– Faktúry 2015 (OcU)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet /              TOVAR-služba Faktúra Cena v EUR Došla dňa  
 1/2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 40,72 09.01.2015
2/2015  B2Bpartner, s.r.o.,Bratislava 44413467 Stojan na bicykle 81,60 09.01.2015
3/2015 MuDr. M.  Hubnerová,Snina Vypracovanie lekar. posudku 16,60 09.01.2015
4/2015 Samnet, o.z. Tesárske  Mlyňany  37867440 Informácie o dotáciách 32,86 09.01.2015
5/2015 Orange Slovensko, a.s.,Bratislava 35697270 Mobil. poplatky 46,92 13.01.2015
6/2015 VSE, a.s., Košice 44483767 Elektrina,nedopaltok 461,65 16.01.2015
7/2015 Eset, s.r.o., Bratislava 31333532 Antivirus NOD32 17,21 19.01.2015
7/1//2015 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 36211451 Hlásenie o odpadoch 14,40 23.01.2015
8/2015 WoltersKluwer, s.r.o. ,Bratislava 31348262 Predplatné Právo pre obce 69,60 30.01.2015
9/2015 Zmos, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 1-3/2015 399,90 03.02.2015
10/2015 Fúra, s.r.o., Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu 1/2015 236,45 04.02.2015
11/2015 ZMOS,Bratislava 584614 Publikácie pre poslancov 52,80 09.02.2015
12/2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 47,16 09.02.2015
13/2015 VSE a.s., Košice 44483767 Elektrina,dodávka 1033,00 10.02.2015
 14/2015 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 Nájomné stožiara 419,76 10.02.2015
 15/2015 ZMOS, Sninský región  37790064 Príspevok na kanceláriu ZMOS 48,00 17.02.2015
 16/2015 Bris, s.r.o, Prešov 44401990 Aktualizácia programov PU,IM,EO,D 157,72 20.02.2015
17/2015 SOZA,Bratislava 00178454 Autorská odmena 20,40 25.02.2015
 18/2015 Fúra,s.r.o.,Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu  2/2015 236,35 03.03.2015
19/2015 B2B Partner ,s.r.o.,Bratislava 44413467 Kreslo čalúnené čierne 242,40 03.03.2015
20/2015 Grajzeľ Ján, Košice 45655634 Vizitky, grafický návrh 19,50 05.03.2015
21/2015 Poradca Podnikateľa , s.r.o., Žilina 31592503 Finančný spravodaj r.2014 48,86 06.03.2015
 22/2015 Bris, s.r.o., Prešov 44401990 Inštalácia programov, systémové práce  na PC 49,00 06.03.2015
23/2015 ZMOS, Sninský región 37790064 Členský príspevok 104,80 10.03.2015
 24/2015 Slovak Telekom a. s. Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 39,83 10.03.2015
25/2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Mobil 2/2015 44,99 11.03.2015
26/2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Mobil 3/2015 44,99 11.03.2015
27/2015 B2B Partner   s.r.o.,Bratislava 44413467 Stoličky 8 ks 163,20 13.03.2015
28/2015 Hladamfarby.sk,s.r.o., Nitra 46534831 Toner HP CF283A 18,90 19.03.2015
29/2015 OP Renostav, Suchý Jarok 2811,Humenné 45454141 Výmena okien a dverí na KD /dot. ŠR/ 6036,60 24.03.2015
30/2015 OP Renostav, Suchý Jarok 2811,Humenné 45454141 Výmena okien a dverí na KD / dot. ŠR/ 3701,41 24.03.2015
 31/2015  OP Renostav, Suchý Jarok 2811,Humenné 45454141 Výmena okien na KD 465,67 24.03.2015
32/2015 OP Renostav, Suchý Jarok 2811,Humenné 45454141 Výmena okien na KD 396,67 24.03.2015
 33/2015 Ing.Janko Štefan, BGS KONZULT,Snina 44658711 Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie 76,50  31.03.2015
