– Faktúry 2016 (OcU)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet /              TOVAR-služba Faktúra Cena v EUR Došla dňa  
1/2016 Orange  Slovensko, a. s.  Bratislava 35697270 Fa za mobil 26,00 05.01.2016
2/2016 Fúra,s.r.o., Rozhanovce 36211451 Fa za tlač harmonogramov 50,40 05.01.2016
3/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Fa  volania pevná linka 34,00 07.01.2016
4/2016 Fúra,s.r.o., Rozhanovce 36211451 Fa za vývoz TDO 12/2015 395,78 07.01.2016
5/2016 Orange  Slovensko,a.s.  Bratislava 35697270 FA za mobil 26,00 15.01.2016
6/2016 OP Renostav, s.r.o.,Humenné 45454141 Fa výmena dvojskla 19,20 11.1.2016 Obj.č. 1/2016
7/2016 Fúra,s.r.o. Rozhanovce 36211451 Fa  spracovanie, hlásenia o vzniku odpadu 14,40 21.1.2016
8/2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 31592503 Fa finančný spravodaj 12,46 21.1.2016
9/2016 Samnet,o.z., Zlaté Moravce 37867440 Fa za informácie o projektoch 32,86 21.01.2016
10/2016 VSE, a.s., Košice 44483767 Fa nedoplatok el. energie za r.2015 53,47 21.01.2016
 11/2016 ZMOS Sninský región 37790064 Fa príspevok na spol.  stavebný úrad 72,00 21.01.2016
12/2016 MuDr.Hubnerová M. ,Zdravtip, Snina Fa lekársky posudok 16,60 28.01.2016
13/2016 Fúra,s.r.o.,Rozhanovce 36211451 Fa vývoz DTO 1/2016 265,95 02.02.2016
14/2016 ZŠ s MŠ Klenová č.111, 06772 Klenová  37873571 Fa za štepku – teplo 546,87 02.02.2016
15/2016 ZMOS, Sninský región 37790064 Fa za sprac.miezd 1-3/2016 414,90 02.02.2016
16/2016 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Fa za telefón PL 31,00 08.02.2016
 17/2016 VSE,a.s., Mlynská 31 , Košice  44483767 FA za elektrinu, dodávka,distribúcia 1044,00 09.02.2016
 18/2016 DD21,s.r.o.,Švábska 107 ,  Prešov 43818030 Fa za toner Xerox  2ks 254,38 09.02.2016
 19/2016 DOXX,stravné listky, s.r.o, Kálov 356,Žilina 36391000 Fa za stravné lístky 220 ks 707,40 10.02.2016
20/2016 Orange SLovensko, a.s. ,Metodova 8,Bratislava 35697270 Fa za mobil 26,00 12.02.2016
21/2016 Soza,Rastislavova 3, Bratislava 00178454 Autorská odmena za licenciu na použitie hudob.diel 20,40 17.02.2016
22/2016 MuDr.Hubnerová, Zdravtip, s.r.o, Snina Fa za lekársky posudok 16,60 17.02.2016
23/2016 Zmos, Sninský región 37790064 FA za členský príspevok 100,00 19.02.2016
24/2016 Peter Vološin,Jesenského  2880/199,Snina 47882247 Fa  za pracovnú obuv,rukavice,hrable 345,60 23.02.2016
25/2016 RVC Michalovce,      071 01 Michalovce 35532882 Fa publikácia Účtovné súvsťažnosti 25,00 24.02.2016 Ob.č.6/2016
26/2016  LUMA,s.r.o,Komárno 36777935 FA za vlajku,št. znak SR 16,50 29.02.2016  O.č.7/2016
27/2016 Norbert Kačala,Snina 40904687 Fa servis auta kia 230,00 01.03.2016 o.č.8/2016
28/2016 Luva, V.Ľach,Snina 1020717951 Fa batéria 12V/74Ah 80,00 01.03.2016
29/2016 Orange Slovensko,a.s.,Bratislava 35697270 FA nájom stožiara 419,76 02.03.2016
30/2016 Fúra,s.r.o.,Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu 2/16 265,05 03.03.2016
 31/2016 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 FA pevná linka 34,00 09.03.2016
 32/2016 Orange Slovensko,a.s.,Bratislava 35697270 Fa za mobil 26,00 14.03.2016
 33/2016 Bris,s.r.o,Prešov 44401990 Fa dodávka update 157,72 14.03.2016
 34/2016 ZŠ s MŠ Klenová, Klenová 37873571 Fa za štiepku – teplo 546,87 23.03.2016
