– Objednávky 2015 (ZŠsMŠ)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet / Tovar Suma Dátum vystavenia Objednávku podpísal
 1/2015 ŠEVT,B.Bystrica    Tlačivá školské    14.01.2015  Mgr. Anna Fedorková 
 2/2015 Tomino, Snina   32374232 Školské potreby hm.núdza  514,60  03.03.2015   Mgr. Anna Fedorková
 3/2015  Espresso,Turbaková,Humenné  33847061 Čistiace prostriedky MŠ,ŠJ  130,87  03.03.2015   Mgr. Anna Fedorková
 4/2015 RÚVZ, Prešov  00610992  Laborat.rozbor vody  90,50  28.04.2015  Mgr. Anna Fedorková