Zápisnica z OVK v Klenovej o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu

Zápisnica