– Zmluvy 2018 (ZŠsMŠ)

 

Číslo Zmluvy   Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena s DPH v EUR  Dátum podpisu  Dátum  

zverejnenia 

Dátum

účinnosti

Dátum 

ukončenia

 1/2018   ŠEVT,a.s., Plynárenská 6, Banská Bystrica   Rámcová kúpna zmluva Tlačivá    podľa cenovej ponuky 8.2.2018   14.03.2018  15.03.2018