Faktúry 2013
           
FAKTÚTY OBCE 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  1 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  2 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  3 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  4 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  5 2011       Stiahnuť  
Faktúra č.   6 2011       Stiahnuť
Faktúra  č.  7 2011       Stiahnuť
Faktúra č.   8 2011       Stiahnuť  
Faktúra č.  9 2011       Stiahnuť  
Faktúra  č.10 2011       Stiahnuť   
Faktúra č. 11 2011       Stiahnuť   
Faktúra  č.12 2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 13 2011       Stiahnuť 
Faktúra  č.14 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 15 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 16 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 17 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 18 2011       Stiahnuť  
Faktúra č.19 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 20 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 21 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 22 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  23 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 24  2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 25 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 26 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 27 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 28 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 29 2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 30 2011       Stiahnuť 
Faktúra č.  31 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  32 2011       Stiahnuť
 Faktúra č. 33 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 34 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 35 2011       Stiahnuť  
 Faktúra č. 36 2011       Stiahnuť  
 Faktúra č. 37 2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 38 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 39 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 40 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 41 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 42 2011       Stiahnuť  
Faktúra č.  43 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 44 2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 45 2011       Stiahnuť
 Faktúra č. 59-  2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 79-2011       Stiahnuť
Faktúra č. 81-2011       Stiahnuť
Faktúra č.94 -2011       Stiahnuť
Faktúra č. 98-2011       Stiahnuť
Faktúra č. 105/2011       Stiahnuť  
 Faktúra č. 116-2011       Stiahnuť 
Faktúra č.118-2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 119-2011       Stiahnuť 
Faktúra č.121-2011       Stiahnuť 
           
