Kultúra

Kultúra a šport

Kultúrny život v Obci Klenová, v poslednom roku, zaznamenal úpadok skončením  činnosti ženskej speváckej skupiny z dôvodu migrácie obyvateľstva za prácou ako aj presťahovaním sa do iného miesta bydliska čo taktiež súvisí s pracovnými možnostiami. Pokúšame sa nie jak obnoviť činnosť no priamo povedané nie veľmi sa nám to darí.

Tradičné oslavy, ktoré sa v obci konajú z príležitosti dňa matiek,  festival ľudovej tvorivosti, dňa úcty k starším obyvateľom sa pokúšame nahradiť vystúpeniami žiakmi zo Základnej školy s Materskou školou, kde v rámci záujmovej činnosti  pracujú spevácke, tanečné krúžky všetkých foriem . Za tuto činnosť si pedagogický pracovnici či už Základnej, alebo Materskej školy zaslúžia poďakovanie , za udržiavanie tradícii, ale  i celkový rozvoj vzťahu detí k tejto forme kultúrnej činnosti. I keď festival sa v roku 2011 nekonal z dôvodu iných dôležitejších priorít, v roku 2011 to bola výstavba hrubej stavby Domu smútku, ktorú mienime v roku 2012 dať do prevádzky hoci k celkovému vybaveniu bude čo to chýbať.

Sčasti sme sa snažili to nahradiť prostredníctvom grantového programu Vlády SR , ktorá finančné sanovala s 5% spolu účasťou obce  divadelne predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova, ktoré v obci vystúpilo z komédiou „Sto Tisíc“.

          Čo sa týka športovej činnosti v obci tuto je treba rozdeliť do dvoch časti. Jednu časť tvoria žiaci Základnej školy v Klenovej, ktoré v Stolnom tenise pod vedením učiteľa Mgr. Štofika dosahujú veľmi pekné výsledky v Ramci Východoslovenského kraja umiestnením na popredných miestach. Veríme, že dobudovaním, respektíve prestavbou starého KD na telocvičňu sa značne zlepšia podmienky pre tuto ich činnosť, ale aj rozvoju športu v obci. Počítame, že niekedy koncom februára, respektíve začiatkoch marca dôjde k slávnostnému otvoreniu s Turnajom o cenu starostu obce minimálne v troch kategóriách. Tu je treba sa pochvalne vyjadriť najmä o snahe riaditeľky Mgr. Anny Fedorkovej, ktorá je takým hnacím motorom celej prestavby.

Tiež treba povedať, že ani futbalisti ŠK  SOKOL Klenová svojimi výsledkami tiež nerobia hanbu obci vo svojej skupine už niekoľko rokov po sebe obsadzujú popredné miesta a myslím si, že o postup do vyššej skupiny nezabojujú iba z dôvodu náročnejšieho financovania. Futbalový oddiel v plnej výške financuje Obec Klenová prostredníctvom Obecného úradu a aj na  kalendárny rok 2012 je v rozpočte na futbalový oddiel vyčlenená čiastka 2 000.-€. V minulosti sa projektu Rozvoja dediny spolufinancovaného obce značné vylepšila základňa dobudovaním šatní v sume v celkovej sume 115 000,- Sk, kde by ešte bolo potrebne vybudovať sociálne zariadenia, na samotnom ihrisku lavičky na striedanie a pre vedenie mužstiev. Práce je veľa dokončenie zábran od domu p.č. 53, opraviť zábradlie okolo ihriská už po x- ty ráz . Minulý rok vďaka pánovi JUDr. Jánovi Badidovi sa zabezpečil valec na valcovanie ihriska, nevyhnutné je riešiť kosenie. Celý futbal a dosiahnuté výsledky takisto je plnej miere zásluha pána JUDr. Jána Badidu, ktorý okrem toho, že to robí vo svojom voľnom čase a zadarmo neraz dostane ešte vynadané. Vážení občania obce, návštevníci našej stránky verím, že rok 2012 aj keď bude ťažký z pohľadu finančného a pokračujúcej krízy, pevne verím, že spoločnými silami sa dá dosiahnuť nejaký ten malý úspech, len ho treba chcieť vidieť, na kritiku je ľudí dosť, ktorí by to robili, keby vôbec robili inak