– Faktúry 2015 (ZŠsMŠ)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet /              TOVAR Cena Došla dňa Obednávka zmluva 
 1/2015 Komensky,s.r.o.,Košice  43908977  Virtuálna knižnica  9,96  12.01.2015   
2/2015  Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469  Telefónne poplatky MŠ  20,58  12.01.2015   
3/2015 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469 Telefónne poplatky ZŠ 22,04 12.01.2015  
4/2015 Beky,a.s.,Snina 36464350 Štiepka 273,08 12.01.2015  
5/2015  Beky,a.s.,Snina  36464350  štiepka   277,30  12.01.2015   
6/2015 VSE,a.s.,Košice 44483767 Preplatok elektrina 1838,27 15.1.2015  
7/2015 Beky,a.s.,Snina 36464350 Štiepka 275,18 22.01.2015  
8/2015  Beky,a.s.,Snina  36464350  Štiepka  277,30  29.01.2015   
 9/2015 VSE,a.s., Košice  44483767  Elektrina  1602,00  03.02.2015   
10/2015  ZMOS,Sninský región  37790064  Spracovanie miezd   309,70  03.02.2015   
11/2015  ŠJ, ZŠ s MŠ Klenová  37873571   Stravovanie zamestncov za 1/2015 275,20  03.02.2015   
12/2015 DXa, s.r.o., Snina 36455181 BOZP,PO 40,07 05.02.2015  
13/2015 Beky,a.s.,Snina  36464350 Štiepka 277,99 05.02.2015  
 14/2015 Slovak Telekom   a.s.,Bratislava  35763469  Telefónne poplatky  21,96  09.02.2015   
15/2015 Slovak Telekom   a.s.,Bratislava  35763469 Telefónne poplatky  20,58 09.02.2015  
16/2015 Beky,a.s., Snina 36464350 Štiepka 279,40 13.02.2015  
17/2015 Komensky, s.r.o.,Košice 43908977 Virtuálna knižnica 9,96 13.02.2015  
18/2015  Beky, a.s.,Snina  36463469  Štiepka  287,82   18.02.2015  
 19/2015  Beky, a.s.,Snina  36464350  Štiepka  278,70  24.02.2015   
20/2015 RAABE,s.r.o.,Bratislava 35908718 Časopis pre deti 8,40 03.03.2015  
21/2015 ŠJ, ZŠ s MŠ Klenová  37873571 Stravovanie zamestncov za 2/2015 234,24 05.03.2015  
 22/2015 ZMOS Sninský región  37790064  Spracovanie miezd  309,70  05.03.2015   
 23/2015 DXa,s.r.o., Snina  36455181  PO a BOZP  40,07   05.03.2015  
 24/2015 BRIs, s.r.o., Prešov   44401990 Update PU V 15.01 71,52  05.03.2015   
25/2015   BRIs, s.r.o., Prešov   44401990  Inštalacia PÚ   20,50  09.03.2015   
26/2015 Tomino, Snina 32374232 Učebné pomôcky HN 514,60 12.03.2015  
27/2015 Beky, a.s.,Snina  36464350 Štiepka 277,30 12.03.2015  
 28/2015  Slovak Telekom , Bratislava 35763469  Telefónne služby  ZŠ 21,96  12.03.2015   
 29/2015 Slovak Telekom , Bratislava  35763469   Telefónne služby MŠ,ŠJ 20,58  12.03.2015   
 30/2015 Turbaková E.,Humenné  33847061  Čistiace prostriedky   130,87   13.03.2015  
 31/2015 Komensky,s.r.o.,Košice   43908977 Virtuálna knižnica  9,96  17.03.2015   
 32/2015  Beky, a.s.,Snina  36464350  Štiepka 277,99  23.03.2015   
33/2015 ZMOS,Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 309,70 1.04.2015  
34/2015  DXa, s.r.o. Snina  36455181  PO a BOZP 3/2015  40,07   09.04.2015  
 35/2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová  37873571 Stravovanie zamestncov za 1/2015 375,04  09.04.2015   
 36/2015  Slovak Telekom, a.s.,Bratislava   35763469 Telefónne služby  MŠ 20,58   10.04.2015  
