Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu

Zápisnica OVK voľby prezidenta 2. kolo 6.4.2024                             Stiahnuť

Zápisnica OVK voľby prezidenta 1. kolo 23.3.2024                             Stiahnuť

Menovanie zapisovateľa OVK pre voľby do EP 2024                           Stiahnuť

Utvorenie volebných okrskov a určenie miestnosti                             Stiahnuť

Informácie pre voliča                                                                            Stiahnuť

Informácie pre voliča  v AJ                                                                    Stiahnuť

Voľby prezidenta SR

Zoznam kandidátov                                                                                  Stiahnuť

Rozhodnutie o vyhlásení volieb                                                                Stiahnuť

Utvorenie volebných okrskov                                                                    Stiahnuť

Zverejnenie emailovej adresy                                                                    Stiahnuť

Voľby do Národnej rady SR 2023

Vyhlásenie volieb                                                                                         Stiahnuť

 Informácia pre voliča                                                                                  Stiahnuť

Utvorenie volebných okrskov a miestnosti                                                   Stiahnuť

Adresa na doručenie  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka             Stiahnuť

Referendum 2023

Vyhlásenie referenda

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľbu poštou

Zverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do  OVK

 

Voľby do orgánov samosprávy obci  2022

Rozhodnutie predsedu NR SR z 28.6.2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Oznámenie o utvorení voleného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obci 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie do volieb orgánov samosprávy obci a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Oznam pre politické strany a hnutia adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie 

Oznámenie o počte obyvateľov obce 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do  obecného zastupiteľstva 

Výsledky volieb do samosprávy obce 2022

 

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Rozhodnutie 

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

 

 

 

Voľby do Národnej rady SR 2019

 

E-mail obce Klenová na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:   obecklenova@lekosonline.sk  
     
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený stiahnuť  
     
     

Oznam pre voľby do  Európskeho parlamentu v roku 2019

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obecklenova@lekosonline.sk

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV             

     

pre voľby starostu obce

v Klenovej

Obec  Klenová  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce 1):

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

 1. Jana Fedinová, 36, zdravotná sestra, Sme rodina – Boris Kollár
 2. Patrik Puškár, Ing., 30, SZČO, nezávislý kandidát
 3. Iveta Švabová, 47, vedúca ŠJ, Smer – sociálna demokracia
 4. Slavomil Voloch, 60, starosta obce, Slovenská národná strana
 
V Klenovej
Dátum: 24.09.2018
     

MVDr. Mária Šomková, predseda MVK

odtlačok pečiatky obce

1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

V/12

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV                      pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Klenovej

Obec     Klenová uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 1. Ján Badida, JUDr., 57, dôchodca, Slovenská národná strana
 2. Nadežda Bubancová, Mgr., 28, hlavný referent, Smer – sociálna demokracia
 3. Vladimír Durkot, 47, robotník, Smer – sociálna demokracia
 4. Mária Dzubová, 58, referent, Smer – sociálna demokracia
 5. Ján Gezanič, 45, vodič, Smer – sociálna demokracia
 6. Marek Hančák, 43, robotník, Slovenská národná strana
 7. Marianna Hančáková, 36, materská dovolenka, Smer – sociálna demokracia
 8. Martina Ihnatková, 37, nezamestnaná, Slovenská národná strana
 9. Pavol Keleš, 27, SZČO, Sme rodina – Boris Kollár
 10. Slavomír Kič, 41, robotník, Slovenská národná strana
 11. Jaroslava Kirová, Mgr., 43, všeobecná sestra, nezávislá kandidátka
 12. Róbert Kulík, 46, dôchodca, Sme rodina – Boris Kollár
 13. Juraj Kurpita, 19, nezamestnaný, Slovenská národná strana
 14. Michal Moroz, 42, robotník, Slovenská národná strana
 15. Michal Muzika, 40, školník, Nova
 16. Marek Sirka, Bc., Ing., 37, riaditeľ DSS v Jabloni, Kresťanskodemokratické hnutie
 17. Iveta Švabová, 47, vedúca ŠJ, Smer – sociálna demokracia
 18. Ivo Vasko, 24, študent, Smer – sociálna demokracia
Vo volebnom obvode sa volí     7       poslancov.
V Klenovej
Dátum: 24.09.2018
     

MVDr. Mária Šomková, prdseda MVK

odtlačok pečiatky obce

1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.