Opatrenie ÚVZ SR č.6850/2020 – hranice, domáca izolácia

Opatrenie č. 6850/2020