– Faktúry 2016 (ZŠsMŠ)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet / TOVAR Cena Došla dňa Objednávka/zmluva 
1/2016 Beky,a.s.,Podrybnicka 1,Snina 36464350 FA za štiepku 274,49 11.01.2016
 2/2016 Beky,a.s., Podrybnicka 1,Snina  36464350 Fa za štiepku 272,38 11.01.2016
3/2016 Komensky,s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 Fa za virtuálnu knižnicu 9,96 11.01.2016
 4/2016 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 35763469 Fa za telefon ZŠ 21,96 11.01.2016
5/2016 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 35763469 Fa za telefon ŠJ 20,77 11.01.2016
6/2016 Beky,a.s., Podrydnicka 1, Snina 36464350 Fa za štiepku 272,38 19.01.2016
7/2016 Beky,a.s., Podrydnicka 1, Snina 36464350 Fa za štiepku 273,78 19.01.2016
 8/2016 VSE, a.s.,Košice 44483767 Fa za elektrinu -nedoplatok 382,42 19.01.2016
9/2016 Beky,a.s.,Podrybnicka 1,Snina 36464350 FA za štepku 277,99 28.01.2016
 10/2016 ZMOS,Sninský región 37790064  Fa za spracovanie miezd  322,70 04.02.2016
 11/2016 DXa, s.r.o, Snina 36455181 Fa za BOZP a PO  1/2016 60,11 04.02.2016
 12/2016 Beky,a.s.,Podrybnícka 1, Snina 36464350 Fa za štiepku 275,18 04.02.2016
13/2016 VSE,a.s.,Košice 44483767 Fa elektrina, dodávka 1702,00 09.02.2016
 14/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Fa za telefon ZŠ 22,34 09.02.2016
 15/2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Fa za telefon ŠJ 20,58 09.02.2016
16/2016 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Fa stravné zamestnanci 1/2016 235,52 15.02.2016
17/2016 Beky,a.s,Snina 36464350 Fa za štiepku 275,89 15.02.2016
 18/2016 Beky,a.s.,Snina 36464350 Fa za štiepku 275,89 18.02.2016
19/2016 Komensky,s.r.o.,Košice 43908977 Fa služby virtualnej knižnicč 9,96 18.02.2016
20/2016 Zmos,Sninský región 37790064 Fa za spracovanie miezd 322,70 07.03.2016
21/2016 Šj pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Fa stavovanie zamestnanci 2/2016 256,00 07.03.2016
22/2016 DXa, s.r.o. Snina 36455181 Fa BOZP a PO 2/16 60,11 07.03.2016
23/2016 Beky,a.s.,Snina 36464350 Fa za štiepku 276,59 08.3.2016
24/2016 Slovak Telekom, a.s,Bratislava 35763459 Fa za telefon ZŠ 22,08 09.03.2016
25/2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763459 Fa za telefon ŠJ 20,58 09.03.2016
26/2016 Tomino, Snina 32374232 FA za učebné pomôcky HN 298,80 11.03.2016
27/2016 Wanaka,Močiarna 20,Veľký Šariš 42381673 Fa za lyžiarsky kurz 2016 1800,00 11.03.2016
28/2016 Komensky, s.r.o. Košice 43908977 FA za virtualnu knižnicu 9,96 15.03.2016
29/2016 Bris,s.r.o.,Pod Kamennou baňou 55,Prešov 44401990 Fa za update PU,IM 2016 71,52 15.03.2016
30/2016 Beky,a.s.,Snina 36464350 Fa za štiepku 278,70 22.03.2016
 31/2016 Beky,a.s.,Snina 36464350 Fa za štiepku 273,08 30.03.2016
32/2016 Bris,s.r.o.,Pod Kamennou baňou 55, Prešov 44401990 Fa za inštaláciu programov 20,50 30.03.2016
 33/2016  ZMOS Sninský región 37790064  Fa za spracovanie miezd 322,70 05.04.2016
 34/2016 Beky,a.s.,Snina 36464350 FA za štiepku 281,51 05.04.2016
35/2016 DXa,s.r.o.,Snina 36455181 Fa za BOZP  60,11 05.04.2016
