– Zmluvy 2014 (OcU)
Číslo Zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena s DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia Stiahnúť
1/2014 Ján Kučmaš 067 72 Klenová č.d. 8 Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnosti § 588 OZ a nasl. parcela č. KN 5163 v k.ú. Klenová 1115,-€ 05.05.2014
 2/2014 OP Renostav,s.r.o.,Suchý jarok 2811, 06601  Humenné Zmluva o dielo Výmena okien a vchodových dverí na KD 6036,60 23.12.2014 25.03.2014
3/2014 OP Renostav,s.r.o.,Suchý jarok 2811, 06601  Humenné Zmulva o dielo Výmena okien na KD 3701,41 30.12.2014 25.03.2014
4/2015

MUDr. Hubnerová M., Snina

Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2015 Posudková činnosť – odkázanosť osoby  16,60 13.10.2015 doba neurčitá