– Zmluvy 2018 (OcU)
Číslo Zmluvy IČO  Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena s DPH v EUR  Dátum podpisu  Dátum 

 zverejnenia 

Dátum 

účinnosti

Dátum 

ukončenia

 1/2018    Nemocnica Snina, s.r.o., Sladkovičová 300/3  Darovacia zmluva  Dar na zakúpenie CT prístroja -počítačový tomogrf 1000,-   6.2.2018 28.02.2018  1.03.2018  
 2/2018 36161152   Športový klub, Klenová  Zmluva o poskytnutí fin. dotácie  z rozpočtu obce Klenová  Na činnosť športového klubu  400,00 14.03.2018  14.03.2018   15.03.2018