34/2015 Slovgram, Bratislava 17310598 Odmeny za verejný prenos zvuk.záznamov 33,50 31.03.2015
35/2015 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 4-6/2015 399,90 01.04.2015
36/2015 TASR, Bratislava 31320414 Portrét prezidenta SR 36,00 01.04.2015 10/2015
37/2015 M.Savkuľak, Stakčín 43778046 Cement 9,15 02.04.2015 12/2015
 38/2015 Obec Stakčín 00323578 Príspevok na SOŠÚ 262,89  02.04.2015
39/2015 Suptrans G T M,Snina 36490580 Stavebný  materiál 170,15 08.04.2015 13/2015
40/2015 FURA, s.r.o. Rozhanovce 36211451 Vývoz komunálny odpad  3/2015 236,16 08.04.2015
 41/2015  Slovak Telekom a. s. Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 47,68 08.04.2015
 42/2015  Orange Slovensko, Bratislava  35697270 Nájomné za stožiara 4-6/2015 419,76 10.04.2015
43/2015 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 Mobil 4/2015 44,99 14.04.2015
44/2015 Fúra, s.r.o., Rozhanovce 36211451 Spracovanie hlásenie o vzniku odpadu 14,40 16.04.2015
45/2015 Suptrans GTM,Snina 364900580 Stavebný materiál 730,16 20.04.2015 14/2015
 46/2015 Datatrade,  s.r.o.Zlaté Moravce 35960132 Almanach obce.info 2015 28,60 21.04.2015
 47/2015 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Náklady na teplo, štiepka 810,00 22.04.2015 5/2015
48/2015 Fúra, s.r.o.  Rozhanovce 36211451 Vrecia na odpad 39,60 30.04.2015 15/2015
 49/2015  Fúra, s.r.o., Rozhanovce 36211451 Nádoby na odpad 552,00 05.05.2015 15/2015
50/2015 CBS, s.r.o. Kynceľová 36754749 Maľovaná mapa,stojan 477,60 06.052015 3/2015
51/2015 Fúra, s.r.o.  Rozhanovce 36211451 Vývoz komunál. odpadu  4/2015 265,85 06.05.2015
 52/2015 VSE, Košice 44483767 Elektrina ,dodávka,distribúcia 1033,00 11.05.2015
 53/2015 Slovak Telekom  Bratislava  35763469 Telefónne poplatky 47,24 11.05.2015
54/2015  Suptrans GTM,Snina 364900580 Stavebný materiál,na  odkanal. pri KD 264,49 11.05.2015
 55/2015 Doxx, stravné listky, Žilina  36391000 Stravné lístky za 1-4/2015 927,90 11.05.2015
 56/2015  Orange Slovensko, Bratislava  35697270 Mobil 5/2015 44,99 12.05.2015
57/2015 Kučmaš Ján, Ubľa 320 41631765 Práce strojom, dovoz štrku 480,00 22.05.2015  18/2015
58/2015 Zemstavba, s.r.o. ,Belá nad Cirochou 46111328 Skruže, prehĺbenie studne,zásyp 998,00 22.05.2015 20/2015
59/2015 Platon Technologies, Šaľa 36279129 Hosting obecklenova.sk 46,08 22.05.2015
 60/2015 Hladam farby.sk s.r.o., Nitra 46534831 Toner CF 210 A 23,90 26.05.2015
 61/2015 Peter Vološin , Jesenského 2880,Snina 47882247 Kosačka FS 130,náhradné diely 609,85 28.05.2015 19/2015
62/2015 Vasiľ Tkačuk,       Sadova 611, Stakčin 47033151 Kancelársky nábytok 748,00 02.06.2015 22/2015
63/2015 Fúra,s.r.o., Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 5/2015 266,75 03.06.2015
64/2015 Martin Savkuľak, Záhradná 720, Stakčín 43778046 Stavebný materiál 29,34 05.06.2015
65/2015 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telefónne služby 31,73 08.06.2015
66/2015 Poradca Podnikateľa, s.r.o., Žilina 31592503 Odborná prirúčka 15,19 08.06.2015
67/2015 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 Mobil  6/2015 34,00 12.06.2015
68/2015 Lekos,s.r.o., Nad Laborcom 48, Michalovce 36172332 Servisný zásah 14,00 18.06.2015 23/2015
69/2015 Tomino, Snina 32374232 Stôl na stolný tenis 265,00 19.06.2015