 FAKTÚRY OBCE 2012          
 Faktúra č.  1 – 2012        Stiahnuť
Faktúra č.   2 – 2012        Stiahnuť
Faktúra č.   3 – 2012        Stiahnuť
Faktúra č.   4 – 2012        Stiahnuť  
Faktúra č.   5 – 2012        Stiahnuť  
Faktúra č.   6 – 2012        Stiahnuť
Faktúra č.   7 –  2012        Stiahnuť
Faktúra č.   8- 2012        Stiahnuť  
Faktúra č.   9 -2012        Stiahnuť
Faktúra č. 10 -2012        Stiahnuť  
 Faktúra č.11-2012        Stiahnuť  
Fakrúra  č.12- 2012       Stiahnuť
Faktúra č. 13 -2012        Stiahnuť  
Faktúra č. 14 -2012        Stiahnuť  
 Faktúra č.15 – 2012        Stiahnuť  
Faktúra č.16 – 2012        Stiahnuť
Faktúra č.17 – 2012        Stiahnuť  
Faktúra č.18 – 2012        Stiahnuť
Faktúra č.19- 2012       Stiahnuť   
Faktúra č.20- 2012       Stiahnuť   
Faktúra č. 21- 2012       Stiahnuť 
Faktúra č.22- 2012        Stiahnuť
Faktúra č.23-2012       Stiahnuť
Faktúra č.24- 2012       Stiahnuť
Faktúra č.25 -2012        Stiahnuť  
Faktúra č. 26- 2012       Stiahnuť   
Faktúra č. 27 – 2012       Stiahnuť 
Faktúra č. 28- 2012       Stiahnuť
Faktúra č. 29- 2012       Stiahnuť
Faktúra č.30 -2012        Stiahnuť
Faktúra č. 31 – 2012        Stiahnuť
Faktúra č. 33 -2012        Stiahnuť  
Faktúra 34 – 2012       Stiahnuť   
Faktúra č.35 – 2012       Stiahnuť   
Faktúra č.36 – 2012       Stiahnuť   
Faktúra č.37 – 2012       Stiahnuť
Faktúra č.38 – 2012       Stiahnuť
Faktúra č. 39 – 2012        Stiahnuť
 Faktúra č.40-2012       Stiahnuť   
Faktúra č. 41 – 2012       Stiahnuť 
Faktúra č. 42-2012        Stiahnuť  
Faktúra č. 42- 2012        Stiahnuť  
Faktúra č. 43- 2012       Stiahnuť
Faktúra č.44- 2012        Stiahnuť  
Faktúra č. 45 – 2012       Stiahnuť   
Faktúra č. 46- 2012       Stiahnuť 
Faktúra č. 47-2012       Stiahnuť 
Faktúra č. 48-2012       Stiahnuť
Faktúra č. 49-2012       Stiahnuť
Faktúra č. 50-2012       Stiahnuť
Faktúra č. 51-2012       Stiahnuť
Faktúra č. 52-2012       Stiahnuť  
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet Cena s DPH v € Došla dňa
Faktúra č. 53 -2012 Slovak Telekom,a.s.Bratislava 35763469 Telefonne poplatky 34,08  9.5.2012
Faktúra č. 54-2012 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 Mobil 42,08 17.5.2012
Faktúra č. 55-2012 Zmos -Sninský region,mzdová učtáreň Snina 37790064 Spracovanie miezd 4,5,6/2012 341,35 17.5.2012
Faktúra č.56 – 2012 Spoločnosť priateľov Rómov,Bratislava 42179165 Kurierské služby,poštové náklady 230,00 17.5.2012
Faktúra č.57-2012 Agrifop,a.s.,Stakčín 31713238 Vývoz fekálii 123,68 22.5.2012
Faktúra č.58-2012 ŠK -Sokol 36161152 Uprava časti terenu v obci 500,00 01.06.2012
Faktúra č.59-2012 Fúra, s.r.o., Rozhanovce 36211451 Vývoz TKO za 5/2012 236,05 06.06.2012
Faktúra č.60-2012 Koban M.,Klenová 138 45269912 Stavebné práce v dome smutku 1235,10 06.06.2012
Faktúra č.61-2012 IuRa EDITION,s.r.o.,Bratislava 31348262 Mesačník právo pre ROPO a obce 50,40 07.06.2012
Faktúra č.62-2012 Slovak Telekom, a.s.Bratislava 35763469 Telefonné poplatky 5/2012 33,47 07.06.2012
Faktúra č.63-2012 Singularity,s.r.o.,Nám.Slobody13,Michalovce 36215589 Webhosting  47,80 11.06.2012
Faktúra č.64-2012 Orange Slovensko,a.s.,Bratislava 35697270 Mobil 43,00 13.06.2012
Faktúra č.65-2012 Savkuľak M.,Stakčín 43778046 Stavebný materiál na dom smútku 1499,92 20.06.2012
Faktúra č.66-2012 Koban M., Klenová 138 45269912 Stavebné práce na dome smutku 800,73  29.06.2012
Faktúra č.67-2012 Koban M., Klenová 138 45269912 Stavebne práce na dome smutku 2570,00 03.07.2012
Faktúra č.68-2012 Fura,s.r.o.Rozhanovce 36211451 Vývoz TKO 237,25 04.07.2012
Faktúra č. 69-2012 ŠK SOKOL Klenová 36161152 Úprava terenu v obci 500,00 04.07.2012
Faktúra č.70-2012 Zmos, Sninský region, mzdová učtáteň 37790064 Spracovanie miezd 341,35 04.07.2012
Faktúra č.71-2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telefonné služby 6/2012 28,79 11.07.2012
Faktúra č.72-2012 Orange Slovensko,a.s., Bratislava 35697270 Mobil 7/2012 42,46 12.07.2012
Faktúra č.73-2012 Karpatský euroregión Slovensko,Košice 37791257 Členský poplatok za 2012 25,95 19.07.2012
Faktúra č.74-2012 Orange Slovensko,a.s.,Bratislava 35697270 Nájom stožiaru 0223 KO Ubľa 399,58 20.07.2012
Faktúra č.75/2012 Savkuľak M., Stakčín, 43778046 Stavebný materiál na dom smutku 1102,52 31.07.2012
Faktúra č.76/2012 Fura, s.r.o., Rozhanovce 36211451 Spracovanie Hlasenie o odpade 14,40 31.07.2012
Faktúra č. 77-2012 VSE,a.s.Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina 6,7,8/2012 1085,00 02.08.2012
