Opatrenie ÚVZ SR č.6911/2020 pri ohrození verejného zdravia – zamestnávateľ

 Opatrenie č. 6911/2020