– Faktúry 2017 (ZŠsMŠ)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet / TOVAR Cena Došla dňa Objednávka

/zmluva

1/2017 FVCC, A.Potočníková, Hvezdoslavova 25, Rimavská Sobota 48227854 Registratúrny denník, spisový obal 36,00 11.01.2017 O.č.1/2017
 2/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,Bratislava 35763469 Telefónne služby  Šj 20,58 11.01.2017
 3/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,Bratislava 35763469 Telefónne služby  Šj 22,33 11.01.2017
 4/2017 Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina 36464350 Štiepka 279,52 11.01.2017 Zml.č.2/2016
5/2017  Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina 36464350 Štiepka 267,47 11.01.2017 Z.č. 2/2016
 6/2017   Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina 36464350 Štiepka 279,52 16.01.2017 Z.č. 2/2016
7/2017 Agrifop, a.s., Stakčín 31713238 Vývoz močovky 114,76 16.01.2017 O.č. 34/2016
 8/2017   Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina  36464350 Štiepka 285,32 17.01.2017 Z.č. 2/2016
9/2017 Komensky, s.r.o., Košice 43908977 Virtuálna knižnica 9,96 19.01.2017
10/2017 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Vyúčtovanie elektriny za 2016- preplatok -297,06 20.01.2017
11/2017 B5 centrum,s.r.o. Michalská 2172, Kežmarok 50160435 Lyžiarsky kurz 1278,00 24.01.2017 Zm.č. 1/2017
12/2017 Miroslav Migaľ, MAD, Majerovce 134, Sedliská 33275441 Preprava žiakov LK 72,00 25.01.2017
13/2017   Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina 36464350 Štiepka 282,42 27.01.2017 Z.č. 2/2016
 14/2017  Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina  36464350  Štiepka  286,04  02.0.2017 Z.č. 2/2016
15/2017 Zmos, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 1/2017 331,20 02.02.2017
 16/2017 Martin Savkuľak, Zahradná 720/18 43778046 Materiál na údržbu do ŠJ 10,32  03.02.2017 O.č.2/2017
17/2017 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice  44483767 Elektrina 1-2/2017 1659,00 07.02.2017
18/2017 DXa, s.r.o. Stakčínska 2936, Snina 36455181  BOZP,PO a zdrav. dohľad 1/17 60,11 07.02.2017
19/2017  Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina  36464350 Štiepka  280,97  08.02.2017  Z.č. 2/2016
 20/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telefónne služby ZŠ 22,10 09.02.2017
21/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne služby ŠJ 20,58 09.02.2017
 22/2017 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica 9,96 15.02.2017
 23/2017 ZŠ s MŠ Klenová – ŠJ  37873571 Stravovanie zamestnancov 1/2017 227,84 17.02.2017
 24/2017  Beky, a.s. Podrybnícka 1,Snina 36464350 Štiepka  279,52  22.02.2017
 25/2017 RUVZ, 26.novembra 1507, Humenné 00611018 Odber a posúdenie vzorky vody 112,00 28.02.2017 O.č.4/2017
26/2017 ASC, s.r.o, Svoradova 7/1, Bratislava 31361161 ASC agenda 2017 99,00 28.02.2017 O.č. 9/2017
27/2017 Bris, s.r.o, Pod Kamennou baňou 55, Prešov 44401990 Aktualizácia programov PU,IM 71,52 28.02.2017 Lic.zm. č.Z221008
 28/2017 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina  36464350 Štiepka  273,71 28.02.2017 Zm.č. 2/2016
29/2017  Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 272,26  28.02.2017 Zm.č. 2/2016
30/2017 RÚVZ, Hollého 5, Prešov 00610992 Laboratórny rozbor vody ŠJ 90,50 02.03.2017 O.č.6/2017
 31/2017 RÚVZ, Hollého 5, Prešov  00610992 Laboratórny rozbor vody ZŠ  90,50 02.03.2017 O.č.5/2017
