Obecná samospráva

Za poslancov obecného zastupiteľstva v Klenovej boli zvolení títo poslanci:

1.  Ing. Patrik Puškár            počet  platných hlasov   100 ,  kandidát  SNS
2.  Jana Fedinová                   počet  platných hlasov     97,  kandidátka   SMER – sociálna demokracia
3.   Miroslav Volochs            počet  platných hlasov     94,  kandidát  SMER – sociálna demokracia
4.   Mgr. Michal Kučmaš      počet  platných hlasov      89,  kandidát  NÁŠ KRAJ
5.  Ján Gezanič                         počet platných hlasov       83,  kandidát  SMER – sociálna demokracia
6.  Peter Cimbaloš                   počet  platných hlasov      67,  NÁŠ KRAJ

7.  Silvia Gezaničová             počet platných hlasov         67,  kandidátka  SMER – sociálna demokracia

Komisie

a./ Finančnú komisiu
b./ Komisiu na ochranu verejného poriadku
c./ Komisiu pre školstvo, mládež, kultúru a telesnú výchovu,
d./ Sociálnu komisiu

a./  Členov finančnej komisie v zložení:
Predseda: Mgr. Michal Kučmaš
Člen:           Jana Kobanová  / účtovníčka OcÚ/
PhDr. Alena Gebrianová

b./  Členov komisie na ochranu verejného poriadku v tomto zložení:
Predseda: Miroslav Voloch
Člen:            MVDr. Mária Šomková
Milan Badida
Anna Popovičová
Mária Jurcová

c./ Členov komisie pre školstvo, mládež, kultúru a telesnú výchovu,
Predseda:  Ján Gezanič

Člen:          Peter Cimbaloš,  Maroš  Holub, Mgr. Michal Kučmaš

 

d./  Členov sociálnej komisie v tomto zožení:
Predseda: Jana  Fedinová
Člen:           Alena Vokuličová
Mgr. Jaroslava Kirová

ROZDELENIE POSLANECKÝCH OBVODOV:

Obvod č.1 č.d.180,181,182,183,184,185,186, a od č.d. 1
Po   č. d.  20  vrátané
Obvod č. 2
od. č.d. 21 po č.d. 47 vrátané
Obvod  č.3 od. č.d. 48 po č.d. 74  vrátané
Obvod  č. 4 od č.d. 75 poč.d. 103  vrátané
Obvod  č.5 od.č.d. 104 po č.d. 129 vrátané
Obvod  č. 6  od č.d. 132 po č.d. 158  vrátané