poplatky /2014 ŠJ  27,94  10.10.2014 
89/2014  Slovak Telekom,a.s.,Bratislava   35763469 Telefónne poplatky /2014 ZŠ  34,57 10.10.2014
90/2014 Beky,a.s.,Snina 36464350 Štiepka 277,30 10.10.2014
91/2014 EXpert SK,k.s.,Bratislava 45855455 Chladnička Zanussi ZRA 267,48 13.10.2014
92/2014 Všemonta,s.r.o., Baškovce 45505535 Ohrievač elekt. ELiz EURO 120 IK 198,00 15.10.2014
93/2014 Komensky,s.r.o.,Košice  43908977 Virtuálna knižnica 9,96 20.10.2014
94/2014 Tomino,Snina 32374232 Školské potreby pre HN 514,60 24.10.2014
95/2014 Plišková Anna,Snina 37002864 Pracovná odev,obuv ŠJ 150,00 28.10.2014
96/2014 VSE a.s., Košice 44483767 Elektrina dodávka 2036,00 28.10.2014
97/2014 Beky,a.s.,Snina 36464350 Štiepka 275,18 28.10.2014
98/2014  Šimko Martin,Vranov nad Topľou  44498390  Čistenie kanalizácie   100,00  04.11.2014 
 99/2014 LPM ULič,š.p.,Ulič  00492531  Doprava dreva  51,48  04.11.2014 
 100/2014  LPM ULič,š.p.,Ulič  00492531  Odpad palivový  194,40  04.11.2014 
101/2014 ZMOS Sninský region 37790064 Spacovanie miezd 10 2014 303,70 04.11.2014
102/2014  DXa,s.r.o., Snina  36455181  PO a BOZP,kontrola HP  156,89  07.11.2014 
103/2014 DXa,s.r.o., Snina 36455181 Odborné tlakové skúšky 56,71 07.11.2014
104/2014 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie 10/2014 366,08 07.11.2014
105/2014 Agrifop,a.s.,Stakčín 31713238 Výťah močovky Šj,MŠ 60,23 12.11.2014
 106/2014 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469  Telefónne poplatky  MŠ ŠJ 27,31  12.11.2014 
 107/2014 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469  Telefónne poplatky ZŠ  26,92  12.11.2014 
 108/2014 Komensky,s.r.o., Košice  43908977  Virtuálna knižnica   9,96 12.11.2014 
 109/2014 Beky,a.s.,Snina  36464350  Štiepka  270,28  12.11.2014 
 110/2014 NOMILAND,s.r.o, Košice  36174319  Obliečky do MŠ   170,50 13.11.2014 
111/2014 SIGMA pumpy SK,s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36312509 Tlakový spínač PT/5G 17,20 20.11.2014
112/2014 K.R.T.,Šimko Martin,Vranov nad Topľou 44498390 Čistenie kanalizácie 40,00 26.11.2014
113/2014 Beky,a.s.,Snina 36564350 Štiepka 270,97 26.11.2014
114/2014 BAUTEKA,s.r.o.,Snina 46167447 Prehliadka NTL kotolne 163,92 01.12.2014
115/2014 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie 11 2014 330,24 03.12.2014
116/2014  ZMOS Sninský región  37790064  Spracovanie miezd 11/2014  303,70  03.12.2014 
117/2014  ZMOS Sninský región   37790064   Spracovanie miezd 12/2014   303,70 03.12.2014 
118/2014  UEZ,s.r.o.,Humenné  36483745  Nábytok z chrán.dielne  885,00  03.12.2014 
119/2014  DXa,s.r.o.,Snina  36455181  PO a BOZP 11/2014 40,07  04.12.2014 
120/2014 Beky,a.s.,Snina 36464350 Štiepka 273,08 04.12.2014
121/2014 Elektroservis VALTIM,Michalovce 17303010 Oprava el.sporáka v ŠJ 65,10 09.12.2014
122/2014 Komensky, s.r.o.,Košice 43908977 Virtuálna knižnica 9,96 09.12.2014
123/2014 Beky a.s.,Snina 36464350 Štiepka 275,18 10.12.2014
124/2014 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky MŠ 20,41 11.12.2014
125/2014 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky Šj 21,88 11.12.2014
126/2014 DXa,s.r.o.,Snina  36464350 PO a BOZP 12/2014 40,07 15.12.2014
127/2014  Agrifop,a.s.,Stakčín  31713238  Vývoz močovky  85,42  15.12.2014 
128/2014 LPM ,.š.p.Ulič 00492531 Odpad palivový 210,00 15.12.2014
129/2014 DXa,s.r.o.,Snina  36464350 PO a BOZP 12/2014 40,07 18.12.2014
130/2014 ARTIS,s.r.o.,Snina 17079241 Wifi pristupový bod 298,00 18.12.2014
131/2014 Beky,a.s.,Snina 36464350 Štiepka 271,68 18.12.2014
132/2014 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie 263,68 29.12.2014
133/2014 Slovenská pošta,B. Bytrica   36631124 Tlačiarenské služby 13,67 29.12.2014
134/2014 Beky,a.s., Snina 36464350 Štiepka 274,49 29.12.2014
135/2014 ŠEVT,a.s, B. Bytrica 31331131 Tlačivá 33,90 31.12.2014