Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVIS19 – 6. aktualizácia

Usmernenie