Faktúra č.78-2012 Fúra,s.r.o,Rozhanovce 36211451 Vývoz TKO 7/2012 353,03 03.08.2012
Faktúra č.79/2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telefonné  poplatky 7 28,79 09.08.2012
Faktúra č.80/2012 Orange Slovensko a.s.  35697270  Mobil 8/2012 42,00 14.08.2012
Faktúra č.81/2012 3WSlovakia,s.r.o,Trenčín 36746045 Roč. licencia virtualne cintoríny 95,95 17.08.2012
Faktúra č.82/2012 Martin Savkuľak,Zýhradná 720,Stakčín, 43778046 Stavebný materiál na dom smutku 1996,05 03.09.2012
Faktúra č. 83/2012 Fúra s.r.o. Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 8/2012 236,15 05.09.2012
Faktúra č.84/2012 Uniterm,Gaštanova 1,Humenné 33888621 Material ZTI 475,72 5.9.2012
Faktúra č.85/2012 M.Zgabur OK SAT, Snina 43097855 Výmena sat.karta,preladenie TV 246,00 5.9.2012
Faktúra č.86/2012 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telefonne poplatky 28,79 10.09.2012
Faktúra č.87/2012 Orange Slovensko, a.s.,Bratislava 35697270 Poplatok za mobil 9/2012 42,00 13.9.2012
88/2012 Singularity,s.r.o. Michalovce 36215589 Sprava domeny obecklenova.sk 23,90 26.9.2012
89/2012 ZMOS Sninský region 37790064 Spracovanie miezd 10,11,12/12 341,35 4.10.2012
90/2012 Združenie matrikárok SR, Kežmarok 37878298 Priručka matrikára 15,00 4.10.2012
91/2012 IVES,Košice 00162957 Aktualizacia programu matrika 25,09 4.10.2012
92/2012 Savkuľak Martin,Stakčín 43778046 Stavebný materiál na dom smutku v Klenovej 1997,7 9.10.2012
93/2012 Slovak Telekom,Bratislava 35763469 Telefonné služby 9/2012 28,79 9.10.2012
94/2012 Fúra,s.r.o. Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 9/2012 237,55 10.10.2012
95/2012 Stavomont,SP, Snina 31722849 Vodoinštalačné práce v dome smutku v Klenovej 645,26 10.10.2012
96/2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Poplatok za mobil 10/2012 42,00 15.10.2012
97/2012 M. Šimko, KRT expres,Vranov nad Topľou 44498390 Prebijanie a čistenie potrubia 110,00 16.10.2012
98/2012 J.Hudak, Stakčín 33672113 Fa za riad do kuchyne KD 535,00 18.10.2012
 99/2012 Fúra,s.r.o.,Rozhanovce 36211451  Fa za spracovanie hlasenia o odpadoch 14,40  23.10.2012
100/2012 Inprost,s.r.o.,Bratislava 31363091 Fa za tlačiva na DZN 2013 38,20 29.10.2012
101/2012 VSE,a.s., Košice 36211222 Fa za elektrinu 9-11/2012 1085,00 05.11.2012
 102/2012  Fúra,s.r.o.,Rozhanovce  36211451 Fa za vývoz TDO 10/2012 236,15  06..2012
103/2012 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469 Fa za  telefon 10/2012 28,79 07.11.2012
104/2012 Orange SLovensko, a.s.,Bratislava 35697270 Fa za nájom site 0223KO-Ubľa 399,58 09.11.2012
105/2012 Orange SLovensko, a.s.,Bratislava 35697270 Fa za mobil, služby 65,90 13.11.2012
106/2012 M.Savkuľak, Stakčín 43778046 Fa za stavebný materiál na dom smutku 955,16 19.11.2012
107/2012 M.Zgabur-OK SAT,Snina 43097855 Fa za preladenie frekvencii nových programov,udržva 75,00 19.11.2012
108/2012 Poradca podnikateľa,s.r.o,Žilina 31592503 FA za finančný spravodaj 2013 19,98 20.11.2012
109/2012 Slovenský pozemkový fond,Bratislava 17335345 Fa za nájom cesty k vodojemu 67,75 28.112012
110/2012 Edison,SK,s.r.o. Vranov nad Topľou 46694447 Fa za opravu verejneho osvetlenia v obci 164,00 28.11.2012
111/2012 Mikroregion obcí Ublianskej doliny,Kolonica 117 37882538 Fa za členský príspevok na r.2012 72,66 28.11.2012
112/2012 Ing.Križ Vladimír,Jasenov332 43088635 Fa za inštalaciu zásuviek a svetiel v dome smutku,bleskovod 2146,33 03.12.2012
113/2012 Fúra, s.r.o.,Rozhanovce 36211451 Fa za vývoz TDO 11/2012 236,55 06.12.2012
114/2012 ESET,s.r.o.,Bratislava 31333532 Fa za antivirusový program na 2 PC na 2 roky 58,68 06.12.2012
115/2012 Kopyr,s.r.o.,Galanta 36365017 Fa za zábavnú pyrotechniku 260,20 06.12.2012
116/2012 Slovak Telekom,a.s.Bratislava 35763469 Fa za telefon 11/2012 29,22 10.12.2012
117/2012 Orange SLovensko, a.s.,Bratislava 35697270 FA za mobil 12/2012 67,18 11.12.2012
118/2012 Mgr. Bučková E., Michalovce 43448887 Fa za knihy Historické príbehy Schengenskej hranice 75,00 19.12.2012
119/2012 Fúra. s.r.o. Rozhanovce 36211451 Fa za vývoz TDO 12/2012 237,45 31.12.2012
120/2012 Edison,SK,s.r.o. Vranov nad Topľou 46694447 Fa za opravu verejného osvetlenia 320,00 31.12.2012
121/2012 Singularity,s.ro.,Michalovce 36215589 Fa za webhosting 47,80 31.12.2012
122/2012 Slovak Telekom,a.s.Bratislava 35763469 FA za telefon 12/2012 28,79 31.12.2012
123/2012 Prima banka Slovensko,a.s. Žilina 31575951 Fa poplatok za ročné vedenie učtu cen.papierov 39,96 31.12.2012
           
