– Zmluvy 2017 (ZŠsMŠ)
Číslo 

zmluvy

Zmluvná strana IČO  Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena s DPH v EUR Dátum zverejnenia  Dátum 

účinnosti

Dátum 

ukončenia

Stiahnúť
 1/2017 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok 50160435 Zmluva o lyžiarskom výcviku Lyžiarsky kurz 2017- služby 142,-€ /1 žiak 14.1.2017 15.1.2017 20.01.2017
 2/2017 Ševt, a.s., Cementárenská cesta č.16, Banská Bystrica 31331131 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar Tlačivá 17.3.2017 18.3.2017 neurčitá doba
 3/2017 Ing. Peter Huray, autorizovaný bezpečnostný technik,  Hlavná 428/185,          Z.  Hámre 43636373 Mandátna zmluva č. 05/2017/Hu Činnosť bezpečnostno-technickej služby, technik požiarnej ochrany  a plnenie úloh zdravotného dohľadu 50,- mesačne 17.07.2017 18.07.2017 doba neurčitá
 4/2017  Beky, a.s., Podrybnická 1, 069 01  Snina 36464350 Zmluva o dodávkach a odberoch tovaru Dodávka a odber drevnej štiepky 60,50 eur /t bez DPH 5.10.2017 6.10.2017 01.07.2018
5/2017 Ing. Peter Huray, autorizovaný bezpečnostný technik,  Hlavná 428/185,          Z.  Hámre 43636373 Mandátna zmluva č.40/2017/Hu Činnosť bezpečnostno-technickej služby, technik požiarnej ochrany 40,00eur/ mesačne 29.12.2017 30.12.2017 doba neurčitá