35/2016 Pečiatky-vizitky, s.r.o, Košice 31735347 Fa pečiatka- finančná kontrola 73,49 24.03.2016 O.č. 9/2016
36/2016 Bris, s.r.o.,Prešov 44401990 Fa inštalácia programu 30,50 24.03.2016 O.č. 11/2016
37/2016 Vološin Peter,Snina 47882247 Krovinorez motorový STHIL 350,00 29.03.2016
38/2016 CBS, s.r.o, Kynceľová 36754749 Fa kniha Zemplín z neba – záloha 220,00 29.03.2016
39/2016 Ján Kučmaš,Ubľa 320 41631765 Fa dovoz štrku, bagrovanie 96,00 01.04.2016 O. č. 13/2016
 40/2016 Slovgram,Bratislava 17310598 Verejný prenos záznamov umelcov 38,50 04.04.2016
41/2016  Miroslav Zgabur,      OK-SAT, Snina 43097855  Fa servisne práce vysielač 30,00 04.04.2016
42/2016 Fúra, s.r.o.,Rozhanovce 36211451 Fa vývoz odpadu 3/16 264,66 04.04.2016
43/2016 ZMOS, Sninský región 37790064 Fa spracovanie miezd 414,90 04.04.2016
 44/2016 Martin Savkuľak, Stakčín 43788046 Fa stavebný materiál 371,53 07.04.2016
45/2016 Asociácia správcov registratúry, Nováky 37922190 Fa za seminár 40,00 07.04.2016
46/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 FA za mobil 26,00 11.04.2016
47/2016 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 FA pevná linka 34,00 13.04.2016
48/2016 Fúra, s.r.o, Rozhanovce 36211451 Fa hlásenie o vzniku odpadu 14,40 15.04.2016
49/2016 ZŠ s MŠ Klenová, Klenová 37873571 Fa náhradne diely, oprava kotla 300,00 18.04.2016
50/2016 Peter Vološin,Snina 47882247 Fa za kroninorez STIHL 350,00 18.04.2016
51/2016 Orange SLovensko, a.s. Bratislava 35697270 Fa nájom stožiara 419,76 27.04.2016
52/2016 Fúra, s.r.o,.Rozhanovce 36211451 Fa vývoz odpadu 266,15 04.05.2016
53/2016 VSE, Košice 44483767 Fa dodávka a distribúcia elektriny 1044,00 05.05.2016
54/2016 Agrifop, a.s., Stakčín 31713238 FA vývoz močovky 107,68 05.05.2016
55/2016 Martin Savkuľak, Stakčín 43778046 Fa stavebný materiál – oprava bytov 195,89 05.05.2016
56/2016 Soft-tech,s.r.o,Stropkov 45917272 FA za toner 54,16 06.05.2016
57/2016 Slovak TElekom, a.s.,Bratislava 35763469 Fa za pevná linka 34,87 06.05.2016
58/2016 Platon technologies, Šaľa 36279129 Fa hosting obecklenova.sk 46,08 09.05.2016
 59/2016 Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31, Košice 36599361 Fa zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 189,00 09.05.2016
60/2016 Orange Slovensko,a.s., Bratislava 35697270 Fa za mobil 26,00 11.05.2016
61/2016 Doxx, stravné lístky 36391000 FA za stravne lístky 833,40 11.05.2016
63/2016 Platon Technologies, s.r.o, Šaľa 36279129 Fa práca strojom komatsu 216,00 16.05.2016
64/2016 Vasiľ Petrovka, Snina 17223580 Fa klampiarske práce 665,46 16.05.2016
 65/2016 Gaviota, s.r.o, Bratislava 46660291 Fa chladnička ventilovaná 600 l 990,00 18.05.2016
66/2016 Ing. Kríž Vladimír, Jasenov 43088635 Fa elektrickej prípojky na ihrisko 475,44 19.05.2016
67/2016 Peter Vološin, Snina 477882247 Fa ochr.štít, tyč 109,30 20.05.2016
68/2016 Východoslovenská distribučná, a.s., Košice 36599361 Fa zapojenie rezerv. kapacity hl. istič 62,50 23.05.2016
69/2016 Peter Vološin, Snina 47882247 Fa pracovné čižmy 79,00 31.05.2016
70/2016 Fúra, s.r.o., Rozhanovce 36211451 Fa vývoz odpadu 396,68 03.06.2016
 71/2016  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  35763469 Fa za pevná linka 34,50 08.06.2016
72/2016 Martin Savkuľak, Stakčín 43778046 Fa za stavebný materiál 497,45 08.06.2016
