Opatrenie č.6849/2020 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky

Opatrenie č. 6849/2020