– Faktúry 2017 (OcU)
Číslo Dodávateľ IČO Predmet / Tovar-služba Faktúra Cena v EUR Došla dňa  Číslo zmluvy/

objednávky

1/2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Fa  telefón pevná linka 34,36 10.01.2017
2/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova8, Bratislava 35697270 Fa mobil 26,00 10.01.2017
3/2017 Poradca Podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23 A, Žilina 31592503 Fa finančný spravodajca 2016 13,67 18.01.2017
4/2017 Agrifop, a.s., Stakčín 31713238 Fa vývoz močovky 72,24 20.01.2017
5/2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Fa elektrina – preplatok za 2016 49,60 20.01.2017
 6/2017 Samnet- informačný systém samosprávy o.z., Zlaté Moravce  37867440  Fa informácie o dotáciách  32,86  30.01.2017  Z.č.4/17
7/2017 Fúra, s.r.o, SNP 77, Rozhanovce 36211451 Fa spracovanie hlásenia o odpadoch 14,40 30.01.2017
8/2017 Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36211451 Fa vrecia na odpad 39,60 02.02.2017
 9/2017 RNDr. Ján Grech – Penetra, Lomnická 14, Prešov 31247580 Fa vypracovanie projektu hydrogeolog.prieskum pre vodný zdroj kultúrny dom  150,00 02.02.2017  O.č.1/17
 10/2017 Zmos Sninský región 37790064  Fa spracovanie miezd 1-3/17 429,90  02.02.2017
11/2017 Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36211451 Fa vývoz odpadu 1/17 265,35 03.02.2017
 12/2017 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Fa elektrinu 1-2/2017 1321,00  06.02.2017
 13/2017  ZŠ s MŠ Klenová, Klenová 111 37873571 Fa štiepka- teplo 1/2017 546,99  08.02.2017
14/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 FA za telefón -pevná linka 34,20 08.02.2017
15/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Fa za mobil 26,00 13.02.2017
16/2017 DOXX, stravné lístky s.r.o., Kálov 356, Žlilina 36391000 Fa stravné lístky 865,60 13.02.2017
 17/2017 ZŠ s MŠ Klenová, Klenová č.111, 06772 , Klenová 37873571 Fa za vykurovanie, kurič  1 2017  360,99  13.02.2017  O.č. 4/2017
 18/2017 CSTfire, s.r.o. , Výstavní 2937/132a , Ostava 28607520 Fa za opravu kotla v ZŠ s MŠ 1422,60  13.02.2017 O.č. 2/2017
19/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 Fa autorská odmena  za licenciu na verejné použitie hudob. diel 20,40 16.02.2017
20/2017 Jaroslav Kačmár – HasPO,Lúčna 819/15, Vranov nad Top 34896465 Fa základná príprava členov hasič. jednotiek 160,00 17.02.2017
21/2017 ZMOS Sninský región, Snina 37790064 Fa členský príspevok na prevádzku stavebného úradu 153,00 17.02.2017
 22/2017  Stanislav Dubec,Gen.Svobodu 700/25,Svidník 10783041 Fa tonery farebné  195,60  21.02.2017 O.č.8/2017
 23/2017 Bris, s.r.o., Pod Kamennou baňou 55, Prešov 44401990 Fa ekonomický SW ifosoft

118,12

 28.02.2017
 24/2017 ZŠ s MŠ Klenová, Klenová č.111, 067 72  Klenová 37873571 Fa za teplo- štiepku  567,74  28.02.2017  O.č.3/2017
 25/2017 Wolkers Kluwer. s.r.o., Mlynské nivy 48,Bratislava 31348262 Fa publikácia Rada školy a výber. konanie 11,80  28.02.2017 O.č.9/2017
 26/2017 ZMOS, Sninský región 37790064 Členský príspevok na ZMOS 0,20 € /obyv. 103,40  28.02.2017
27/2017 Jozef ŠMrhola- Olymp, Santovka 145 32581190 Vlajky 42,77 01.03.2017 O.č. 11/2017
 28/2017  Fúra, s.r.o. Rozhanovce  36211451 Vývoz odpadu 2/2017 265,25  06.03.2017
29/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Fa mobil 26,00 15.03.2017
30/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,Bratislava 35763469 Fa pevná linka – telefón 36,60 15.03.2017
31/2017 ENVIO,s.r.o. Prešov 44402350 Fa spracovanie PHSR obce Klenová 600,00 20.03.2017 Z.č.10/2016
 32/2017 ZŠ s MŠ Klenová, KLenová č 111, 067 72 37873571  Fa teplo- štipeka 560,49  20.03.2017
33/2017 ZŠ s MŠ Klenová, Klenova č .111, 067 72 37873571 Fa vykurovanie – kurič 384,61 20.03.2017
34/2017 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 35697270 FA nájom stožiara Orange 419,76 20.03.2017
35/2017 Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598 Fa odmeny výkonným umelcom za verejný prenos 38,50 20.03.2017
36/2017 Sponka SK, s.r.o., Štefánikova 817, Púchov 36613983 Fa archivačné spony 72,96 20.03.2017 O.č.12/2017
37/2017 RNDr. Ján Grech -Penetra, Lomnická 14,Prešov 31247580 Fa vykonanie hydrogeolog. prieskumu pre vodný zdroj pri KD 3023,94 20.03.2017  Z.č.