 73/2016  Orange, Slovensko, a.s.,Bratislava 35697270 FA za mobil 26,00 16.06.2016
74/2016 Ján Ivaniš, Ruský Hrabovec 44435525 Fa za opravu kuchyne, maľovanie 380,00 22.06.2016
75/2016 Ing. Kríž Vladimír, Jasenov 43088635 Fa led trubice na verejné osvetlenie 20 ks 400,00 29.06.2016
 76/2016 Karpatský euroregión Slovensko, Košice 37791257 Členské za rok 2016 26,50 29.6.2016
77/2016 Zmos, Sninský región 37790064 Fa za sprac miezd 414,90 01.07.2016
78/2016 Fúra, s.r.o,. Rozhanovce 36211451 Fa vývoz odpadu 265,45 04.0.72016
79/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Fa za telefón PL 34,82 07.07.2016
80/2016 Martin Savkuľak, Stakčín 43778046 Fa za stavebný materiál do KD 162,56 08.07.2016
81/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislva 35697270 Fa za mobil 26,00 11.07.2016
82/2016 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 36211451 Fa za vrecia na odpad červené 59,40 12.07.2016
83/2016 Ing.Jozef Galanda,Snina 34823280 Fa odborné stanovisko stav KD 200,00 13.7.2016
84/2016 BGS Konzult, Snina 44658711 Fa za vykonanie verejného obstarávania pre projekt POD 209,00 13.07.2016
85/2016 Orange Slovensko, a.s.,Bratislava 35697270 Fa za nájom zariadenia na  stožiari 419,76 14.07.2016
86/2016 Stav-kop, s.r.o., Kalná Roztoka 50193210 Fa za výkopové práce na futbal. ihrisku 70,00 20.07.2016
87/2016 Fúra, s.r.o., Rozhanovce 36211451 Fa za hlásenie o vzniku odpadu 14,40 20.07.2016
 88/2016 KOMA Slovakia, Nitra 35941472  Fa za obytný kontajner pre soc. zariadenia na ihrisko 4800,00 25.07.2016
89/2016 DXa, s.r.o., Snina 36455181 Fa za pracovné uniformy,naradie pre DHS 1731,13 28.07.2016
90/2016 3Wslovakia, s.r.o, Trenčín 36746045 Fa ročná licencia – portál www.virtuálnycintorín.sk 95,95 28.07.2016
91/2016 Miroslav Zgabur,OK SAt, Snina 43097855 Fa za servisné práce vysielač 30,00 01.08.2016
 92/2016 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 36211451 Fa za vývoz TDO 7 2016 266,45 03.08.2016
93/2016 Radoslav Malinič,Snina 43250301 Fa za dovoz štrku a materiál 147,60 04.08.2016
94/2016 Martin Savkuľak, Stakčín 43778046 Fa za stavebný materiál-ihrisko 316,74 04.08.2016
95/2016 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Fa za telefón PL 34,00 08.08.2016
96/2016 VSE, a.s., Košice 44483767 Fa za elektrinu 1119,00 08.08.2016
97/2016 Doxx, stravné lístky, s.r.o. Žilina 36391000 Fa za stravné lístky 770,40 08.08.2016
98/2016 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina 31592503 Fa za finančný spravodaj 26,40 09.08.2016
99/2016 Motor – CAR Humenné 44040148 Fa za výmenu skla 378,52 15.08.2016
100/2016 Orange Slovensko, a.s.. Bratislava 35697270 Fa za mobil 26,00 15.08.2016
101/2016 Fedin Peter, Klenová 4 40112993 FA za opravu hasič.techniky 270,00 15.08.2016
102/2016 Merkury market Slovakia, s.r.o. Michalovce 36501891 Fa kuchynská linka, svietidla, wc, drez do ŠJ 514,93 22.08.2016 O.č. 44/16
103/2016 CBS spol. s.r.o. Kynceľová 36754749 Knihy Zemplín z neba 209,00 22.08.2016
 104/2016 Ján Hrečko, Snina 33843970 Fa za okná, montáž, žalúzie do ŠJ 1729,87 26.08.2016 O.č.45/2016
 105/2016  Spevácky súbor Tarnavčan, Trnava pri Laborci  42252253 Fa za vystúpenie súboru 150,00 28.08.2016 O.č. 105/2016
106/2016 PUĹS, Prešov 42080649 Fa odohranie umelec.programu 1200,00 30.08.2016 Z.č.
