– Zmluvy 2018 (ZŠsMŠ)

 

Číslo Zmluvy   Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena s DPH v EUR  Dátum podpisu  Dátum  

zverejnenia 

Dátum

účinnosti

Dátum 

ukončenia

 1/2018 ŠEVT,a.s., Plynárenská 6, Banská Bystrica  Rámcová kúpna zmluva Tlačivá  podľa cenovej ponuky 8.2.2018  14.03.2018  15.03.2018
 2/2018  PP PROTECT, s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce  Zmluva o dielo Výkon funkcie zodpovednej osoby, dokumentácia  20,- € /mesačne  30.4.2018 7.05.2018 8.05.2018 36 mesiacov
3/2018 Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce Zmluva o zbere,zvoze a zneškodnení biologický rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Zber, zvoz a zneškodnenie biolog. rozložiteľného kuch. odpadu 40,00 €/l 03.09.2018 13.09.2018 14.09.2018 neurčito
4/2018 Beky, a.s., Podrybnická 1, 069 01 Snina Zmluva o dodávkach a odberoch tovaru Dodávka a odber drevnej štiepky 64,50 €/t bez DPH 25.09.2018 01.10.2018 02.10.2018 01.07.2019