70/2015 Suptrans GTM ,s.r.o. Snina 36490580 Stavebný materiál 40,50 29.06.2015 25/2015
71/2015 Zmos, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 399,90 01.07.2015
72/2015 Fúra, s.r.o.,  SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO  6/2015 395,93 03.07.2015
73/2015 Orange Slovensko,a.s., Bratislava 35697270 Nájomné stožiara 419,76 06.07.2015
 74/2015 3W Slovakia, s.r.o., Trenčín 36746045 Ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk 95,95 09.07.2015
75/2015 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telefónne služby 6/2015 34,00 09.07.2015
76/2015 Orange Slovensko, a.s.,Bratislava 35697270 Mobil 7/2015 26,00 13.07.2015
77/2015 Fúra, s.r.o.,  SNP 77, Rozhanovce 36211451 Spracovanie hlásenia o odpadoch 14,40 14.07.2015
78/2015 RobSon,   Ing. Róbert  Šmajda, Snina 37003186 Projektová dokumentácia na prestavbu MŠ 900,00 23.07.2015 28/2015
79/2015 RobSon,   Ing. Róbert  Šmajda, Snina 37003186 Projekt. dokumentácia  prestavba MŠ- zdravotechnika,elektroinštalácia 500,00 23.07.2015 27/2015
80/2015 Fúra, s.r.o.,SNP  77, Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO  7/2015 265,25 05.08.2015
81/2015 VSE,a.s.,Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina , dodávka, distribúcia 6-8/2015 1033,00 07.08.2015
 82/2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telefónne služby 7/2015 34,00 07.08.2015
 83/2015  Orange Slovensko, a.s.,Bratislava  35697270 Mobil 8/2015 26,00 12.082015
 84/2015 Savkuľak Martin, Stakčin 43778046 Stavebný materiál – oprava most pri KD 891,22 14.08.2015 26/2015
85/2015 Poradca Podnikateľa, s.r.o., Žilina 31592503 Finančný spravodajca r.2016 26,40 14.08.2015
86/2015 Ján Kučmaš, Ubľa 320 41631765 Úprava terénu pri KD 60,00 17.08.2015
87/2015 LD stav,s.r.o.,Snina 45693358 Stavebné práce,materiál – MŠ v ZŠ Klenová 10053,53 27.08.2015 Zmluva o dielo č.1/1506/2015
88/2015 Karpatský euroregión Slovensko, Košice 37791257 Členský príspevok rok 2015 26,60 28.08.2015
89/2015 Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36211451 Fa za červené vrecia na odpad 59,40 02.09.2015
 90/2015 Fúra, s.r.o.,SNP 77,  Rozhanovce  36211451 Fa za vývoz odpadu 266,15 04.09.2015
91/2015 Doxx, stravné lístky, s.r.o.Kálov 36391000 F a za stravné lístky 927,90 04.09.2015
92/2015 M.Savkuľak, Stakčín 43778046 Fa- stavebný materiál 432,66 07.09.2015
 93/2015 Slovak Telekom, Bratislava  35763469 Telefónne služby 9/2015 34,00 09.09.2015
94/2015 Fenix, R, Krajčík, Trubín č.97 37396196 Fa  bezpečnostný projekt 100,00 09.09.2015
95/2015 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 Mobil 9/2015 26,00 14.09.2015
 96/2015 Platon Technologies, s.r.o., Šaľa 36279129 Fa SK doména obecklenova.sk 23,90 22.09.2015
97/2015 RÚVZ,Hollého 5,Prešov 00610992 Fa za laboratórny rozbor vody 90,50 24.09.2015
98/2015 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 10,11,12/2015 408,40 02.10.2015
99/2015 M.Savkuľak, Stakčín 43778046 Fa materiál na opravu a údržbu práce na ihrisku 62,03 05.10.2015
100/2015 Suptrans, GTM,s.r.o. Snina 36490580 Fa rúra kanal 10,03 05.10.2015
 101/2015  RÚVZ, Humenné 00611018 Fa za odber vody 56,00 05.10.2015
102/2015 Fúra, s.r.o., Rozhanovce 36211451 Fa vývoz TDO 9/2015 265,35 05.10.2015
