– Objednávky 2017 (ZŠsMŠ)
, , Čislo Dodávateľ IČO Predmet / Tovar Suma v € Dátum

 vystavenia

Objednávku podpísal
 1/2017 FVCC-RS, Hviezdoslavola 25, Rimavská Sobota 48227854 Registratúrny denník 36,00 04.01.2017 Mgr. Anna Fedorková, RŠ
 2/2017 Martin Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín  43778046 Materiál na opravu do ŠJ 10,32 05.01.2017  Mgr. Anna Fedorková, RŠ
 3/2017  Miroslav Migaľ, Majerovce 134,Sedliská 33275441 Preprava žiakov lyž.kurz 72,00 12.01.2017  Mgr. Anna Fedorková, RŠ
4/2017 RÚVZ,26.novembra 1507/2, Humenné 00611018 Odber a posúdenie vzoriek vody pri s.č. 111 56,00 08.02.2017 Mgr. Anna Fedorková, RŠ
 5/2017  RÚVZ,26.novembra 1507/2, Humenné 00611018 Odber a posúdenie vzoriek vody s.č. 65  56,00 8.2.2017  Mgr. Anna Fedorková, RŠ
6/2017 RÚVZ, Hollého 5, Prešov 00610992 Laboratórny rozbor vody pri s.č.111 90,50 8.2.2017 Mgr. Anna Fedorková, RŠ
 7/2017  RÚVZ, Hollého 5, Prešov 00610992  Laboratórny rozbor vody pri s.č.65 90,50 8.2.2017  Mgr. Anna Fedorková, RŠ
 8/2017 ŠEVT, Banská Bystrica Tlačivá pre ZŠ 27.02.2017 Mgr. Anna Fedorková, RŠ
 9/2017 ASC,s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava  31361161 Asc agenda malotriedky 2017 99,00 27.02.2017 Mgr. Anna Fedorková, RŠ
 10/2017 Tomino, Podhorská 2130, Snina  32374232 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 215,80 27.02.2017 Mgr. Anna Fedorková, RŠ
11/2017 Ján Hrečko, Komenského 843/64, Snina 33843970 Oprava vchod. dverí 2.3.2017 Mgr. Anna Fedorková, RŠ
12/2017 Priemyselný tovar, nám.Ľ.Štúra, B. Bystrica 14248212 Riad do ŠJ 45,37 10.03.2017 Mgr. Anna Fedorková, RŠ
13/2017 Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, Stropkov 45917272 Toner 2 ks 21,75 23.4.2017 Mgr. Anna Fedorková
14/2017 Elektroservis Valtim, Obrancov Mieru 9,Michalovce 17303010 Oprava sporaka v ŠJ 159,37 15.5.2017 Mgr. Anna Fedorková
 15/2017 OKAY Slovakia, s.r.o. Krajná 86,Bratislava 35825979 Práčka do MŠ 249,00 31.05.2017 Mgr. Anna Fedorková
16/2017 SPN Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5,Bratislava 31333176 Knihy pre žiakov 53,50 10.06.2017 Mgr. Anna Fedorková
17/2017 SPN Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5,Bratislava 31333176 Učebnice prvouky 17,00 30.06.2017 Mgr. Anna Fedorková
18/2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, B. Bystrica 31331131 Školské tlačivá 10.07.2017 PaedDr. Marcela Ruňaninová
19/2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, B. Bystrica 31331131 Školské tlačivá 22.08.2017 PaedDr. Marcela Ruňaninová
 20/2017 M.Medlen, JuristDat, redakcia škola, Ondavská 8, Bratislava 11821973 Preplatené časopis škola 2017  25,00 28.08.2017  PaedDr.  Marcela Ruňaninová
21/2017 Jozef Merga, doprava, Pálenčiarska 423, Snina 32392788 Pretlakovanie odpadu 152,40 28.08.2017  PaedDr.  Marcela Ruňaninová
22/2017 Jozef Merga, doprava, Pálenčiarska 423, Snina 32392788 Pretlakovanie odpadu 13.092017  PaedDr.  Marcela Ruňaninová