FAKTÚRY ZŠ s MŠ Klenová          
Faktúra č.  1 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  2 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  3 2011       Stiahnuť 
Faktúra č.  4 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  5 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  6 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  7 2011       Stiahnuť  
Faktúra č.  8 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  9 2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 10 2011       Stiahnuť 
Faktúra č.  11 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  12 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  13 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  14 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  15 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 16 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 17 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 18 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 19 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 20 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 21 2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 22 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 23 2011       Stiahnuť 
Faktúra č.  24 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  25 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  26 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  27 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  28 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  29 2011       Stiahnuť  
Faktúra č.  30 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  31 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  31 2011       Stiahnuť  
FAktúra č.  32 2011       Stiahnuť
FAktúra č.  33 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  34 2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 35 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 36 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 37 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 38 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 39 2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 40 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 41 2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 42 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 43 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 44 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 45 2011       Stiahnuť
Faktúra č. 103-2011       Stiahnuť
           
 FAKTÚRY ZŠ s MŠ KLenová 2012          
Faktúra č.  1 2012       Stiahnuť
Faktúra č.  2 2012       Stiahnuť
Faktúra č.  3 2012       Stiahnuť
Faktúra č.  4 2012       Stiahnuť
Faktúra č.  5 2012       Stiahnuť  
Faktúra č.  6 2012       Stiahnuť
Faktúra č.  7 2012       Stiahnuť  
Faktúra č.  8 2012       Stiahnuť  
Faktúra č.  9 2012       Stiahnuť 
Faktúra č. 10 2012       Stiahnuť 
FAktúra č. 11 2012       Stiahnuť
Faktúra číslo Dodávateľ IČO Predmet Cena s DPH v  EUR Došla dňa
12-2012 Zmos Sninský region,mzdová učtáreň 37790064 Spracovanie miezd 628,00 07.02.2012
13-2012 DXa,s.r.o., Snina 36455181 PO a BOZP za1/2012 38,15 07.02.2012
14-2012 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telefon ZŠ 1/2012 22,44 10.02.2012
15-2012 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telefon MŠ,Šj 1/12 23,41 10.02.2012
16-2012 Koban, Klenová 138 45269912 Oprava budovy starý KD -telocvičňa 2411,10 10.02.2012
17-2012 Haburaj-Drevovýroba, Snina 10674403 Drevná štiepka 547,20 10.02.2012
18-2012 Ardex bioenergy s.r.o.,Prešov 46099221 Drevná štiepka 597,79 10.02.2012
19-2012  Haburaj-Drevovýroba, Snina 10674403 Drevná štiepka 547,20 20.02.2012
 20-2012 Komenský,sr.o.,Košice 43908977 Virtualna knižnica 1/12 9,96 20.02.2012
 21-2012 Haburaj -Drevovýroba,Snina 10674403  Drevná štiepka 547,20  24.02.2012
22-2012 ŠJ pri MŠ Klenová 37873571 Príspevok zo SF stravné 1/2012 23,00 24.02.2012
 23-2012 DXa,s.r.o. Snina 36455181 PO a BOZP za 2/2012 38,15  25.03.2012
24-2012 Koban, Klenová 138 45269912 Oprava budovy starý KD -telocvičňa 1341,30 07.03.2012
 25-2012 Slovak Telekom,a.s., Košice 35763469 Telefon ZŠ 2/2012  23,80  09.03.2012
