Oznámenie o plánovanom výrube drevín /krovitých porastov/

Oznámenie