– Faktúry 2018 (OcU)

313

Čislo Dodávateľ IČO Predmet / TOVAR Cena Došla dňa Objednávka

 

 

 

/zmluva

   1/2018  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava  35763469 Telekomunikačné služby  35,04  9.01.2018   
 2/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava   35697270 Poplatok mobil   32,00  10.01.2018   
 3/2018 Agrifop, a.s., Stakčín   2020512241  Vývoz močovky 168,12  25.01.2018  o.č.1/2018 
 4/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice   44483767 Elektrina vyúčtovanie za 2017   791,16  15.01.2018  
 5/2018 Poradca podnikateľa, s.r.o, Žilina  31592503  Finančný spravodaj 2017  7,45   17.01.2018  
6/2018 Fura, s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce 36211451 Ohlásenie o vzniku odpadu  12,00  24.1.2018  
 7/2018  KG-STAV GROUP, s.r.o, Perečnínska 2849/41, Snina 50180746  Výmena strešnej krytiny na KD   4208,82   26.01.2018  
 8/2018  Fura, s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce  36211451  Vrecia na kom.odpad 19,80   29.01.2018  
 9/2018  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava   35697270  Nájomné – komunikačná siet 425,22  31.01.2018   
10/2018 Poradca podnikateľa, s.r.o, Žilina  31592503 Verejná správa ročný prístup 96,00  31.01.2018  
11/2018 ZMOS Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 1-3/2018 210,00 02.02.2018   
12/2018 ZMOS Sninský región 37790064 Príspevok na prevádzku spol.stavebného  úradu 2017 60,00  02.02.2018  
13/2018 M. Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín 43778046 Pracovné náradie 35,36 05.02.2018  
14/2018  Fura, s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz komunálny odpad 1/ 2018 264,48 05.02.2018   
15/2018  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby  34,00 08.02.2018  
 16/2018  Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice   44483767 Elektrina OCU 1,2/2018  1127,00   09.02.2018  
17/2018  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava  35697270 Poplatok mobil   32,00    
18/2018 DOXX stavné lístky,s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Stravné lístky 1,2/2018 728,40 o.č. 3/2018  
19/2018 M. Zgabur OK SAT, Strojárska 2524, Snina 43097855 Servisné práce vysielač  60,00 ob.č. 4/2018  
20/2018 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie 20,40 16.2.2018  
21/2018 BrIS,s.r.o.,Pod Kamennou baňou 55, Prešov 44401990 Aktualizácia elektronického SW ifosoft  118,12 28.2.2018  
22/2018 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, Michalovce 35532882 Publikácia Účtovné súvsťažnosti 26,00 01.03.2018 o.č. 5/2018
23/2018 ZŠ s MŠ Klenová, 067 72 Klenová 37873571 Štiepka- teplo za 1,2 /2018 548,14 01.03.2018  
24/2018 Fúra, s.r.o., SNP 77,Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu 2 2018 264,89 05.03.2018  
25/2018 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby  34,18 07.03.2018  
26/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Členský príspevok  102,40 07.03.2018  
27/2018  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava  35697270 Poplatok za mobil 32,00 13.03.2018  
28/2018 Emporo,s.r.o, Lazaretská 8, Bratislava 44562195 Stojan na bicykle 3 ks 127,80 16.03.2018 o.č. 6/2018
29/2018 Alphabet, s.r.o. Obrancov mieru 13, Košice  47505508 Virtuálna prehliadka kostol  v obci Klenová 200,00 21.03.2018  
30/2018 Slovgram, Jakubovo nám.14, Bratislava 17310598 Odmeny výkon.umelcom-verejný rozhlas 38,50 26.03.2018  
31/2018 Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu za 3/2018 264,79 05.04.2018  
32/2018  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava  35697270 Poplatok za mobil 32,00 10.04.2018  
33/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270  Nájomné – komunikačná sieť 4-6/2018 425,23 10.04.2018  
34/2018 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL  34,00 10.04.2018  
35/2018 DOXX stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 Stravné lístky, poštovné, balné 762,40 10.04.2018  
36/2018 Fura, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce  36211451 Spracovanie ohlásenia o pdpade 12,00 17.04.2018  
37/2018 Karpatský euroregión Slovensko, Hlavná 68, Košice 37791257 Členský príspevok 2017, 2018 52,35 20.04.2018  
38/2018 Ján Kučmáš, Ubľa 320 41631765 Práce strojom komatsu  384,00 20.04.2018 ob.č. 9/2018
39/2018 KG stav group, s.r.o.  Perečínska 2849/41 50180746 Stavebné práce kultúrny dom  2417,63 24.04.2018 Zml.o dielo z 27.10.2017
40/2018 4Deal, s.r.o., Sninská 433/17 47219645 Oprava auta kia 402,18 26.04.2018 ob.č.10/2018
41/2018 Fura, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce  36211451 Vývoz odpadu 4 2018 264,99 04.05.2018  
42/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 4-6/2018 280,00 04.05.2018  
43/2018 Vychodoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina dodávka 3 -5/2018 1127,00 09.05.2018  
44/2018 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469 Telekomunikačné služby  34,08 09.05.2018  
45/2018 Geo Real,s.r.o., Strojárska 3995, Snina 46053328 Zameranie výškopisu a polohopisu cintorín 150,00 09.05.2018  
46/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava  35697270 Poplatok za mobil  32,00 10.05.2018  
47/2018 Platon technologies, s.r.o,Hlavná 3 Šaľa 36279129 Unlimited hosting obecklenova.sk 46,08 14.05.2018  
48/2018 IFC Media, s.r.o. Bratislava 45299862 Distribučný poplatok STA 351,00 15.05.2018 Zml.č. 8/2018
49/2018 Ing. Dana Betáková, projektová kancelária, SNP 2507/6, Humenné 35459069 Fa projektová a rozpočtová dokumentácia chodník na cintorín 400,00 25.05.2018 Ob. č. 12/2018
50/2018 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Fa štiepka 818,21 23.05.2018  
51/2018 Peter Vološin, Jesenského 2880/199, Snina 47882247 Oprava kosačiek, náhradné diely 307,79 30.05.2018 Ob. č. 14/2018
52/2018 Doxx stavné lístky,s.r.o., Kálov 356,  Žilina 36391000 Stravné lístky, odmena zml. 772,40 31.05.2018 Ob. č. 13 /2018
53/2018 Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 31363091 Obecné noviny 20,80 04.06.2018  
54/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 36,54 05.06.2018  
55/2018 Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu 5 /2018 394,17 08.06.2018  
56/2018 CBS, s.r.o., Kynceľová, 974 01 36754749 Obraz v drev. ráme 150×150 cm 147,80 11.06.2018  
57/2018 PP Protect, A, Bernoláka č.2, Michalovce 48039365 Výkon funkcie zodpovednej osoby 25,00 11.2018 Zm.č. 
58/2018 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 35697270 Poplatok za mobil 32,00 11.06.2018  
59/2018 PP Protect, A, Bernoláka č.2, Michalovce 48039365 Výkon funkcie zodpovednej osoby 25,0 04.07.2018  
60/2018 Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu 6 /2018 264,89 04.07.2018  
61/2018 Martin Savkuľak, Záhdradná 720/18, Stakčín 43778046 Stavebný materiál 55,55 04.07.2018 Ob. č. 17/2018
62/2018 Peter Vološin, Jesenského 2880/199, Snina 47882247 Silon na kosenie,oprava kosačiek, olej  108,64 06.07.2018 Ob.č.18/2018
63/2018 3W Slovakia,s.r.o. Na Vinohrady 692/59, Trenčín 36746045 Ročná licencia virtuálny  cintorín 95,95 06.07.2018  
64/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby  34,00 09.07.2018  
65/2018 Agrocentrum ER, 077 44 Kráľovská Chlmec 33147621 Oprava malotraktora 176,69 10.07.2018 Ob. č. 16/2018
66/2018 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 35697270 Mobil  32,00 16.07.2018  
67/2018 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 36211451 Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu 12,00 24.07.2018  
68/2018 Agrifop a.s., Stakčín,   31713238 Výťah močovky 142,90 24.07.2018 ob. č.19/2018
69/2018 Luxsol,s.r.o., Bratislava 50152670 Futbalová sieť  459,50 24.7.2018 ob. č. 20/2018
70/2018 Soft-tech, s.r.o., Krátka 1653, Svidník  45917272 Toner 75,52 26.7.2018 ob.č. 21/2018
71/2018 MUDr. Michaela Hubnerova, Zdravtip, s.r.o., Snina   Vypracovanie lekárskeho posudku 16,60 02.08.2018 ob.č.22/2018
72/2018 ZMOS, Sninský región, Snina 37790064 Spracovanie miezd 7-9/2018 280,00 02.08.2018  
             