 26-2012  Slovak Telekom,a.s., Košice  35763469  Telefon Šj,MŠ 2/12 20,98  09.03.2012
27-2012 BRIS s.r.o., Prešov 44401990 Update PU,IM 2012 71,52 09.03.2012
28-2012 Daffer,s.r.o. Prievidza 36320439 Školské potreby pre žiakov HN 780,20 13.03.2012
29-2012 Komensky,s.r.o. Košice 43908977 Virtualna knižnica2/12 9,96 13.03.2012
 30-2012 RUVZ,Prešov 00610992  Lab.rozbor vody  181,00  14.03.2012
 31-2012  RUVZ.Humenné 00611018 Odborný posudok,odber vody ZŠ 28,00 14.03.2012
32-2012  RUVZ.Humenné  00611018  Odborný posudok,odber vody Šj 28,00  14.03.2012
33-2012 Haburaj-drevovýroba Snina 10674403 Drevná štiepka 547,20 15.03.2012
34-2012 Tomino, Snina 32374232 Školské pomocky- HN 33,20 15.03.2012
35-2012 M.Savkuľak, Stakčín 43778046 Stavebný materiál 734,50 22.03.2012
36-2012 Haburaj-drevovýroba Snina 10674403 DRevná štiepka 273,60 30.03.2012
37-2012 Slovak Telekom, a.s.,Košice 35763469 Telefon ZŠ 3/12 22,44 13.04.2012
38-2012 Slovak Telekom, a.s.,Košice 35763469 Telefon Mš,Šj 3/12 20,98 13.04.2012
39-2012 DXa,s.r.o,Snina 36455181 PO a BOZP 3/12 38,15 13.04.2012
40-2012 KOmenský,s.r.o.Košice 43908977 Virtulalna knižnica 9,96 13.04.2012
41-2012 VSE,a.s.,Mlynská 31, Košice 36211222 Výmena merania 42,80 26.04.2012
42-2012 ZMOS SNinský region,mzdová učtáreň 37790064  Spracovanie miezd  644,35  04.05.2012
43-2012 VSE,a.s.Mlynská 31 ,Košice 36211222 Elektrina,distribúcia 1646,00 04.05.2012
44-2012 DXa,s.r.o. Snina 36455181 PO a BOZP 4/2012 38,15 07.05.25012
45-2012 Slovak Telekom,a.s., Košice 35763469 Telefon ZŠ 4/2012 22,58 09.05.2012
46-2012 Slovak Telekom, a.s.,Košice 35763469 Telefon MŠ ,Šj 4/12 20,98 09.05.2012
47-2012 KOmenský,s.r.o.Košice 43908977 Virtulálna knižnica 4/12 9,96 09.05.2012
48-2012  KOmenský,s.r.o.Košice  43908977  Virtulálna knižnica 5/12  9,96  07.06.2012
49-2012 DXa,s.r.o.Snina 36455181 PO a BOZP 5/2012 38,15 07.06.2012
50-2012 Slovak Telekom,a.s.,Košice 35763469 Telefon 5/2012 ZŠ 22,98 07.06.2012
51-2012 Slovak Telekom,a.s.,Košice 35763469 Telefon 5/2012 Šj, MŠ 21,72 07.06.2012
52-2012 Espresso,Turbaková,Humenné 33847061 Čistiace prostriedky Šj 50,12 13.06.2012
53-2012 Komensky,s.r.o. Košice 43908977 Virtual.knižnica 6/12 9,96 03.07.2012
54-2012 Zmos, Sninský region,mzdová učtáreň 37790064 Spracovanie miezd 644,35 03.07.2012
55-2012 Slovak Telekom,a.s.,Košice 35763469 Telefon MŠ 6/12 20,23 11.07.2012
56-2012 Slovak Telekom,a.s.,Košice 35763469 Telefon ZŠ 6/12 22,32 11.07.2012
57-2012 DXa,s.r.o,Snina 36455181 PO a BOZP 6/2012 38,15 11.07.2012
58-2012 Ives Košice 00162957 Up date matrika 2012 83,65 11.07.2012
59-2012 Šj pri MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 1-6/12 1000,96 11.07.2012
60-2012 VSE,a.s. Košice 36211222 Elektrina,6,7,8/12 1646,00  06.08.2012
61-2012 DXA,s.r.o.Snina  36455181 BOZP, PO za7/12 38,15  06.08.2012
 62-2012 Komensky,a.s.,Košice 43908977  Virtual.knižnica 7/12  9,96  
 63-2012 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469  Telefon Z š  7/12  22,44  
64-2012 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469 Telefon  M š,Šj   7/12 20,98  
65-2012 Juraj Petrovaj, Klenová7 17222796 Montáž el.inštalácie v telocvični pri ZŠ 744,00  
66-2012 ŠEVT,a.s.,B.Bystrica 31331131 Šk.tlačivá 74,70  
67-2012 Laguna štýl Humenné 34974270 Komoda 2 ks do MŠ 165,00  
68-2012 Komensky,a.s.,Košice 43908977 Virtuálna knižnica 8/2012 9,96  
69-2012 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469 Telefon ZŠ 8/12 24,13  
70-2012 Slovak Telekom a.s.,Bratislava 35763469 Telefon ŠJ,MŠ 8/12 20,98  
71-2012 DXA,s.r.o.Snina 36455181 BOZP za 8/12 38,15  
72-2012 ŠeVT a.s.,B.Bystrica 31331131 Program e-tlačivá 77,00  
73-2012 ASC, s.r.o.,Bratislava 31361161 Upgrade 2013 asc agenda 63,00  
74-2012 Elektroservis,s.r.o.,Vranov nad Topľou 44602731 Oprava el.stoličky v ŠJ 176,89  
75-2012 LP M ,š.p.  Ulič 00492531 Palivové drevo do MŠ,vlaknina v celých dlžkach 10,9  m3 536,28  
76-2012 LPM š.p. Ulič 00492531 Nákladka,vykladka,dovoz dreva do MŠ 56,36  
77-2012 E.Turbakova,Espresso,K. Roztoka 33847061 Čistiace prostriedky do MŠ 89,84  
78-2012 E.Turbakova,Espresso,K. Roztoka 33847061 Primalex,maliarske potreby 85,25  
79-2012 EJZaTOUR,s.r.o. , Snina 36824356 Doprava žiakov do Košic