 38/2017 Peter Fedin, Klenová č. 4 40112993 Fa odhŕňanie snehu  60,00  29.03.2017  O.č.13/2017
 39/2017 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 36211451 Fa vývoz odpadu 3 2017  264,96  05.04.2017
 40/2017 Slovak Telekom,a.s., Bajskalská 28, Bratislava 3573469 Fa telefón -pevná linka  34,00  11.04.2017
41/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Fa za mobil 26,00 11.04.2017
42/2017 TV-SKV s.r.o., Strojárska 1832, Snina 36490750 Fa za odvysielanie oznamu výberové konanie na riaditeľa ZŠ 30,24 12.04.2017
43/2017 Miroslav Zgabur, OK sat, Strojárska 2524, Snina 43097855 Fa za servisné práce vysielač 50,00 13.04.2017
44/2017 ZŠ s MŠ Klenová, Klenova č .111, 067 72 37873571 FA za vykurovanie 3 2017 293,51 21.04.2017 O.č. 4/2017
45/2017 ZŠ s MŠ Klenová, Klenova č .111, 067 72 37873571 Fa za štiepku -teplo 4/2017 552,49 21.04.2017 Ob.č. 3/2017
46/2017 Fúra, s.r.o.,  Rozhanovce 36211451 Fa za spracovanie hlásenia o odpade 12,00 27.04.2017
 47/2017 Lini Press, s.r.o., Humenné 36716944 Fa za inzerciu v Pod. novinách- výberové konanie na RŠ  45,00  04.05.2017
48/2017 Platon technologies,Hlavná 3, Šaľa 36279129 fa za hosting obecklenova.sk 46,08 04.05.2017
49/2017 Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36211451 Fa za vývoz TDO 4 2017 266,15 04,05,2017
50/2017 Zmos Sninský región, Snina 37790064 Fa za spracovanie miezd 4 -6/2017 429,90 04.05.2017
51/2017 Štýl,Ivanov, s.r.o., Snina 36498548 Fa za domácu vodáreň 159,90 09.05.2017 Ob.č.16/2017
 52/2017 Stavomont Snina, s.r.o., Snina 36443271 Fa za rúry 100 6 ks, poklop  503,10 09.05.2017  Ob.č.21/2017
53/2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Fa za telefón 34,00 09.05.2017
54/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Fa za mobil 26,00 10.05.2017
55/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Fa za nájom stožiara 419,76 12.05.2017
57/2017 Zemstavba, s.r.o. Brusná 982/6, Belá nad Cir. 4611328 Fa za výkop studne, dovoz rúr, štrku 1620,00 15.05.2017 Ob.č.20/2017
58/2017 východoslovenská energetika a.s., Košice 44483767 Fa za elektrinu 3 – 5/2017 520,00 15.05.2017
 59/2017 Martin Savkuľak, Stakčín  43778046  Fa za materiál na opravu – ihrisko 57,34  17.05.2017
60/2017 Doxx, stravné lístky, Kálov 356 36391000 Fa stravné lístky 864,40 17.05.2017 Ob.č.22/2017
61/2017 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Fa za kúrenie 4 /2017 293,51 18.05.2017
 62/2017 Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 36211451 Fa kuka nádoby  10 ks 564,00  25.05.2017 ob.č.17/2017
 63/2017 Ján Kučmáš, Ubľa 320  41631765  Fa zemné a výkop práce -studňa pri KD  336,00 16,05.2017  ob.č.23/2017
 64/2017 Štefan Špitalik, Partizánska 2538, Snina  40903991  Fa výkopové práca vodovod pri KD  60,00  2.06.2017  ob.č.24/2017
65/2017 Peter Vološin, Snina 47882247 Fa hlavica, silon  358 m 117,69 05.06.2017 ob.č.25/2017
66/2017 Martin Savkuľak, Stakčín 43778046 fa materiál na vodovod 62,08 05.06.2017 ob.č.26/2017
67/2017 Fúra, s.r.o., SNP 77,  Rozhanovce 36211451 Fa vyvoz odpadu 5 2017 395,18 05.06.2017
68/2017 Martin Savkuľak, Stakčín 43778046 Fa za stavebný materiál 85,98 05.06.2017 ob.č. 18/2017
69/2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 FA za telefón PL 34,00 07.06.2017