36/2016 CSTfire s.r.o., Výstavní 2937/132a, Ostrava 28607520 Fa za šnek,nahrad.diely na kotol 588,32 05.04.2016
37/2016 ZŠ s MŠ Klenová,ŠJ 37873571 Fa za stravovanie zamestnancov 3/16 286,76 05.04.2016
38/2016 Asociácia správcov registratúry,Nováky 37922190 Fa seminár správa registratúry 40,00 07.04.2016
39/2016 Slovak Telekom,a.s., Bratislava  35763469 Fa za telefon  ZŠ 21,96 11.04.2016
40/2016 Slovak Telekom,a.s., Bratislava  35763469 Fa za telefon ŠJ 20,58 11.04.2016
41/2016 Komensky,s.r.o, Košice 70769745 Fa virtuálna knižnica 9,96 11.04.2016
42/2016 Elektroservis Valtim,Michalovce 17303010 Fa oprava el.sporaka v ŠJ 135,00 13.04.2016
43/2016 Soft-Tech,s.r.o. Stropkov 45917272 Toner TN-2110, pre MŠ 17,60 19.04.2016
 44/2016 Štefan Blaško,Snina 32373295 Fa prekladka el.ohrievača v Šj 132,00 25.04.2016
 45/2016  VSE,a.s.,Košice 44483767 Fa za elektrinu 1702,00 04.05.2016
46/2016 Slovenská pošta,a.s.B.Bystrica 36631124 Fa poštove poukazy pre Šj 5,27 04.05.2016
47/2016 ZMOS Sninský región 37790064 Fa spracovanie miezd 322,70 05.05.2016
48/2016 DXa,s.r.o., Snina 36455181 Fa BOZP a PO 60,11 06.05.2016
 49/2016 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Fa stravovanie  zamestnancov 4/2016 325,08 06.05.2016
50/2016 KOmensky, s.r.o, Košice 43908977 Fa  služby virtualnej knižnice 9,96 11.05.2016
51/2016 SLovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Fa telefon ŠJ 20,58 11.05.2016
52/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Fa telefon ZŠ 22,21 11.05.2016
53/2016 Ečegi MIlan,Progi Krtkovanie, Sačurov 46534555 Fa čistenie odpad.potrubia   v ŠJ 100,00 13.05.2016
54/2016 Glossa,Prešov 33951802 Fa učebnice ANJ 407,00 23.05.2016
55/2016  ZMOS Sninský region 37790064 Fa za spracovanie miezd 322,70 02.06.2016
56/2016 Jozef Galanda, Snina 32375875 Fa doprava žiakov Klenová Košice a späť 300,00 02.06.2016
57/2016 Jaroslav DZurik-V.I.P., Košice 43190642 Fa za služby pre žiakov – škola v prírode 900,00 02.06.2016
58/2016 Šj pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov za 5/2016 381,44 03.06.2016
59/2016 DXa,s.r.o., Snina 36455181 Fa za BOZP a PO 5/2016 60,11 06.06.2016
60/2016 BRIS,s.r.o, Prešov 44401990 Fa za poradenstvo PU 12,50 06.06.2016
61/2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 FA za telefón- pevná linka ŠJ 20,58 09.06.2016
62/2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Fa za telefón pevná linka ZŠ 21,96 09.06.2016
63/2016 Jaroslav Dzurik,VIP, Košice 43190642 Fa ubyt.,stravovanie zdravotník, Škola v prírode 75,00 09.06.2016 Ob.č. 14/2016
64/2016 Komensky, s.r.o., Košice 43908977 Fa služby virtual.knižnice 9,96 16.06.2016
65/2016 SPN, Mladé letá, Bratislava 31333176 Fa za knihy pre žiakov 60,51 16.06.2016 Ob.č.16/2016
66/2016 Šj – ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Fa vecná réžia, stavné zam.  6/2016 378,88 01.07.2016
67/2016 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Fa za telefón PL ŠJ 21,58 07.07.2016
68/2016 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Fa za telefón PL ZŠ  22,96 07.07.2016