 32/2017 DXa,s.r.o., Stakčínska 2936, Snina 36455181 BOZP a PO, zdrav.dohľad 60,11 06.03.2017
33/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne služby ŠJ 20,58 13.03.2017
34/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne služby ZŠ 22,49 13.03.2017
35/2017 Zmos Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 327,70 13.03.2017
36/2017 Tomino,Ing. Mária Kirňaková, Snina 32374232 Školské potreby pre žiakov v HN 215,80 13.03.2017 O.č.10/2017
37/2017 Beky,a.s., Podrybnícka 1, Snina  36464350  Štiepka 278,78 14.03.2017 Zm.č.2/2016
38/2017 ŠJ – ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 326,40 14.03.2017
39/2017 Komensky, s.r.o., Košice 43908977 Virtuálna knižnica 9,96 14.03.2017
40/2017 Beky, a.s., Podrybnícka1, Snina 36464350 Štiepka 273,71 29.03.2017 Zm. č. 10/2017
41/2017 Jána Hrečko, Komenského 843/64, Snina 33843970 Oprava závesy 76,20 03.04.2017 Ob.č. 11/2017
42/2017 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 327,70 04.04.2017
43/2017 Priemyselný tovar, nám.Ľ.Štúra 13, B.Bystrica 14248212 Riad do Šj 45,37 04.04.2017 Ob.č.12/2017
44/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne služby ŠJ 20,58 07.04.2017
45/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne služby ZŠ 22,14 07.04.2014
 46/2017 DXa, s.r.o, Stakčínska 2936, Snina 36455181 BOZP  a PO za 3 2017 60,11 07.04.2017
47/2017 ZŠ s MŠ Klenová – Školská jedáleň 37873571 Stravovanie zamestnancov 3/ 2017 248,32 07.04.2017
 48/2017 Komensky, s.r.o, Park mladých 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica 9,96 19.4.2017
49/2017 Beky,a.s., Podrybnícka 1,  Snina 36464350 Štiepka 270,07 19.04.2017 Z.č. 2/2016
50/2017 Soft-Tech, s.r.o, Krátka 1653/3, Stropkov 45917272 Toner 21,75 03.05.2017 O.č.13/2017
51/2017 Zmos Sninský región, Snina 37790064 Spracovanie miezd 4 2017 327,70 04.05.2017
52/2017 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov  4 /2017 220,16 04.05.2017
53/2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina- 3-5/2017  dodávka,distribúcia 1609,00 09.05.2017
54/2017 DXa, s.r.o., SNP 37, Snina 36455181 BOZP a PO 60,11 09.05.2017
55/2017 Komensky, s.r.o., Košice 43908977 Virtuálna knižnica 9,96 10.05.2017
56/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne služby Šj 20,58 10.05.2017
57/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne služby ZŠ 21,96 10.05.2017
58/2017 Elektroservis, Ján Valiska, Obrancov  mieru 9, Michalovce 17303010 Oprava sporáka v Šj 159,37 15.05.2017 O.č.14/2017
 59/2017 DXa,s.r.o, SNP 37, Snina 36455181 BOZP a PO 60,11 01.06.2017
60/2017 ZMOS, Sninský región 2021569209 Spracovanie miezd  5 2017 327,70 02.06.2017
 61/2017 OKAY, s.r.o., Bratislava 35825979 Práčka do MŠ 249,00 06.06.2017 O.č.15/2017
62/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne služby MŠ 20,58 09.06.2017
63/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne služby ZŠ 21,96 09.06.2017
64/2017 ZŠ s MŠ Klenová- ŠJ 37873571 Stravovanie zamestnancov 5 2017 305,92 23.06.2017
65/2017 Komensky, s.r.o. , Košice 43908977 Virtuálna knižnica 9,96 29.06.2017
66/2017 Ives Košice, Čs. armády 20, Košice 00162957 Aktualizácia program majetku 83,65 29.06.2017
 67/2017 Slovenská pedagogické nakladateľovo Mladé letá, s.r.o., Bratislava 31333176 Knihy – odmeny žiakom 53,50 29.6.2017 O.č.16/2017
68/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne služby ZŠ 21,96 11.07.2017