70/2017 Tibor Farkaš, Vihorady 992/5, Vráble 30372704 Fa obrusy 30 ks 240,00 14.06.2017 ob.č. 28/2017
71/2017 Sninský región, Snina 37790064 Fa členský príspevok – odchodné 206,80 17.06.2017
72/2017 Jozef Šmrhola -Olymp, Santovka 1020374773 Fa smerové šípky 451,84 23.06.2017 ob.č.30/2017
73/2017 Mgr. Lavrincová, Toryská 18, Bratislava 435307749 Publikácia Rub a líce 24,80 23.06.2017 ob.č.29/2017
 74/2017  Fúra, s.r.o., Rozhanovce  36211451  Vývoz odpadu 6/ 2017  264,96  06.07.2017
75/2017 Martin Savkuľak, Stakčín 43778046 Fa obehové čerpadlo, lišty 156,76 06.07.2017 ob.č. 27/2017
76/2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Fa telefón PL 34,00 10.07.2017
77/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Fa mobil 52,00 12.07.2017
 78/2017 3W Slovakia, s.r.o., Trenčín  36746045  Fa ročná licencia portál  95,95  13.07.2017
79/2017 Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36211451 Fa spracovanie hlásenia o odpadoch 12,00 21.07.2017
80/2017 Ing. Marián Pekarovič, P- Projekt Plus, Bendikova 10, Prešov 35059664 Projektová dokumentácia 500,00 27.07.2017 ob.č. 10/2017
81/2017 ZMOS, Sninský región 37790064 Fa spracovanie miezd 231,00 01.08.2017
82/2017 Martin Savkuľak, Stakčín 43778046 Fa za kovové stlpíky 10 ks, 3 m 352,69* 02.08.2017 ob.č. 32/2017
83/2017 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina 31592503 Fa finančný spravodajca 26,40 02.08.2017
84/2017 Fúra, s.r.o., Rozhanovce 36211451 Fa vývoz odpadu 265,75 03.08.2017
85/2017 Peter Vološin, Jesenského 2880/199,  Snina 47882247 Fa tuk mazací, silon 358 m 65,88 03.08.2017 ob.č.31/2017
86/2017 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 4483767 Fa elektrina 884,00 09.08.2017
87/2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Fa  za telefón 34,00 09.08.2017
88/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Fa za mobil 26,00 11.08.2017
89/2017 Doxx, stravné lístky, s.r.o,, Kálov, Žilina 36391000 Fa za stravné lístky 949,40 11.08.2017 ob.č. 33/2017
90/2017 Poradca podnikateľa, Žilina 31592503  Fa za finančný spravodaj 2018 26,40  21.08.2017
91/2017 Zdenko Langer, Zemplínske Hámre 34821287 Fa za stavebné práce chodník pri ZŠ 2520,00 23.08.2017 Ob.č. 36/2017
92/2017 DXa, s.r.o. Snina 36455181 Fa za mat.-technické vybavenie DHZO 1518,30 25.08.2017 Ob. č. 37/2017
 93/2017 Orange, a.s., Bratislava  35697270  Fa za nájom stožiara Orange 419,76  28.08.2017
94/2017 Suptrans, GTM , a.s., Snina 36490580 Fa stavebný materiál chodník pri ZŠ 888,42 04.09.2017 Ob. č. 38/2017
 95/2017 Peter Vološin, Jesenského 2880/199, Snina 47882247  Fa za silon 434 m , žacia hlava  124,89  04.09.2017  Ob. č. 35/2017
96/2017 Fúra, s.r.o. SNP 77,  Rozhanovce 36211451 Fa vývoz  kom odpadu  8 2017 264,76 6.9.2017
97/2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Fa telefón 34,00 6.9.2017
98/2017 Martin Savkuľak, Stakčín 43778046 Materiál na opravu, metly 43,86 8.9.2017 34/2017
 99/2017  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava  35697270  Fa za mobil  30,00  11.9.2017
100/2017 Ján Kučmaš, Ubľa 320 41631765 Fa za zemné a výkopové práce v obci 432,00 13.9.2017 O.č. 40/2017
101/2017 Suptrans G T M, s.r.o. Snina 36490580 Fa stavebný materiál – cement 116,89 13.9.2017 o.č. 38/2017