37/2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava  35763469 Telefónne služby  ZŠ   22,16 10.04.2015  
 38/2015  Beky, a.s.,Snina   36464350 Štiepka  278,70  10.04.2015   
 39/2015  Komensky,s.r.o.,Košice  43908977  Virtuálna knižnica  9,96  17.4.2015   
 40/2015  Beky, a.s.,Snina  36464350  Štiepka  277,99   23.04.2015  
41/2015 RÚVZ,Prešov 00610992 Larob.rozbor vody MŠ 90,50 28.04.2015  
42/2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestncov za 4/2015 295,68 04.05.2015  
43/2015 ZMOS Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 309,70 04.05.2015  
44/2015  VSE, a.s., Košice  44483767  Elektrina dodávka, distribúcia MŠ,ZŠ 1602,00  04.05.2015   
45/2015 DXa, s.r.o. Snina  36455181 PO a BOZP 4/2015 40,07 06.05.2015  
 46/2015  Slovak Telekom, a.s.,Bratislava  35763469  Telefónne služby  MŠ    20,58   11.05.2015  
47/2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava  35763469 Telefónne služby  ZŠ  22,21 11.05.2015  
 48/2015 Komenský,s.r.o,Košice   7076945  Virtuálna knižnca 9,96  13.05.2015   
49/2015 RÚVZ,Humenné 00611018 Odber vody,posudok 56,00 13.05.2015  
50/2015 Beky,a.s.,Snina 2150257 Štiepka 277,30 22.05.2015  
51/2015 Agrifop, a.s.,Stakčín 1050435 Výťah močovky 84,13 22.05.2015  
 52/2015 ZMOS Sninský región  37790064  Spracovanie miezd  309,70   01.06.2015  
 53/2015 DXa,r.s.o.,Snina  36455181  PO a BOZP za 5/ 2015  40,07   05.06.2015  
54/2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestncov za 4/2015 337,92 05.06.2015  
55/2015  Slovak Telekom, a.s.,Bratislava   35763469  Telefónne služby  ZŠ  22,06   08.06.2015  
56/2015   Slovak Telekom, a.s.,Bratislava  35763469  Telefónne služby ŠJ,MŠ  20,58  08.06.2015   
57/2015 KOminex-IMpex-Stav,M.Gurman,Svidník 37653245 Kontrola a čistenie komínov 120,00 09.06.2015  
58/2015 Komensky,s.r.o,Košice 43908977 Virtuálna knižnca 9,96 11.06.2015  
 59/2015 Artis,s.r.o,Snina  17079241  Udržba kamer.systému  84,12  22.06.2015   
 60/2015 SPN, Mladé letá, s.r.o.,Bratislava   31333176 Knihy pre žiakov  12,00  22.06.2015   
 61/2015 SPN, Mladé letá, s.r.o.,Bratislava  31333176  Knihy pre žiakov   85,54  22.06.2015   
 62/2015 ZMOS Sninský región  37790064  Spracovanie miezd  309,70  30.062015   
 63/2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová  37873571  Stravovanie zamestnancov  6/2015  348,16  03.07.2015   
64/2015 Bio enzym, P.Mrazek,Zásmuky, ČR 69639485 Bio-P2,P3,roztok čistenie odpadu v ŠJ 150,00 03.07.2015  
65/1/2015  IVES Košice, 00162957   Služby progam evid.majetok 83,65  03.07.2015   
65/2015 Slovak Telekom.a.s., Bratislava 36763469 Telefónne služby ZŠ 21,96 17.07.2015  
 66/2015  Slovak Telekom.a.s., Bratislava 36763469  Telefónne služby MŠ,ŠJ 20,58  17.07.2015   
67/2015 Komensky,s.r.o, Košice 43908977 Služby virtual.knižnice 9,96 17.07.2015  
68/2015 DXA,s.r.o., Snina 36455181 PO a BOZP 6/2015 40,07 17.07.2015  
 69/2015 Zmos Sninský region 37790064  Spracovanie miezd  309,70  04.08.2015   
