– Zmluvy 2015 (ZŠsMŠ),2016
Číslo Zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena s DPH € Dátum účinnosti Dátum ukončenia Stiahnúť
1/2015 Beky, a.s., Podrybnická 1,     069 01 Snina Zmluva o dodávkach a odberoch tovaru Dodávka a odber drevných štiepok z listnatého dreva na rok 2016 58,50 €/ t bez DPH   23.12.2015 31.12.2016  
 1/2016 WANAKA,Močiarna č.20, KANAŠ – Veľký Šariš  Zmluva o poskytnutí služieb  Ubytovacie a stravovacie služby – Lyžiarsky kurz 2016  1800,- 15.1.2016  10.02.2016