 102/2017  Suptrans G T M, s.r.o. Snina  36490580  Fa za dodávku piesku –  ZŠ  460,41  13.9.2017 O.č. 38/2017
103/2017 Suptrans G T M, s.r.o. Snina 36490580 Fa za dodávku piesku – ZŠ 266,20 21.9.2017 38/2017
104/2017 Agrifop, a.s. , Stakčin 31713238 Fa za vývoz močovky 80,05 21.9.2017 o.č. 41 /2017
105/2017 Platon technologies, Hlavná3, Šaľa 36279129 Fa za doménu obceklenova.sk 17,95 27.9.2017
 106/2017 CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132 a, Ostrava 3  28607520  Fa za opravu a revíziu kotlov v ZŠ  2338,78  27.9.2017  O.č. 39/2017
 107/2017 Muchotlač- foto, Buzucká 14, Košice  10820884  Fa tabule s erbom obce, digitalizácia obec. erbu  220,00  28.9.2017 O.č.107/2017
 108/2017 Peter Vološin, Jesenského 2880/199 Snina  47882247  Fa motorový olej, silon na kosenie 434 m  72,89  03.10.2017  O.č. 44/2017
 109/2017 Fúra, s.r.o. Rozhanovce  36211451  Fa za vývoz odpadu kom. 9 /2017  265,25  03.10.2017
110/2017 ZMOS Sninský región 37790064 Fa za spracovanie miezd  10 – 12 /2017 231,00 03.10.2017
111/2017 Muchotlač, Buzucká 14, Košice 10820884 Fa za tabuľky informačné 30,00 6.10.2017
112/2017 Soft – tech, s.r.o., Krátka 1653/3 Stropkov 45917272 Fa za tonery 102,15 6.10.2017 o.č.45/2017
113/2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Fa za telefon 34,20 9.10.2017
 114/2017  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava  3567270  Fa za nájom stožiara  419,76  9.10.2017
115/2017 M. Zgabur, OK SAT, Snina 43097855 Fa servisné práce, vysielač 147,00 9.10.2017
116/2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 3567270 Fa za mobil 26,00 11.10.2017
117/2017 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 36211451 Fa za spracovanie hlásenia o odpadoch 12,00 18.10.2017
118/2017 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Prefakturácia za pretlakovanie odpadu v bytovke 134,40 20.10.2017 o.č. 47/2017
119/2017 ELMAT KP, s.r.o., Štefaniková 6358/55, Humenné 46115901 Ohrievače a materiál do ŠJ 76,20 20.10.2017 o.č. 48/2017
120/2017 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Prefakturácia za štepku 270,80 20.102017
 121/2017 KG -STAV GROUP, s.r.o. Prečínska 2849/41, Snina  50180746  Fa za fasádu KD čiastočná fa  10444,88  30.10.2017  Zm.č.
122/2017 IVES Košice, 041 18 KOšice 00162957 Fa program matrika 25,09 30.10.2017
123/2017  Fúra , s.r.o, Rozhanovce  36211451  Fa za vrecia na odpad  39,60  02.11.2017  o.č. 43/2017
 124/2017  Ing. Anna Mamajová, AUPED, Humenné  33671451  Fa za audit  individuálnej učt. závierky za rok 2016  720,00  02.11.2017  o.č.49/2017
125/2017 Ing. Anna Mamajová ,  auditor, Humenné 33671451 Fa za audit  konsolidovanej učt. závierky za rok 2016 360,00 02.11.2017 o.č. 49/2017
126/2017 Platon technologies, Hlavná3, Šaľa 36279129 fa za doménu obceklenova.sk 46,08 06.11.2017
127/2017 Fúra , s.r.o, Rozhanovce  36211451 Fa za vývoz komunálneho odpadu 395,48 06.11.2017
 128/2017  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  35763469  Fa za telefón  34,27  08.11.2017
129/2017 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 Fa za elektrinu 9- 11 /2017 884,00 08.11.2017
130/2017 Sivex, s.r.o. Bzovicka 30, Bratislava 46485732 Fa za dopravné zdkadlo 171,60 08.11.2017 o.č. 50/2017