– Objednávky 2015 (OcU)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet / Tovar Suma v € Dátum vystavenia Objednávku podpísal
 1/2015 B2B Partner s.r.o.,Šulekova  2,  Bratislava  44413467 Stojan na bicykle   81,60 7.1.2015  Ing. Voloch S. – starosta
 2/2015 Samnet        informačný systém samosprávy, Zlaté Moravce  3786440 Informácie o dotáciách  32,86  7.1.2015 Ing. Voloch S.
 3/2015 CBS ,s.r.o.,  Kynceľova 54  36754749 Maľovaná mapa,stojan  477,60 26.1.2015  Ing. Voloch S.
 4/2015 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2, Bratislava 44413467 Kreslo 2 ks 242,40 2.2.2015  Ing. Voloch S.
5/2015 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Štepka -teplo 2.2.2015 Ing. Voloch S.
6/2015 OP Renostav, Suchý Jarok 2811,Humenné 45454141 Plastové okna 4 ks,montáž 862,34 27.2.2015  Ing.Voloch S.
7/2015 Ján Grajzeľ,Čordaková 32, KOšice 45655634 Vizitky 100 ks 19,50 27.2.2015  Ing. VOloch S.
 8/2015 B2B Partner,s.r.o.,Šuleková 2, Bratislava 44413467 Stoličky konferenčné  4 ks  163,20 3.3.2015  Ing. Voloch S.
 9/2015 Hladam farby.sk sr.o., Nábrežie mládeže 9,Nitra 46534831 Toner HP CF283A 18,90 9.3.2015  Ing. Voloch S.
10/2015 TASR, Lamačská cesta 3, Bratislava 31320414 Portrét prezidenta SR 36,00 9.3.2015 Ing. Voloch S.
11/2015 BGS  Konzult, Ing. Janko, Snina 44658711 Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie 76,50 30.3.2015 Ing. Voloch S.
12/2015 M.Savkuľak, Stakčín 43778046 Cement 9,15 30.3.2015 Ing. Voloch S.
13/2015 Suptrans  GTM,s.r.o.,Snina 36490580 Rury kan. beton,materiál stavebný 170,15 30.3.2015 Ing. Voloch S.
14/2015 Suptrans,GTM, s.r.o.,Snina 36490580 Materiál  na kanalizáciu 730,16 30.3.2015 Ing. Voloch S.
 15/2015 Fúra s.r.o., SNP 77 Rozhanovce 36211451 Kuka nádoby 20 ks 552,00 17.4.2015  Ing Voloch S.