– Objednávky 2018 (ZŠsMŠ)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet / Tovar Suma v € Dátum

 vystavenia

Objednávku 

podpísal

1/2018 Slovenská pošta, a.s, Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica 36631124 Tlačiarenské služby   12.01.2018 riaditeľka školy – RŠ, PaedDr. Ruňaninová  
2/2018 Jozef Merga doprava, Pálenčiarska 423, Snina 32392788 Pretlakovanie odpadu 314,40 01.02.2018
3/2018 Ing. Kirňaková Mária, Tomino, Podhorská 2130, Snina 32374232 Učebné pomôcky HN 166,00 28.02.2018
4/2018 ELMAT KP s.r.o., Štefániková 6358/55, Humenné 46115901 Ohrievač elektricky 39,95 28.02.2018
5/2018 Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, Bratislava 36617661 Toner HP 3 ks 90,00 19.03.2018
6/2018 ATRIS. s.r.o. , Snina 17079241 Služby zmena hesla 36,00 26.03.2018
7/2018 Marek Huc,elektroservis, Partizánska 42, Huemnné 41831250 Oprava sporáka v ŠJ    04.04.2018
8/2018 Bostar Slovakia, Študentská 1439/2, Snina 33671575 Oprava kosačky    04.04.2018
9/2018 STOCI,s.r.o., Angyalova 465/83, Kremnica 44418957 Drevené krosná,člnky 10 ks, tričkové klbko 30 ks, priadza pamok 5 kg -projekt KNM   20.04.2018
10/2018 Ernst Horňáček HOregomm, Levice 14114101 Tkáčske krosna Lorincz, nasnovanie 1 ks- projekt 250,00 20.04.2018
11/2018 Textil lux, Námestie SNP 10, Rimavská Sobota  33545413 Krojová látka, stuhy, bavlna – projekt KNM   25.04.2018
12/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 26.novembra 1507/2, Humenné 00611018 Ober vzorky vody ZŠ 56,00 12.06.2018
13/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 26.novembra 1507/2, Humenné 00611018 Ober vzorky vody ŠJ 56,00 12.06.2018
14/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, Prešov 00610992 Laboratórny rozbor vody ZŠ 90,50 12.06.2018
15/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, Prešov 00610992 Laboratórny rozbor vody ŠJ 90,50 12.06.2018
16/2018 Gastrozone, s.r.o, Konečného 13, Brno 29181747 teniere, misky, šálky – projekt KNM 120,18 15.06.2018
17/2018 Maquita s.r.o. Soľná 738/36, Nitrianske Pravno 36316881 štetce, farby na porcelán 108,32 15.06.2018