– Faktúry 2017 (ŠJ)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet / TOVAR Cena Došla dňa