103/2015 Chladpol, J.Čopik,Snina 17219931 Fa oprava chlad.zariadenie DS 36,60 05.10.2015
104/2015 Agrifop, a.s.,Stakčín 31713238 Fa výťah močovky   OcU , KD, bytovka 277,04 05.10.2015
 105/2015  Agrifop, a.s.,Stakčín  31713238 Dobropis výťah močovky -93,58 08.10.2015
106/2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava  35763469 Telefónne služby  9/2015 34,24 08.10.2015
107/2015 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 Mobil  11/2015 26,00 12.10.2015
108/2015 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 Nájomné stožiara 419,76 12.10.2015
109/2015 Ing. Mamajová A., audítor, Humenné 33671451 Audítorské služby 720,00 14.10.2015
110/2015 OV DPO,ZPB,Humenné 00415812 Členský príspevok dobr. požiarna ochrana 2016 30,75 20.10.2015
111/2015 Fúra,a.s.,Rozhanovce 36211451 Fa za hlásenie o vzniku odpadu 14,40 20.10.2015
112/2015 MUDr. Hubnerová M.,Snina Fa za lekársky posudok 16,60 21.10.2015
 113/2015 Ives, Košice 00162957 Služby STP APV – matrika 25,09 02.11.2015
114/2015 Fúra, s.r.o.,Rozhanovce 36211451 Fa za vývoz odpadu 265,75 05.11.2015
115/2015 Platon technologies, Šaľa 36279129 Fa za hosting obecklenova.sk 46,08 05.11.2015
116/2015 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Fa za telefónne služby 35,90 06.11.2015
 117/2015 VSE, a.s., Košice 7455493644 Distribúcia a dodávka – elektrina 9-11/2015 1033,00 09.11.2015
118/2015 Savkuľak M.,Stakčín 43778046 Materiál na opravu 18,82 10.11.2015
119/2015 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 Fa za mobil 26,45 11.11.2015
 120/2015 Dising, a.s.,Bratislava 35975946 Kvalifikovaný systémový certifikát  na  HSM 4 roky 103,20 18.11.2015  O. 40/2015
121/2015 ORGECO, s.r.o., Nové Zámky 31433090 Vianočné dekorácie 180,59 24.11.2015  O. 42/2015
122/2015 MUDr. Hubnerová, Snina Fa za lekársky posudok 16,60 25.11.2015
123/2015 Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá nad Cir. 37003560 Fa za hranol  100x100x1500 31,10 1.12.2015 O. 43/2015
124/2015 Inprost s.r.o.,Bratislava 31363091 Fa za obecné noviny 67,60 2.12.2015
125/2015 Fúra, s.r.o., Rozhanovce 36211451 Fa vývoz komunál.odpadu 11/15 266,05 3.12.2015
 126/2015 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 FA za telefónne služby 11/2015 34,54 9.12.2015
127/2015 Martin Savkuľak, Záhradná 720,Stakčín 43778046 Fa  za stavebný materiál 19,62 9.12.2015
128/2015 Damedis, s.r.o,  Křenova 19, Brno 26931664 Fa za tonery /matrika/ 131,65 14.12.2015 O. 45/2015
129/2015 Marián Balko, Palarikova 1628,Snina 40903478 Fa za klampiarske práce 138,00 18.12.2015 O. 47/2015
130/2015 Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava 31575951 Poplatok za vedenie účtu CP 43,08 18,12.2015
 131/2015 KOPYR,s.r.o., Galanta 36365017 Zábavná pyrotechnika   sada mini 150,00 21.12.2015 O. 46/2016
 132/2015 Elsatex,predajňa Snina 10804692 Chladnička Whir. 361 l 359,00 21.12.2015 O. 48/2016
133/2015 Ján Kučmáš, Ubľa 320 41631765 Práca str. komatsu 120,00 23.12.2015 O. 48/1/2015
134/2015 AQUA- live s.r.o. Košice 36583758 Automatická úpravňa vody do KD 1800,00 29.12.2015 Zmluva č.7-20151123 zo 23.112015
 135/2015 LD STAV s.r.o. ,Snina 45693358 Dlažba premac klsico 172,8 m2 1223,42 30.12.2015 O. 49/2015