Obecná samospráva

Za poslancov obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obci dňa 10.11.2018 v Klenovej boli zvolení títo poslanci:

1.  JUDr. Ján Badida, počet  platných hlasov  145, kandidát  SNS
2. Michal Muzika, počet  platných hlasov  107, kandidát NOVA
3. Mgr. Nadežda Bubancová, počet  platných hlasov  86,                             kandidátka  SMER – sociálna demokracia
4. Iveta Švabová, počet  platných hlasov  78, kandidátka  SMER –             sociálna demokracia
5. Bc., Ing. Marek Sirka, počet platných hlasov 76, kandidát                     Kresťanskodemokratické hnutie
6. Mgr. Jaroslava Kirová, počet  platných hlasov  76, nezávislá                 kandidátka

7.  Ján Gezanič, počet platných hlasov 74, kandidát SMER –                     sociálna demokracia

Komisie

a./ Finančná komisia
b./ Komisia na ochranu verejného poriadku
c./ Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a telesnú výchovu,
d./ Sociálna komisia

e./ Bytová komisia

f./ Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov obce v súlade s ústavným zákonom 357/2004 Z.z. :

 

a./  Členovia finančnej komisie v zložení:
Predseda:  JUDr. Ján Badida
Člen:           Jana Kobanová  / účtovníčka OcÚ/
Iveta Švabová

b./  Členovia  komisie na ochranu verejného poriadku v tomto zložení:
Predseda:  JUDr. Ján Badida
Člen:            Mgr. Nadežda Bubancová
Jiři Ocetník
Anna Popovičová
Michal Muzika

c./ Členovia komisie pre školstvo, mládež, kultúru a telesnú výchovu,
Predseda:  Ján Gezanič

Člen:            Michal Muzika  

JUDr. Ján Badida

d./  Členovia sociálnej komisie v tomto zložení:
Predseda: Bc., Ing. Marek Sirka
Člen:           Alena Vokuličová
Mgr. Jaroslava Kirová

e/  Bytová komisia:

Predseda: Iveta Švabová

 Člen:          Ján Koban

Michal Muzika

f./Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov obce v súlade s ústavným zákonom 357/2004 Z.z. :

Predseda: Mgr. Nadežda Bubancová

člen:         Ján Gezanič

JUDr. Ján Badida

ROZDELENIE POSLANECKÝCH OBVODOV:

Obvod č.1 č.d.180,181,182,183,184,185,186, a od č.d. 1 po č. d. 20  vrátané –   Iveta Švabová 
Obvod č. 2 
od. č.d. 21 po č.d. 47 vrátané –

Mgr. Nadežda Bubancová
Obvod  č.3 od. č.d. 48 po č.d. 74  vrátané – Ján Gezanič
Obvod  č. 4 od č.d. 75 poč.d. 103  vrátané – JUDr. Ján Badida
Obvod  č.5 od.č.d. 104 po č.d. 129 vrátané – Bc., Ing. Marek Sirka
Obvod  č. 6  od č.d. 132 po č.d. 158  vrátané – Michal Muzika

Obvod č. 7  od č.d. 159 po č.d. 191 mimo rómskej osady –

Mgr. Jaroslava Kirová