Výročia

• Príhovor starostu obce

Milé dámy, vážení páni, obyvatelia obce, poslanci obecného zastupiteľstva, veľavážení hostia, vážení ctení duchovní otcovia.
Je mi cťou, že Vás môžem privítať v tejto obradnej miestnosti pri
tak významnom jubileu ako je oslava 460. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Klenová a zároveň, že sa mi dostalo tej cti, že ako starosta obce môžem odovzdať Čestné občianstva tak významným rodákom z Obce Klenová.
Hádam by sme mohli teraz načrieť trochu do histórie obce Klenová.

>>> VIAC

________________________________________________________________________________

Fotografie z 460. výročia obce Klenová a z udelenia čestného občianstva pre hore uvedených pánov prosím použiť do kultúry konalo sa to 27.7.2008 z príležitosti 460. výročia od prvej písomnej zmienky o obci.

[nggallery id=3]