 70/2015 VSE, Košice  44483767  Elekrtina dodávka a distribúcia  1602,00  04.08.2015   
 71/2015 DXA,s.r.o, Snina   36455181 PO a BOZP 7/2015  40,07  10.08.2015   
72/2015 Komensky,s.r.o. Snina 43908977 Služby virtual.knižnice 9,96 10.08.2015  
 73/2015 Slovak Telekom.a.s., Bratislava 36763469   Telefónne služby MŠ,ŠJ 20,58  10.08.2015   
74/2015 Slovak Telekom.a.s., Bratislava 36763469 Telefónne služby ZŠ 22,73 10.08.2015  
75/2015 ASC,s.r.o.,Bratislava 31361161 UPgrade malotriedky 2016 63,00 11.08.2015  
 76/2015 ŠEVT,a.s.B.Bystrica  31331131  Školské tlačivá  75,68  14.08.2016   
77/2015 Zmos, Sninský region 37790064 Spracovanie miezd 309,70 03.09.2015  
78/2015 DXa,s.r.o.,Snina 36455181 PO a BOZP 8/2015 40,07 8.09.2015  
 79/2015 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469  Telefónne služby ZŠ 21,96  09.09.2015   
80/2015 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava  35763469 Telefónne služby MŠ, ŠJ 20,58 09.09.2015  
 81/2015 Komensky,a.s.Košice  43908977  Služby virtuálnej knižnice  9,96  14.09.2015   
82/2015 Elektroservis Valtim,Michalovce 17303010 Oprava sporaka v Šj 100,21 24.09.2015  
 83/2015 Interier invest, s.r.o,Košice   36190381  Koberec 207,24  24.09.2015  
84/2015 GLOSS, Prešov 33951802 Učebnice AJ 297,00 24.09.2015  
85/2015 RUVZ, Prešov 00610992 Rozbor vody 90,50 24.09.2015  
86/2015 LD STAV,s.r.o.,Snina 45693358 Stavebné práce 1553,77 24.9.2015  
87/2015  J.Adamec,SNP 1155/21, Bojnice  41596404  Toner   16,50  24.09.2015   
88/2015 ZMOS,Sninský region 37790064 Spracovanie miezd 309,70 2.10.2015  
89/2015  ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová   37873571 Stravovanie zamestnanci 9/2015  364,80  06.10.2015   
 90/2015 Tomino,Ing.Kirňaková,Snina  32374232  Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 365,20  08.10.2015 

O. 20/2015 

91/2015  Lagúna štýl,Vajanského 2438/10, Snina  34818901  Kuchynská linka,drez Šj- V   240,00 12.10.2015  O.16/2015 
 92/2015 DXa,s.r.o.,Snina  36455181  BOZP a PO 9/2015  60,11  12.10.2015   
93/2015  Slovak Telekom  a.s.,Bratislava  35763469  Telefonné služby 9/2015 MŠ,Šj  20,58  12.10.2015   
 94/2015  Slovak Telekom  a.s.,Bratislava  35763469   Telefonné služby 9/2015 ZŠ 21,96  12.10.2015   
95/2015 RÚVZ,26.novembra 1507/2,Humenné 00611018 Odber posúdenie vzorky vody ZŠ 56,00 12.10.2015  
 96/2015 Komenský,s.r.o.,Košice  43908977  Virtuálna knižnica  9,96  14.10.2015   
97/2015  Beky,a.s.,Podrybnícka 1,06901 Snina  36464350  Štiepka   266,06  19.10.2015  Zmluva z 3.12.14 
 98/2015 Plišková Anna,Snina  37002864  Pracovná obuv,odev  114,40  20.10.2015  O. 21/2015 
99/2015 UEZ,s.r.o., Humenné 36483745 Nábytok z chr.dielne 1003,10 26.10.2015 O.12/2015
100/2015 ZMOS,Sninsky región 37790064 Spracovanie miezd 318,20 2.11.2015  
101/2015 Hrečko Ján,Komenského 843/64, Snina 33843970 Žaluzie ISSORC 225,00 03.11.2015 O.22/2015
102/2015 DXa,sr.o,Snina 36455181 PO a BOZP,kontrola HP 164,51 03.11.2015  
103/2015 Beky,a.s.,Podrybnícka 1,06901 Snina  36464350 Štiepka 273,08 05.11.2015 Zmluva z 3.12.14