270,00

 
80-2012 Zmos -Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 10,11,12/2012 644,35  
81-2012 Komensky, a.s.,Košice 43908977 Vitňrtualna knižnica 9/2012 9,96  
82-2012 A.Plišková,Andrea, Snina 37002864 Pracovna odev,obuv ŠJ 122,50  
83-2012 Slovak Telekom 35763469 TElefon 9/2012 MŠ SJ 16,87  
84-2012 Slovak Telekom 35763469 Telefon 9/2012 ZŠ 26,33  
85-2012 Dafeer s.r.o, Prievidza 36320439 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 747,00  
86-2012 Beky,a.s., Snina 36464350 Buková štiepka 248,51  
87-2012 DXA,s.r.o., Snina 36455181 Fa za BOZP 38,15  
 88-2012 Beky,a.s.,Snina 36464350 Buková štiepka  246,41  
89-2012 DXA,a.s., Snina 36455181 Fa za odborné prehliadky a odborne skúšky TNS 112,15  
90-2012 DXA,a.s., Snina 36455181 Fa za kontrolu hasicich prístrojov 102,47  
91-2012 Komensky,s.r.o., Košice 43908977 Fa za služby virtuálnej knižnice 10/2012 9,96  
92-2012 IURA EDITION,s.r.o., Bratislava 31348262 Predplatné časopis učtovníctvo obci ROPO 64,66  6.11.2012
93-2012 Slovak Telekom 35763469 Fa za telefon  MŠ 10/2012 35,74  7.11.2012
94-2012 Slovak Telekom 35763469 Fa za telefon ZŠ 10/2012 22,44  7.11.2012
 95-2012 VSE,a.s.,Košice 36211222 Fa za elektrinu 9-11/2012 1646,00  7.11.2012
96-2012 Beky,a.s., Snina 36464350 FA za bukovú  štepku 245,00 14.11.2012
97-2012 Beky, a.s. Snina 36464350 Fa za bukovú štepku 248,51 20.112012
98-2012 ŠJ pri MŠ Klenová 37873571 Fa za stravovanie zamestnancov  9,10/2012 468,48 23.11.2012
99-2012 Slovenské pedagogické nakladateľstvo,Mladé letá,s.r.o., Bratislava 31333176 Fa za knihy do žiackej knižnice 140,69 27.11.2012
100-2012 Slovenské pedagogické nakladateľstvo,Mladé letá,s.r.o., Bratislava 31333176 Fa za knihy do žiackej knižnice 9,13 27.11.2012
101/2012 Bauteka,s.r.o.,Snina 46167447 Fa za reviziu kotolne NTL 144,12 29.11.2012
102/2012 AB SYSTEM Slovakia,s.r.o, Komárno 36707741 Fa za tabule 3 ks 1643,11 30.11.2012
103/2012 Komensky,s.r.o. Košice 43908977 Fa za služby virtuálnej knižnice 9,96 10.12.2012
104/2012 MILOP,Ing. Ivan Pšenko, Skačany 32814704 Fa za CD varovné signály CO 10,00 10.12.2012
105/2012 ŠJ pri MŠ Klenová 37873571 Fa za stravovanie  zamestnanocv 11/2012 249,60 10.12.2012
106/2012 DXA,s.r.o. Snina   Fa za BOZP  11/2012 38,15 10.12.2012
107/2012 Beky,a.s., Snina   Fa za bukovú štepku 245,00 10.12.2012
108/2012 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Fa za telefon 11/2012 MŠ ŠJ 22,46 10.12.2012
109/2012 Slovak Telekom a.s 35763469 Fa za telefon 11/2012 ZŠ 23,62 10.12.2012
110/2012 Beky,a.s., Snina 36464350 Fa za bukovú štepku 244,30 12.12.2012
111/2012 Beky,a.s., Snina 36464350 FA za bukovú štepku 245,7 0 12.12.2012
112/2012 Krídla, s.r.o. Humenné 36466778 Fa za školské lavice a stoličky 2618,00 13.12.2012
113/2012 Beky,a.s., Snina 36464350 FA za bukovú štepku 251,32 19.12.2012
114/2012 Komensky,s.r.o. Košice 43908977 Fa za služby virtuálnej knižnice 9,96 19.12.2012
115/2012 UEZ,s.r.o. Humenné 36483745 Fa za skrinky na prezuvky 895,97 19.12.2012
116/2012 DXA,s.r.o. Snina 36455181 Fa za BOZP 12/2012 38,15 19.12.2012
117/2012 Beky,a.s., Snina 36464350 Fa za bukovú štepku 249,91 20.12.2012
118/2012 Elektroservis Valtim,Michalovce 17303010 Fa za opravu sporaka v ŠJ 91,07 21.12.2012
119/2012 ŠJ pri MŠ Klenová 37873571 Fa za stravovanie zamestnancov 12/2012 176,64 21.12.2012
 120/2012  Beky,a.s. Snina 36464350 FA za bukovú štepku 247,10  28,12.2012
121/2012 Beky,a.s. Snina 36464350 FA za bukovú štepku 249,91 28.12.2012
122/2012 M.Savkuľak, Stakčín 43778046 Fa za stavebný materiál na pristrešok pri telocvični 3467,66 28.12.2012
           
FAKTÚRY ŠJ pri ZŠ Klenová          
Faktúra č.  1 2011        Stiahnuť
Faktúra č.  2 2011        Stiahnuť
Faktúra č.  3 2011       Stiahnuť 
Faktúra č.  4 2011       Stiahnuť 
Faktúra č.  5 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  6 2011       Stiahnuť 
Faktúra č.  7 2011       Stiahnuť
Faktúra č.  8 2011       Stiahnuť 
Faktúra č.  9 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 10 2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 11 2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 12 2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 13 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 14 2011       Stiahnuť  
Faktúra č. 15 2011       Stiahnuť 
Faktúra č. 16 2011       Stiahnuť
           
 Faktúry ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová rok  2012          
Faktúra č. 1  2012       Stiahnuť
 Faktúra č. 2  2012       Stiahnuť 
Faktúra č.  3  2012       Stiahnuť
Faktúra č.  4  2012       Stiahnuť 
Faktúra č.  5  2012       Stiahnuť
Faktúra č.  6  2012       Stiahnuť 
Faktúra č.  7 2012       Stiahnuť  
Faktúra č.  8 2012       Stiahnuť
Faktúra č.  9 2012       Stiahnuť
Faktúra č. 10 2012       Stiahnuť
Faktúra č. 11 2012       Stiahnuť
Faktúra č. 12 2012       Stiahnuť
Faktúra č. 13 2012       Stiahnuť 
Faktúra č. 14 2012       Stiahnuť
Faktúra č. 15 2012       Stiahnuť 
Faktúra č. 16-2012       Stiahnuť
Faktúra č. 17-2012       Stiahnuť 
Faktúra č.18-2012 Humenská mliekareň,a.s. Humenné 31651577 Mliečne výrobky 10,34 19.02.2012
Faktúra č.19-2012 Nowaco Slovakia,s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 34152199 Hydina  54,00 20.02.2012
Faktúra č.20-2012 Mäso Zemplín, a.s., Michalovce 36205915 Mäso 27,05 20.02.2012
Faktúra č.21-2012 Pekáreň Holub,Profimetal, Ubľa 34822615 Chlieb,pečivo 25,72  20.02.2012
Faktúra č.22-2012 Alfa Bio,s.r.o. B.Bystrica 30223041 Tofu syr 17,16 21.02.2012
Faktúra č.23-2012 Ovocentrum,Čaklošová,Humenné 32394268 Zelenina,ovocie 4,75 21.02.2012
Faktúra č.24-2012 Mäso Zemplín a.s.,Michalovce 36205915 Mäso 41,81 21.02.2012
Faktúra č.25-2012 Espresso,Partizánska 35, Humenné 33847061 Potraviny 621,69 21.2.2012
Faktúra č.26-2012  Mäso Zemplín a.s., Michalovce  36205915 Mäso 56,30 12.03.2012
FAktúra č.27-2012 Mäso Zemplín a.s.,Michalovce 36205915 Mäso 41,14 19.03.2012
Faktúra č.28-2012 Mäso Zemplín a.s.,Michalovce 36205915 Mäso 40,07 20.03.2012
Faktúra č.29-2012 GVP,spol.s.r.o.Humenné 36446190 Zelenina 12,50 20.03.2012
Faktúra č. 30-2012 Humenská mliekareň,a.s. Humenné 31651577 Mliečné výrobky 8,81 20.03.2012
Faktúra č.31-2012 Pekáreň Holub,Profimetal, Ubľa 34822615 CHlieb,pečivo 36,98 21.03.2012
Faktúra č.32-2012 Espresso, Humenné 33847061 Potraviny 529,83 21.03.2012
Faktúra čč.33-2012 Ryba,spol.sr.o.,Košice 17147522 Ryby 28,73 21.03.2012
Faktúra č.34-2012 Ovocentrum,Čaklošová, Humenné 32394268 Ovocie 10,00 24.03.2012
Faktúra č.35-2012 Ovocentrum,Čaklošová,Humenné 32394268 Ovocie  11,95 24.03.2012
Faktúra č.36-2012 Ryba,spol.sr.o., Košice 17147522 Ryby 28,73  28.03.2012
Faktúra č.37-2012 GVP,spol s r.o., Humenné 36446190 Zelenina,ovocie 29,63 28.03.2012
Faktúra č.38-2012 GVP,spol.s r.o. Humenné 36446190 Zelenina, ovocie 16,42 28.03.2012
Faktúra č.39-2012 Ryba spol.s r.o. Košice 17147522 Ryby 28,73 28.03.2012
Faktúra č.40-2012 Mäso Zemplín,a.s. Michalovce 36205915 Mäso 49,16  28.03.2012
Faktúra č.41-2012 Mäso Zemplín a.s., Michalovce 36205915 Mäso 30,80  30.03.2012
Faktúra č.42-2012 Nowaco Slovakia ,s.r.o.,Nové Mesto n/V  34152199 Hydina 147,84  30.03.2012
Faktúra č.43-2012 Humenská mliekareň,a.s. Humenné 31651577 Mliečne výrobky 8,81  30.03.2012
Faktúra č.44-2012 Espresso, Humenné 33847061 Potraviny 809,18 30.03.2012
Faktúra č.45-2012 Mäso Zemplín a.s. Michalovce 36205915 Mäso 43,16  11.04.2012
Faktúra č.46-2012 Humenská Mliekareň,a.s. Humenné 31651577 Mliečne výrobky 8,81  11.04.2012
Faktúra č.47-2012 Alfa Bio,s.r.o.,B.Bystrica 30223041 Tofu syr 15,60  11.04.2012
Faktúra č.48-2012 Ovocentrum,Čaklošová , Humenné 32394268 Ovocie 7,50 11.04.2012
FAktúra č.49-2012 AGfoods SK s.r.o. , Pezinok 34144579 Nápoje 127,04 17.04.2012
Faktúra č.50-2012 Nowaco,SLovakia s.r.o., Nové Mesto n/V 34152199 Mäso 16,62 17.04.2012
Faktúra č.51-2012 Nowaco Slovakia s.r.o., Nové Mesto n/V 34152199 Hydina 38,74  18.04.2012
Faktúra č.52-2012 Espresso, Humenné 33847061 Potraviny 534,30  18.04.2012
 Faktúa č.53-2012  Nowaco Slovakia s.r.o. Nové Mesto N/V  34152199 Hydina 46,62  30.04.2012
Faktúra č.54-2012 Nowaco Slovakia s.r.o.NOvé Mesto n/V 34152199 Hydina 37,30 7.05.2012
FAktúra č.55-2012 Ovocentrum, Čaklošová, Humenné 32394268 Ovocie,zelenina 40,43 07.05.2012
Faktúra č.56-2012 Ovocentrum Čaklošová, Humenné 32394268 Ovocie 20,50 07.05.2012
 Faktúra č.57-2012  Mäso Zemplín a.s. Michalovce 36205915 Mäso  48,55  07.05.2012
Faktúra č.58-2012 Mäso Zemplín a.s. Michalovce 36205915 Mäso 77,98 08.05.2012
Faktúar č.59-2012 Mäso Zemplín a.s. Michalovce 36205915 Mäso 32,68 09.05.2012
Faktúra č.60-2012 Humenská mliekareň,a.s. Humenné 31651577 Mliečne výrobky 19,38 09.05.2012
Faktúra č.61-2012 Humenská mliekareň,a.s. Humenné 31651577 Mliečne výrobky 8,81 09.05.2012
Faktúra č.62-2012 AlfaBio s.r.o. B. Bystrica 30223041 Tofu syr 10,92 09.05.2012
Faktúra č.63-2012 Ryba s.r.o., Košice 17147522 Ryby 26,63 09.05.2012
Faktúra č.64-2012 Pekáreň HOlub, Ubľa 34822615 Chlieb,pečivo 39,38 09.05.2012
FAktúa č.65-2012 Mäso Zemlín  a.s. Michalovce 36205915 Mäso 76,37 14.05.2012
Faktúra č.66-2012 Ovocentrum ,Čaklošová, Humenné 32394268 Ovocie,zelenina 19,65 14.05.2012
           
           
           
     
Obecné zastupiteľstvo    
     
Zápisnica mimoriadne zasad OZ Stiahnuť
Kalendárne plány práce na rok 2011 Stiahnuť
Kalendárny plán práce KOVP a ŽP Stiahnuť
Kalendárný plán práce fin. komisie na rok 2010 Stiahnuť
Kalendárny plán práce komisie pre Školstvo M a TV na rok 2010 Stiahnuť
Kalendárný plán práce soc, komisie Stiahnuť
Zápisnica z rokovania socialnej komisie 10.01.2011 Stiahnuť
Uznesenie SK z 10.01.2011 Stiahnuť
Programový rozpočet 2011-2013 Klenová Stiahnuť
Nový rozpočet výdavky na rok 2010-2013 Stiahnuť
Uznesenie OZ Stiahnuť
Zápisnica OZ Stiahnuť
     
VZN obce Klenová    
     
VZN chove spoločenských a jatočných zvierat Stiahnuť
VZN č.62011 o miestných daniach platných od 1.1.2011.doc Stiahnuť
VZN o odpadoch – 2006 Stiahnuť
VZN 8/2009 výška príspevku a spôsobe jeho platby Stiahnuť
VZN opatrovateľska služba Stiahnuť
VZN Pohrebníctvo Stiahnuť
Dodatok č 1 k VZN 8/2009 Stiahnuť
Tvorba a ochrana živ. prostredia a verejného poriadku Stiahnuť
Male obecné služby Stiahnuť
Plán obce Klenová na zavedenie eura Stiahnuť
Platový poriadok Stiahnuť
Pracovný poriadok Stiahnuť
Rokovací poriadok OZ Stiahnuť
Rozdelenie poslaneckých obvodov Stiahnuť
VZN o miestnych a správnych poplatkoch platných od 01.01.2010 Stiahnuť
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Klenová Stiahnuť
VZN č. 8/2009 Trhový poriadok Obce Klenová Stiahnuť
VZN o jednorazovej soc. výpomoci Stiahnuť
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stiahnuť
     
Územný plán obce Klenová    
     
Časť 1 Stiahnuť
Časť 2 Stiahnuť
Časť 3 Stiahnuť
Časť 4 Stiahnuť
Časť 5 Stiahnuť
Časť 6 Stiahnuť
Časť 7 Stiahnuť
Časť 8 Stiahnuť
Časť 9 Stiahnuť
Zápisnica z prerokovania a schválenia UPN Stiahnuť
Vyhodnotenie stanovisk k UPN Klenová Stiahnuť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Stiahnuť
Uznesenia o schvalení UP a VZN Stiahnuť
     
     
Názov Objednávky Stiahnuť
     
Obecné zastupiteľstvo    
     
Zápisnica mimoriadne zasad OZ Stiahnuť
Kalendárne plány práce na rok 2011 Stiahnuť
Kalendárny plán práce KOVP a ŽP Stiahnuť
Kalendárný plán práce fin. komisie na rok 2010 Stiahnuť
Kalendárny plán práce komisie pre Školstvo M a TV na rok 2010 Stiahnuť
Kalendárný plán práce soc, komisie Stiahnuť
Zápisnica z rokovania socialnej komisie 10.01.2011 Stiahnuť
Uznesenie SK z 10.01.2011 Stiahnuť
Programový rozpočet 2011-2013 Klenová Stiahnuť
Nový rozpočet výdavky na rok 2010-2013 Stiahnuť
Uznesenie OZ Stiahnuť
Zápisnica OZ Stiahnuť
     
VZN obce Klenová    
     
VZN chove spoločenských a jatočných zvierat Stiahnuť
VZN č.62011 o miestných daniach platných od 1.1.2011.doc Stiahnuť
VZN o odpadoch – 2006 Stiahnuť
VZN 8/2009 výška príspevku a spôsobe jeho platby Stiahnuť
VZN opatrovateľska služba Stiahnuť
VZN Pohrebníctvo Stiahnuť
Dodatok č 1 k VZN 8/2009 Stiahnuť
Tvorba a ochrana živ. prostredia a verejného poriadku Stiahnuť
Male obecné služby Stiahnuť
Plán obce Klenová na zavedenie eura Stiahnuť
Platový poriadok Stiahnuť
Pracovný poriadok Stiahnuť
Rokovací poriadok OZ Stiahnuť
Rozdelenie poslaneckých obvodov Stiahnuť
VZN o miestnych a správnych poplatkoch platných od 01.01.2010 Stiahnuť
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Klenová Stiahnuť
VZN č. 8/2009 Trhový poriadok Obce Klenová Stiahnuť
VZN o jednorazovej soc. výpomoci Stiahnuť
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stiahnuť
     
Územný plán obce Klenová    
     
Časť 1 Stiahnuť
Časť 2 Stiahnuť
Časť 3 Stiahnuť
Časť 4 Stiahnuť
Časť 5 Stiahnuť
Časť 6 Stiahnuť
Časť 7 Stiahnuť
Časť 8 Stiahnuť
Časť 9 Stiahnuť
Zápisnica z prerokovania a schválenia UPN Stiahnuť
Vyhodnotenie stanovisk k UPN Klenová Stiahnuť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Stiahnuť
Uznesenia o schvalení UP a VZN Stiahnuť