107/2016 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 36211451 FA za vývoz odpadu 8/16 265,25 05.09.2016
108/2016 Martin Savkuľak, Stakčín 43778046 Fa stavebný materiál – ihrisko 827,80 05.09.2016
109/2016 Peter Vološin, Snina 47882247 FA za silon, motor. olej 121,52 05.09.2016
110/2016 JR-Trade Consulting, s.r.o., Snina 44752806 Fa manipulačné práce 77,04 05.09.2016 O.č. 41/16
111/2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Fa za telefon 34,00 08.09.2016
112/2016 Michal Darjanin, Ubľač.299 34566937 Fa za rekonštrukciu priestorov školskej jedálne 3000,00 08.09.2016 O.č.49/2016
113/2016 Orange Slovensko, a.s.,Bratislava 35697270 FA za mobil 26,00 12.09.2016
 114/2016 Ing.,Ondruško Jozef, Humenné  33843171 Fa za elektromontážne práce soc.zariadenie ihrisko 486,91 16.09.2016  O.č. 46/16
 115/2016 Agrifop, a.s.,Stakčín 31713238 Fa za výťah močovky 48,18 16.09.2016 O.č. 52/16
116/2016 Platon Technologies, s.r.o., Šaľa 36279129 Fa za doménu 23,90 26.09.2016
117/2016 Amadeo holding, s.r.o., Praha 27370721 Fa za pvc podlahu do šk. jedálni 173,14 26.09.2016 O.č.51/16
118/2016 ZMOS, Sninský región 37790064 Fa za spracovanie miezd  10-12/2016 430,90 29.09.2016
119/2016 Gerza,s.r.o, Snina 36491217 Fa za príprava podkladu pred OcU 514,50 03.10.2016
120/2016 Jozef Galanda, Snina 34823280 FA znalecký posudok pozemok CKN 611/4 75,00 04.10.2016 O.č.50/16
121/2016  Okresný výbor DPO, Kukorelliho 60 ,06601 Humenné  00415812 Členský príspevok 2017 30,75 05.10.2016
122/2016 Fúra, s.r.o., SNP 77,  044 42  Rozhanovce 36211451 Vývoz komunal. odpadu  9/2016 265,45 05.10.2016
123/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Fa poplatok pevná linka 34,32 10.10.2016
124/2016 Martin Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín 43778046 Fa stavebný materiál – oprava mosta 856,54 10.102016
125/2016 Martin Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín 43778046 Fa stavebný materiál 70,00 10.10.2016
 126/2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 FA za mobil 26,00 12.10.2016
127/2016 Fúra, s.r.o, SNP 77,   044 42 Rozhanovce 36211451 Fa za hlásenie o vzniku odpadu 14,40 21.10.2016
128/2016 Ing. Pavol Koroľ ,KG -STAV, gen.Svobodu 2489, 069 01 Snina 17223679 Fa za stavebné práce – oprava mosta 3523,32 21.10.2016 Zmluva o dielo  z 10.10.2016
129/2016 Gerza, s.r.o., Strojárska 604/86, 069 01 Snina 36491217 Fa za práce – úprava terénu, námestia pre OcU, sadzbový materiál, mobiliár,inf. panel 6176,03 27.10.2016  Zmluva o dielo
130/2016 Ing. Jozef Ondruško OMP, Kukorelliho 2,  066 01 Huemnné 33843171 Fa za elektroinštalačné práce v kultúrnom dome 4331,90 04.11.2016 Ob.č.47/2016
131/2016 Fúra, s.r.o.,  SNP 77,  044 42 Rozhanovce  36211451 Fa za vývoz komunal. odpadu 10 /2016 266,45 04.11.2016
 132/2016  Martin Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín 43778046 FA za stavebný materiál 15,62 04.11.2016
133/2016 VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 FA za dodávku a distribúciu elektriny 9-11/2016 1119,00 09.11.2016
134/2016 Slovak TElekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 FA za pevnú linku 34,38 09.11.2016
 135/2016 ZŠ s MŠ Klenová, 067 72 Klenová 37873571  FA za vykurovanie -cena práce kuriča za 10/2016 288,45 09.11.2016 Ob.č.53/1/2016
136/2016 Ing. Pavol Koroľ,KG-STAV, gen. Svobodu 2489/43, Snina 17223679 Fa za  stavebné práce oprava mosta 324,00 09.11.2016