Zápisnica OVK o priebehu výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR 2023

Zápisnica bez príloh