– Faktúry 2016 (ŠJ)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet / TOVAR Cena Došla dňa