Vtáčia chríplka – aktuálne informácie ohľadom epizootologickej situácie

Informácia

Mimoriadne núdzové opatrenia