73/2018 PP Protect, s.r.o. A. Bernoláka 2, Michalovce 48039365 Výkon funkcie zodpovednej osoby  25,00    
74/2018 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO  7/2018 294,70 06.08.2018  
75/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 34,00 07.08.2018  
76/2018 Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina             6-8/2018 1127,00 07.08.2018  
             
77/2018 Ing. Ondruško J.OMP, Kukorelliho 2, Humenné 33843171 Elektroinštalačné práce v KD 184,68 08.8.2018 Ob.č.23/2018
78/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Fa za mobil  32,00 13.08.2018  
79/2018 FS Starinčanka, Študentská 2045/39, Snina  42077699 Vystúpenie v skanzene  150,00 20.08.2018 ob.č. 26/2018
80/2018 Vihorlatská múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, Humenné 37781391 Vstupné za prehliadku kaštieľa 250,00 20.8.2018 ob.č.25/2018
81/2018 Motocentrum Snina, s.r.o., Strojárska 2447, Snina 47416408 Preprava autobusom Klenová Humenné 150,00 23.08.2018 Ob.č. 24/2018
82/2018 DXa, s.r.o. SNP 37, Snina 36455181 Nádrž 1000 l 90,96 23.08.2018  
83/2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., Zilina 31592503 Finančný spravodaj 2019 26,40 24.08.2018  
84/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s., Komenského 50, Košice 36570460 Dovoz vody cisternou 149,63 28.08.2018  
85/2018 PP Protect, s.r.o. A. Bernoláka 2, Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby 25,00 31.08.2018  
85/2018/1 Doxx-strávne lístky, s.r.o., Kálov 356, Zilina 36391000 Strávne lístky 727,20 06.09.2018  
86/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 34,09 07.09.2018  
87/2018 Marel- Marián Nemčisin, Komenského 2655/5, