Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Klenová

Vyhlásenie voľby hl. kontrolóra obce Klenová