 69/2016 ZMOS, Sninský región 37790064 Fa za spracovanie miezd 322,70 07.07.2016
 70/2016 Komensky, s.r.o., Košice 43908977 Fa za služby virtuálnej knižnice 9,96 12.7.2016
71/2016 DXa.s,r.o.,  Snina 36455181 Fa za PO a BOZP 60,11 12.07.2016
72/2016 IVES,Košice 00162957 Fa licencia prog.vybavenie majetok 83,65 14.07.2016
73/2016 Soft-tech, s.r.o. Stropkov 45917272 Fa za toner 22,80 18.07.2016 Ob.č. 17/2016
74/2016 ZMOS, Sninský región 37790064 Fa spracovanie miezd 322,70 02.08.2016
 75/2016 VSE, a.s. Košice 44483767 Fa za elektrinu ZŠ,MŠ ŠJ 6-8/16 1702,00 03.08.2016
76/2016 DXa,s.r.o., Snina 36455181 Fa PO a BOZP 60,11 08.08.2016
77/2016 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Fa telefón PL ZŠ 21,96 11.08.2016
78/2016 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Fa za telefón ŠJ 20,58 11.08.2016
79/2016 Komensky, s.r.o., Košice 43908977 Fa virtual.knižnica 9,96 11.08.2016
80/2016 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 31331131 Fa za šk. tlačivá 87,07  22.8.2016
81/2016 SWEET ART GROUP, Trenčín 47588322 Fa  drez nerezový do ŠJ 160,00 22.08.2016 Ob.č.19/2016
82/2016 Jozef Mikulášik, Bratislava 43649076 Fa digestor 90 – Šj 100,00 22.08.2016 Ob.č. 18/2016
83/2016 Jozef Mikulášik, Bratislava 43649076 Fa digestor 60 – Šj 75,00 22.08.2016 Ob.č.18/2016
 84/2016 Internet Mall Slovakia,s.r.o, Bratislava 35950226 Fa za rotot BOSH MUM 4880 -ŠJ 128,00 31.08.2016 Ob.č.21/2016
85/2016 Marián Bača, EXIM alarmtechnika, Humenné 34974113 Fa oprava,udržba kamer. systému ZŠ 394,99 05.09.2016 Ob.č. 20/2016
 86/2016 Marián Bača, EXIM alarmtechnika, Humenné 34974113 Fa oprava,udržba kamer. systému  277,32 05.09.2016
87/2016 ZMOS, Sninský región 37790064 Fa  spracovanie miezd  322,70 05.09.2016
88/2016 Dxa, s.r.o.,  Snina 36455181 Fa BOZP a PO 8/16 60,11 05.09.2016
 89/2016 Nomiland, s.r.o., Košice 36174319 Fa matrace nepremokavé do MŠ 276,80 07.09.2016 Ob.č.24/2016
90/2016 Soft-tech, s.r.o. Stropkov 45917272 Fa za toner MŠ 36,28 07.09.2016 Ob.č.22/2016
91/2016 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Fa za telefón PL ŠJ 20,58 08.09.2016
92/2016 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Fa za telefón PL ZŠ 21,96 08.09.2016
 93/2016 Elsatex, Snina 10804692 Fa za tablety lenovo 639,92 08.09.2016 Ob.č.25/2016
94/2016 Komensky, s.r.o. Košice 43908977 Fa za virtual.knižnicu 9,96 16.9.2016
95/2016 Ferrare,Šarkozy, Dunajská Lužná 34408193 Fa za nerez. pracovný stôl – ŠJ 270,00 14.09.2016 Ob.č. 26/2016
 96/2016 TOPTRANS EU AS, Svätý Jur  36703923 Fa za dopravu stola 37,73 14.09.2016 Ob.č. 27/2016
97/2016 SPN Mladé letá, Bratislava 31333176 Fa za učebnice prvouky 24,80 26.9.2016 Ob.č.23/2016
 98/2016 Agrifop, a.s.,Stakčín 31713238 Fa za výťah žumpy 60,23 26.09.2016 Ob.č. 28/2016
99/2016 ZMOS, Sninský región 37790064 Fa za spracovanie miezd 9/2016 322,70 04.10.2016
100/2016 Beky, a.s., Snina 36464350 Fa za štiepku 274,49 04.10.2016
101/2016 DXa,s.r.o., Snina 36455181 Fa za PO a BOZP 9/16 60,11 10.10.2016
102/2016 Martin Savkuľak,Stakčín 43778046 Fa stav. materiál do Šj 205,60 10.10.2016 Ob.č.29/2016
