Úvod

Vážení spoluobčania, sú vecí okolo ktorých je treba poznať nie len súčasnosť, ale aj svoje korene, skadiaľ pochádzame, ako sa vôbec rodila Obec Klenová. Aj keď to prinesie ešte veľa práce a skúmania, to čo je dnes ako tak známe z dokumentov, ktoré sú prístupné síce Maďarskom jazyku vďaka môjmu predchodcovi starostovi pánovi Džavoronkovi, ktoré sme niečo preložili niečo našli v knihe Docenta Uličného Osídľovanie Východo – severného Slovenská ako aj historikovi Papovi, ktorý pochádza z Užhorodu a dnes žije v Prahe, Magočimu ktorý tiež pochádza Z Užhorodu a žije v USA ktorí o Rusínoch ich histórii napísal jednu z najreálnejších nie veľmi obsiahlych, ale zjavné z veľkou výpovednou hodnotou knihu, ktoré pre mňa tvorili pomôcku pri skladaní článku o Histórii Urbáru po dlhých večeroch si myslím, že aj keď možno nie z úplnou presnosťou čo sa týka samotnej Obce Klenová, ale s presným pomenovaním a tým ako vznikal urbár, ako bol delený možno prinesiem svojou troškou do poznania minulosti. Mladá generácia pomaly už ani nevie zadefinovať slovo urbár ako terminus – technikus, sa zrazu dozvie čo bol rustikál, dominikál a zisti, že počítač je dobrý nie len kvôli Facebooku a vedomostiam ktoré sú na rôznych stránkach a poznania iných krajov, ale aj poznanie vlastnej minulosti našich otcov, dedov a vlastného „ja“ svojich spolu rodákov. Slovensko v minulosti prešlo bohatou a pohnutou minulosťou bolo súčasťou niekoľkých štátnych útvarov, počínajúc Veľkou Moravou cez Rakúsko Uhorsko, samotné Uhorsko po Rakúsko Uhorskom vyrovnaní až po Pittsburskú dohodu o vzniku po rozpade Rakúsko – Uhorská nového štátneho útvaru  štátu Čechov,  Slovákov a Podkarpatských Rusínov. Žiaľ tento dokument ostal iba na papieri a nikdy nebol naplnený i keď rusínski rodoľubi sa o to snažili cez rôzne deklarácie až po vyhlásenie samostatného štátu Rusínov s hlavným mestom „Chust“, všetko bolo v štádiu pokusu a zadusenia vtedajšími mocnými. Uvádzam iba zlomok vecí, nemá to za cieľ byť prednáškou, ale len kusov informáciou o tom, že niečo také sa udialo.

