Oznámenie – výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Klenová, zverejnené 7.4.2022

Oznámenie