103/2016 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Fa za telefón ŠJ 20,58 10.10.2016
104/2016 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Fa  za telefón ZŠ 21,96 10.10.2016
105/2016 Komensky, s.r.o.,Košice 43908977 Fa za služby virtual,knižnice 9,96 11.10.2016
106/2016 Tomino, Snina 32374232 Fa za škol.potreby pre žiakov v HN 265,60 11.10.2016 Ob.č.29/2016
107/2016 Šj – ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Fa stravné zamestnanci 9 /2016 300,80 12.10.2016
 108/2016 Beky, a.s.,SNina 36464350 Fa za štiepku 268,87 21.10.2016
109/2016 Komensky, s.r.o., Košice 43908977 Fa za virtual. knižnicu 9,96 02.11.2016
110/2016 VSE, a.s., Košice 44483767 Fa za elektrinu           9 -11 /2016 1702,00 03.11.2016
111/2016 ZMOS, Sninský region 37790064 Fa za sprac.miezd 10/16 338,70 07.11.2016
112/2016 DXa,s.r.o. Snina 36455181 Fa za prehliadky TNS ,plyn.zariadení 95,11 07.11.2016
113/2016 ŠJ – ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Fa stravovanie zamestnancov 10/2016 326,40 07.11.2016
114/2016 Beky, a.s., Snina 36464350 Fa za štiepku 272,38 09.11.2016
115/2016 DXa, s.r.o,, Snina 36455181 Fa za kontrolu HP, tlak. skúšky has. prístrojov  183,83 09.11.2016
116/2016 Slovak Telekom a. s. ,  Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Fa telefón PL ZŠ 26,95 09.11.2016
117/2016 Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta 9, B.Bystrica 36631124 Fa tlač PP pre ŠJ 13,67 10.11.2016 Ob.č. 30/2016
118/2016 Beky, a.s.,  Podrybnícka 1, Snina 36464350 Fa štiepka 276,59 15.11.2016
 119/2016 Dušan Valentovič, Ul.Spartakovská 6458/2, Trnava 44274742 Fa notebook HP 250  263,90 14.11.2016 Ob.č. 32/2016
120/2016 Beky, a.s.,  Podrybnícka 1, Snina 36464350 Fa za štiepku 276,59 15.11.2016
 121/2016 Beky, a.s.,  Podrybnícka 1, Snina 364364350 Fa za štiepku 270,97 25.11.2016
 122/2016 ZMOS, Sninský región 37790064 Fa za spracovanie miezd 11/2016 322,70 02.12.2016
123/2016 Beky, a.s.,  Podrybnícka 1, Snina 364364350 Fa za štiepku 270,97 06.12.2016
124/2016 DXa, s.r.o, SNP 37, Snina 36455181 Fa za BOZP a PO 11/2016 60,11 06.12.2016
125/2016 DXa, s.r.o, SNP 37, Snina 36455181 Fa za BOZP a PO 60,11 06.12.2016
126/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Fa za telefón PL ZŠ 42,48 12.12.2016
127/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Fa za telefón PL ŠJ 19,20 12.12.2016
128/2016 Komensky s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Fa  služby virtuálnej knižnice 9,96 12.12.2016
129/2016 Beky, a.s.,  Podrybnícka 1, Snina 364254350 Fa štiepka 270,28 14.12.2016
130/2016 UEZ, s.r.o., Tolstého 6, Humenné 36483745 Fa nábytok z chránenej dielne 942,40 20.12.2016 Ob.č.31/2016
131/2016 Plišková Anna,Strojárska 1831, Snina 37002864 Fa prac. obev, obuv do ŠJ 164,00 21.12.2016 Ob.č.33/2016
 132/2016 ZMOS Sninský región 37790064 Fa za sprac miezd 322,70 23.12.2016
133/2016 Beky, a.s.,  Podrýbnicka 1, Snina 364643550 Fa štiepka 270,28 23.12.2016
134/2016 Beky, a.s.,  Podrýbnicka 1, Snina 364643550 Fa štiepka 272,38 28.12.2016