104/2015 VSE, Košice 44483767 Elektrina 9-11/2015 1602,00 6.11.2015  
105/2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telefónne služby MŠ 10/2015 20,58 9.11.2015  
106/2015 Slovak Telekom a.s.,Bratislava 35763469 Telefónne služby ZŠ 10/2015 21,96 10.11.2015  
107/2015 DXa,s.r.o., Snina 36455181 Prehliadky TNS, revízia plynových zariadení 73,42 10.11.2015  
108/2015  Šj pri ZŠ s MŠ Klenová  37873571  Stravovanie zamestnancov 10/2015  359,68  10.11.2015   
109/2015 KOmensky,s.r.o.,Košice 43908977 Služby virtualnej knižnice 9,96 18.11.2015  
 110/2015 Beky, a.s,Podrybnícka  1,Snina  36464350 Štiepka   274,49  18.11.2015   
111/2015 M.Savkuľak, Stakčín 43778046 Stavebný materiál 66,04 24.11.2015  
112/2015 Anna Gajdulová,Zaga,Snina 37007548 Kuchynské naradie do VŠJ 50,90 25.11.2015  
113/2015 Espresso,Turbaková,Humenné 33847061 Čistiace prostriedky do ŠJ 74,85 25.11.2015  
114/2015 Beky,a.s.,POdrybnícka 1,Snina 36464350 Štiepka 270,97 30.11.2015  
115/2015 Zmos – Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 309,70 02.12.2015  
116/2015 Údržbyt, s.r.o.Snina 31684611 Montáž ohrievača VŠJ 128,77 02.12.2015  
117/2015  LD STAV,s.r.o.,Snina  45693358  Elektroinštalačné práce   120,00 02.12.2015   
118/2015 Šj pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnanci 11/2015 344,32 03.12.2015  
119/2015 Beky,a.s.,Snina 36464350 Štiepka 272,38 03.12.2015  
120/2015 DXa,s.r.o.,Snina 36455181 PO a BOZP 11/2015 60,11 04.12.2015  
 121/2015 ZMOS, Sninský región  37790064  Spracovanie miezd 12/2015  309,70  04.12.2015   
122/2015 Bauteka, s.r.o.,Snina 46167447 Odborná revízia NTL 185,04 08.12.2015  
123/2015 Komensky s.r.o, Košice 43908977 Komensky, s.r.o,Košice 9,96 10.12.2015  
124/2015 Slovak Telekom,Bratislava 35763469 Telefónne služby ZŠ 11/2015 21,96 10.12.2015  
125/2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telefónne služby ŠJ 11/2015 20,58 10.12.2015  
126/2015 Beky,a.s., Snina 36464350 Štiepka 274,49 15.12.2015  
127/2015 DXa,s.r.o. Snina 36455181 PO a BOZP 12/2015 60,11 15.12.2015  
128/2015 Ascalon Media House,s.r.o. Bratislava 44936087 Fa za knihy pre žiakov 167,32 16.12.2015 O.č. 29/2015
129/2015  Tomino, Snina  32374232  Fa  učebné a školské potreby pre žiakov SZP -HN  480,00  21.12.2015  O.č.30/2015 
130/2015 Beky,a.s. Snina 36464350 Štepka 272,38 22.12.2015  
131/2015  Distribučná agentúra AD REM,Bratislava  11782889  Knihy pre žiakov  40,00  22.12.2015  O.č.35/2015 
132/2015 Šj pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 12/2015 276,48 22.12.2015  
133/2015 ITS Slovakia s.r.o. Snina 36490679 PC zostava,windows,2 ks  1035,00 28.12.2015 O.č.31/2015
134/2015 LD Stav,s.r.o.,Snina 45693358 Úprava vstup.priestorov, odvodňovacie práce 1278,98 29.12.2015 O.č.33/2015
135/2015 M.Savkuľak,Stakčín 43778046 Materiál – oprava zvodov 1398,74 29.12.2015 o.č.34/2015
136/2015  Hišem Miroslav,Belá nad Cirochou  37003569  Oprava podavacieho šneku  1416,00  29.12.2015  o.č.32/2015