– Zmluvy 2016 (ZŠsMŠ)
Číslo 

zmluvy

Zmluvná strana IČO  Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena s DPH v EUR Dátum zverejnenia  Dátum 

účinnosti

Dátum 

ukončenia

Stiahnúť
1/2016 WANAKA,MOčiarna č.20, 08221 KANAŠ – Veľký Šariš  Zmluva o poskytnutí  služieb Lyžiarsky kurz 2016 1800,00 15.01.2016 04.03.2016
 2/2016 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Zmluva o dodávkach a odberoch tovaru Drevná štiepka 72,60 €/t 22.12.2016 23.12.2016 31.12.2017