Objednávky 2013
Objednávky OBCE (rok 2011)
Stiahnuť
Objednávka č. 1- 2011 Stiahnuť
Objednávka č. 2- 2011 Stiahnuť
Objednávka č. 3- 2011 Stiahnuť
Objednávka č. 4 – 2011 Stiahnuť
Objednávka č.5 – 2011 Stiahnuť
Objednávka č.6  -2011 Stiahnuť
Objednávka č.7 – 2011 Stiahnuť
Objednávka č.8 – 2011 Stiahnuť
Objednávka č. 9 -2011 Stiahnuť
Objednávka č. 10-2011 Stiahnuť
Objednávka č. 11-2011 Stiahnuť
Objednávka č. 12-2011 Stiahnuť
Objednávka č. 13-2011 Stiahnuť
Objednávka č. 14-2011 Stiahnuť
Objednávka č. 15-2011 Stiahnuť
Objednávka č. 20-2011 Stiahnuť
Objednávka č. 24-2011 Stiahnuť
Objednávka č. 30-2011 Stiahnuť
Objednávka č. 31-2011 Stiahnuť
Objednávky roku 2012  Obce Klenová
 Objednávka č. 1-2012  Stiahnuť  
 Objenávka č. 2-2012  Stiahnuť  
 Objednávka č. 3-2012  Stiahnuť  
Objednávka č. 4-2012 Stiahnuť
Objednávka č. 5-2012 Stiahnuť
 Objednávka č. 6-2012  Stiahnuť
Objednávka č. 7-2012 Stiahnuť
 Objednávka  č.8-2012  Stiahnuť  
 Objednávka č. 9- 2012  Stiahnuť  
 Objednávka č. 10 -2012  Stiahnuť  
 Objednávka č 11 – 2012  Stiahnuť  
 Objednávka č. 12 – 2012 Stiahnuť  
 Objednávka č. 13 – 2012  Stiahnuť  
 Objednávka č.14 – 2012  Stiahnuť
 Objednávka č. 15 – 2012  Stiahnuť  
 Objednávka č. 16 – 2012  Stiahnuť  
Objednávka č. 17 – 2012 Stiahnuť
 ČISLO Obj. DODÁVATEĽ PREDMET Dátum vystav .Obj.  SUMA Poznamky
18-2012 ŠK Sokol, Klenová Úprava časti terénu v obci 16.05.2012
19-2012 Spoločnosť priateľov rómov na Slovensku, Bratislava Dovoz hračiek,škol.potrieb 16.05.2012
20-2012 Agrifop, a.s., Stakčín Vývoz fekálií 16.05.2012
21-2012 Koban M:,Klenová č.138 Stavebné práce pri DS 16.05.2012
22/2012 MUDr. Hubnerová, Snina Vypracovanie lekárskeho posudku 30.07.2012
23-2012 Uniterm,Gaštanová 1, Humenné ZTI do domu smútku 30.08.2012
24-2012 Hudák J., Stakčin RIad do kuchyne KD 30.08.2012
25-2012 Zgabur M., OK SAT, Snina Preladenie TV SAT 05.09.2012
26-2012 Združenie matrikárok SR,Kežmarok Priručka matrikára 08.09.2012
27-2012 KRT, Expres, Vranov nad Topľou Prebijanie odpadu bytovka 16.10.2012
28-2012 Inprost,s.r.o., Smerečianska 29,Bratislava Tlačivá na DZN pre 2013 24.10.2012
29-2012 Kopyr,s.r.o., Galanta Zábavná pyrotechnika 6.11.2012
30-2012 Mgr. Bučková, Michalovce Knihy- Príbehy zo Zemplína 9.11.2012
31-2012 Edison SK,s.r.o., Vranov nad Topľou Oprava verejného osvetlenia v obci Klenová 14.11.2012
32-2012 ESET,s.r.o., Bratislava Antivirový program na 2 PC  na 2 roky 14.12.2012
33-2012 Edison SK, s.r.o.,Vranov nad Topľou Oprava verejného osvetlenia 21.12.2012
OBJEDNÁVKY ZŠ s MŠ KLenová 2011
Objednávka č.  1-2011 Stiahnuť
Objednávka č.  2-2011 Stiahnuť
Objednávky č.  3-2011 Stiahnuť
Objednávka č.  4-2011 Stiahnuť
Objednávka č.  5 -2011 Stiahnuť
Objednávka č.  6-2011 Stiahnuť
Objednávka č. 17-2011-1-2 Stiahnuť
Objednávky ZŠ s MŠ Klenová rok 2012
Čislo  OBJ. DODÁVATEĽ PREDMET DÁTUM SUMA
1-2012 M.Bober, Stakčín Exlak 70 l,riedidlo 17 l 10.01.2012 2-2012
2-2012 Drevovýroba, M.Haburaj, Snina Drevná štepka na 1-4/2012 10.01.2012
 3-2012 Koban M. ,Klenová 138 Uprava exterieru telocvična,uprava OSB dosiek,brusenie,lakovanie 10.01.2012
4-2012 Savkuľak M.,Stakčín Materiál na opravu telocvične 10.01.2012
5-2012 Koban, M., Klenová 138 Pokladka plavajúcej podlahy, olištovanie v telocvični 17.01.2012
6-2012 Petrovaj J.,Klenová 7 Montáž vypínačov,svietidiel,zasuviek v telocvični 17.01.2012
7-2012 ASC ,s.r.o.,Svoradova 7/1 Bratislava UPgrade malotriedky 2012 31.01.2012
8-2012 RUVZ ,ul. 26.novembra ,Humenné Odber a posúdenie vzorky pitnej  vody v ZŠ a MŠ Klenová 21.02.2012