69/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne služby Šj 20,58 11.07.2017
70/2017 Komensky, s.r.o., Košice 43908977 Virtuálna knižnica 9,96 10.7.2017
71/2017 ZMOS Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 327,70 10.7.2017
72/2017 SPN Mladé letá, Bratislava 31333716 Učebnice prvouky 17,00 10.7.2017 Ob.č.17/2017
 73/2017 ZŠ s MŠ Klenová ŠJ 37873571 Stravovanie zamestnancov 245,76 10.07.2017
74/2017 Ing. Huray Peter, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre 43636373 BOZP a PO 6 2017 50,00 10.7.2017 Zml.č. 3/2017
75/2017 Zmos, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 7 /2017 234,70 03.08.2017
76/2017 Komensky, s.r.o., Košice 43908977 Služby virtuálnej knižnice 9,96 03.08.2017
77/2017 Ing. Peter Huray, technik PO,  Zemplínske Hámre 43636373 Služby PO a BOZP 7/2017 50,00 03.08.2017
78/2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ZŠ 6-8/2017 941,00 03.08.2017
79/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefón Šj 20,58 09.08.2017
80/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefón ZŠ 21,17 09.08.2017
81/2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Vyúčtovanie elektriny ŠJ 1-7/2017 202,43 11.08.2017
82/2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica 31331131 Tlačivá školské 87,66 14.08.2017
 83/2017 Jozef Merga, Pálenčiarska 423,  Snina 32392788 Pretlakovanie odpadu  152,40 04.09.2017
84/2017 Magic print, Bratislava 36617661 Toner HP 60,00 06.09.2017
85/2017 M.Mendel Jurist Dat, Redakcia škola, Bratislava 11821973 Časopis škola 2017 25,00 07.09.2017
86/2017 Ing. Peter Huray, technik PO,  Zemplínske Hámre 43636373 Služby BOZP a PO 8/2017 50,00 07.09.2017
87/2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, B. Bystrica 31331131 Školské tlačivá 100,67 08.09.2017 O.č. 19/17
 88/2017 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 Služby virtuálnej knižnice 9,96  08.09.2017
89/2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,  Bratislava 35763469 Telefón – pevná linka ZŠ 21,40 08.09.2017
90/2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,  Bratislava 35763469 Telefón – pevná linka ZŠ 20,58 08.09.2017
91/2017 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina Šj 46,13 14.09.2017
92/2017 Jozef Merga, doprava, Palenčiarska 423, Snina 323927788 Pretlakovanie odpadu v ŠJ 134,40 28.09.2017 O.č. 22 /2017
93/2017 Tomino, Ing. Kirňaková Mária, Podhorska 2130, Snina 32374232 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 83,00 04.10.2017 O.č.23/2017
94/2017 ZMOS, Sninský región, Snina 37790064 Spracovanie miezd 8/2017 234,70 04.10.2017
95/2017  ZMOS, Sninský región, Snina  37790064  Spracovanie miezd 9/2017  234,70 04.10.2017
96/2017 Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre 43636373 Služby technika BOZP a PO 9/2017 50,00 06.10.2017
97/2017 Beky, a.s., Podrybnícka 1,    069 01 Snina 36464350 Štiepka 3,73 t 270,80 06.10.2017
98/2017 Beky, a.s., Podrybnícka 1,    069 01 Snina 36464350 Štiepka 3,68 t 267,17 06.10.2017
99/2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,  Bratislava 35763469 Telefón – pevná linka ZŠ 21,60 11.10.2017
 100/2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,  Bratislava 35763469 Telefón – pevná linka ZŠ 20,58 11.10.2017
101/2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina ŠJ  9 /2017 194,75 11.10.2017