Do písomnej podoby spracoval: Dušan Hirča

x

Vážení spoluobčania, sú vecí okolo ktorých je treba poznať nie len súčasnosť, ale aj svoje korene, skadiaľ pochádzame, ako sa vôbec rodila Obec Klenová. Aj keď to prinesie ešte veľa práce a skúmania, to čo je dnes ako tak známe z dokumentov, ktoré sú prístupné síce Maďarskom jazyku vďaka môjmu predchodcovi starostovi pánovi Džavoronkovi, ktoré sme niečo preložili niečo našli v knihe Docenta Uličného Osídľovanie Východo – severného Slovenská ako aj historikovi Papovi, ktorý pochádza z Užhorodu a dnes žije v Prahe, Magočimu ktorý tiež pochádza Z Užhorodu a žije v USA ktorí o Rusínoch ich histórii napísal jednu z najreálnejších nie veľmi obsiahlych, ale zjavné z veľkou výpovednou hodnotou knihu, ktoré pre mňa tvorili pomôcku pri skladaní článku o Histórii Urbáru po dlhých večeroch si myslím, že aj keď možno nie z úplnou presnosťou čo sa týka samotnej Obce Klenová, ale s presným pomenovaním a tým ako vznikal urbár, ako bol delený možno prinesiem svojou troškou do poznania minulosti. Mladá generácia pomaly už ani nevie zadefinovať slovo urbár ako terminus – technikus, sa zrazu dozvie čo bol rustikál, dominikál a zisti, že počítač je dobrý nie len kvôli Facebooku a vedomostiam ktoré sú na rôznych stránkach a poznania iných krajov, ale aj poznanie vlastnej minulosti našich otcov, dedov a vlastného „ja“ svojich spolu rodákov. Slovensko v minulosti prešlo bohatou a pohnutoVážení spoluobčania, sú vecí okolo ktorých je treba poznať nie len súčasnosť, ale aj svoje korene, skadiaľ pochádzame, ako sa vôbec rodila Obec Klenová. Aj keď to prinesie ešte veľa práce a skúmania, to čo je dnes ako tak známe z dokumentov, ktoré sú prístupné síce Maďarskom jazyku vďaka môjmu predchodcovi starostovi pánovi Džavoronkovi, ktoré sme niečo preložili niečo našli v knihe Docenta Uličného Osídľovanie Východo – severného Slovenská ako aj historikovi Papovi, ktorý pochádza z Užhorodu a dnes žije v Prahe, Magočimu ktorý tiež pochádza Z Užhorodu a žije v USA ktorí o Rusínoch ich histórii napísal jednu z najreálnejších nie veľmi obsiahlych, ale zjavné z veľkou výpovednou hodnotou knihu, ktoré pre mňa tvorili pomôcku pri skladaní článku o Histórii Urbáru po dlhých večeroch si myslím, že aj keď možno nie z úplnou presnosťou čo sa týka samotnej Obce Klenová, ale s presným pomenovaním a tým ako vznikal urbár, ako bol delený možno prinesiem svojou troškou do poznania minulosti. Mladá generácia pomaly už ani nevie zadefinovať slovo urbár ako terminus – technikus, sa zrazu dozvie čo bol rustikál, dominikál a zisti, že počítač je dobrý nie len kvôli Facebooku a vedomostiam ktoré sú na rôznych stránkach a poznania iných krajov, ale aj poznanie vlastnej minulosti našich otcov, dedov a vlastného „ja“ svojich spolu rodákov. Slovensko v minulosti prešlo bohatou a pohnutou minulosťou bolo súčasťou niekoľkých štátnych útvarov, počínajúc Veľkou Moravou cez Rakúsko Uhorsko, samotné Uhorsko po Rakúsko Uhorskom vyrovnaní až po Pittsburskú dohodu o vzniku po rozpade Rakúsko – Uhorská nového štátneho útvaru  štátu Čechov,  Slovákov a Podkarpatských Rusínov. Žiaľ tento dokument ostal iba na papieri a nikdy nebol naplnený i keď rusínski rodoľubi sa o to snažili cez rôzne deklarácie až po vyhlásenie samostatného štátu Rusínov s hlavným mestom „Chust“, všetko bolo v štádiu pokusu a zadusenia vtedajšími mocnými. Uvádzam iba zlomok vecí, nemá to za cieľ byť prednáškou, ale len kusov informáciou o tom, že niečo také sa udialo.

Do písomnej podoby spracoval: Dušan Hirča
u minulosťou bolo súčasťou niekoľkých štátnych útvarov, počínajúc Veľkou Moravou cez Rakúsko Uhorsko, samotné Uhorsko po Rakúsko Uhorskom vyrovnaní až po Pittsburskú dohodu o vzniku po rozpade Rakúsko – Uhorská nového štátneho útvaru štátu Čechov, Slovákov a Podkarpatských Rusínov. Žiaľ tento dokument ostal iba na papieri a nikdy nebol naplnený i keď rusínski rodoľubi sa o to snažili cez rôzne deklarácie až po vyhlásenie samostatného štátu Rusínov s hlavným mestom „Chust“, všetko bolo v štádiu pokusu a zadusenia vtedajšími mocnými. Uvádzam iba zlomok vecí, nemá to za cieľ byť prednáškou, ale len kusov informáciou o tom, že niečo také sa udialo.

Do písomnej podoby spracoval: Dušan Hirča