Informatívny harmonogram testovania obyvateľov obce Klenová a Ruská Volová dňa7.11.-8.11.2020

Harmonogram