– Zmluvy 2018 (ŠJ)
Číslo Zmluvy   Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena s DPH v EUR  Dátum podpisu  Dátum  

zverejnenia 

Dátum

 účinnosti

Dátum 

ukončenia

 
1/2018/SJ   Mäso Zemplín a.s., Užhodorska 86, Michalovce Kúpna zmluva  Dodávka mäsa bravčového, hovädzieho   1.8.2018 23.8.2018 24.8.2018 30.6.2019