9-2012 RÚVZ,Hollého 5, Prešov Laboratórne vyšetrenie pitnej vody 21.02.2012
10-2012 Daffer,s.r.o., Včelárska 1, Prievidza škol.potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 05.0.32012
11-2012 Tomino, Podhorská 2130,Snina Škol.potreby pre 2 žiakov v HN v MŠ 07.03.2012
12-2012 E.Turbaková,Espresso,K.Roztoka Čistiace prostriedky do ŠJ,MŠ 15.05.2012
13-2012 ŠeVT,a.s.,Cementáresnka 16,B.Bystrica Tlačivá školské 08.08.2012
14-2012 Lagúna štyl, Humenné Komoda do MŠ 2 ks 20.08.2012
15-2012 LPM  Ulič, LS Klenová Palivové drevo do MŠ 10 m3 04.09.2012
16-2012 ŠEVT,a.s.,Bratislava Program e-tlačivá 11.9.2012
17-2012 ASC agenda,s.r.o., Bratislava UPGRADE 2013 malotriedky ASC 12.9.2012
18-2012 Elektroservis,s.r.o.,Vranov nad Topľou Oprava elektrickej stoličky 18.9.2012
19-2012 Anna Plišková,Snina Pracovný odev,obuv do ŠJ 19.9.2012
20-2012 E.Turbáková,ESPRESSO,K.Roztoka Čistiace prostriedky do MŠ,ŠJ 20.9.2012
21-2012 E.Turbáková,ESPRESSO,K.Roztoka Primalex,riedidla,farby,sadra do Šj 20.9.2012
 22-2012 EJZATOUR,s.r.o.,Snina Doprava autobusom Klenová-Košice  projekt integracia 27.9.2012
23-2012 Daffer,s.r.o.,Prievidza Školské a učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 10.10.2012
24-2012 AB Systém Slovakia,Komárno Tabule dubno 3 ks 10.10.2012
25-2012 ŠEVT,a.s.,Banská Bystrica Tlačivá 26.10.2012
26-2012 UEZ,s.r.o.,Humenné Skriňa policová,skrinky na prezúvky 30.10.2012
27-2012 Bauteka,s.r.o.,Snina Revízia kotolne TNS 4.11.2012
28-2012 Krídla,s.r.o.,Humenné Školské lavice a stoličky 6.12.2012
29-2012 Milop, Skačany CD varovné sygnály CO 6.12.2012
30-2012 Elektroservis Valtim,Michalovce Oprava el. sporáka v ŠJ 21.12.2012
31-2012 M.Savkuľak,Stakčín Stavebný materiál 21.12.2012
OBJEDNÁVKY ŠJ pri ZŠ Klenová
Obecné zastupiteľstvo
Zápisnica mimoriadne zasad OZ Stiahnuť
Kalendárne plány práce na rok 2011 Stiahnuť
Kalendárny plán práce KOVP a ŽP Stiahnuť
Kalendárný plán práce fin. komisie na rok 2010 Stiahnuť
Kalendárny plán práce komisie pre Školstvo M a TV na rok 2010 Stiahnuť
Kalendárný plán práce soc, komisie Stiahnuť
Zápisnica z rokovania socialnej komisie 10.01.2011 Stiahnuť
Uznesenie SK z 10.01.2011 Stiahnuť
Programový rozpočet 2011-2013 Klenová Stiahnuť
Nový rozpočet výdavky na rok 2010-2013 Stiahnuť
Uznesenie OZ Stiahnuť
Zápisnica OZ Stiahnuť
VZN obce Klenová
VZN chove spoločenských a jatočných zvierat Stiahnuť
VZN č.62011 o miestných daniach platných od 1.1.2011.doc Stiahnuť
VZN o odpadoch – 2006 Stiahnuť
VZN 8/2009 výška príspevku a spôsobe jeho platby Stiahnuť
VZN opatrovateľska služba Stiahnuť
VZN Pohrebníctvo Stiahnuť
Dodatok č 1 k VZN 8/2009 Stiahnuť
Tvorba a ochrana živ. prostredia a verejného poriadku Stiahnuť
Male obecné služby Stiahnuť
Plán obce Klenová na zavedenie eura Stiahnuť
Platový poriadok Stiahnuť
Pracovný poriadok Stiahnuť
Rokovací poriadok OZ Stiahnuť
Rozdelenie poslaneckých obvodov Stiahnuť
VZN o miestnych a správnych poplatkoch platných od 01.01.2010 Stiahnuť
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Klenová Stiahnuť
VZN č. 8/2009 Trhový poriadok Obce Klenová Stiahnuť
VZN o jednorazovej soc. výpomoci Stiahnuť
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stiahnuť
Územný plán obce Klenová
Časť 1 Stiahnuť
Časť 2 Stiahnuť
Časť 3 Stiahnuť
Časť 4 Stiahnuť
Časť 5 Stiahnuť
Časť 6 Stiahnuť
Časť 7 Stiahnuť
Časť 8 Stiahnuť
Časť 9 Stiahnuť
Zápisnica z prerokovania a schválenia UPN Stiahnuť
Vyhodnotenie stanovisk k UPN Klenová Stiahnuť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Stiahnuť
Uznesenia o schvalení UP a VZN Stiahnuť