Osobnosti

Súčastné osobnosti:

PhDr. Ján JUDA CSc, z významných funkcií pracoval ako veľvyslanec ČSSR v Marockom Kráľovstve takmer 6 rokov potom, vo funkcií generálneho tajomníka Čs. komisie pre spoluprácu s UNESCO v súčastnosti na dôchodku.

Doc. MUDr. Michal ŠTEŇO CSc, celoštátne, ba aj za hranicami našej vlasti uznávaný odborník v oblasti ortopédie, do roku 1997 prednosta II. ortopedickej kliniky LF UK v NsP Ružinov Bratislave, keď odišiel do dôchodku- stále činný vo svojom odbore.

Prof. MUDr. Juraj ŠTEŇO CSc, svetovo uznávaná kapacita v oblasti Neurochirurgie

Prednosta Neurologickej kliniky LF UK nemocnice akademika Derera na Kramároch v Bratislave , hlavný odborník MZ SR pre neurochirurgiu, viceprezident Európskej asociácie neurochirurgických spoločnosti.

Osobnosti Minulosti:

Na fare žila aj vnučka Alexandra Duchnoviča, menom Kačanovská z tohto rodu pochádzal aj prvý prezident t.z.v. Rusínskej republiky VOLOŠIN. Rusínska republika trvala iba 3 dní a jej hlavným mestom bol Užhorod a aj to je dôvod, o jej slabom historickom povedomí, respektíve nevedomí. Z obce pochádzajú aj iné z hľadiská histórie významné osobnosti alebo tu pôsobili napr. MITRAK zrejme to bol gréckokatolícky kňaz, ktorý prvý spracoval slovník Rusínsko-Maďarsky a opačne a pri obroditeľskom hnutí v minulosti bol jeho Rusínski jazyk , ktorý používal pri písomnom styku bol navrhovaný aby bol kodifikovaný ako úradný jazyk Rusínov.

List pisaný pánom Mitrakom pánu Kačanovskému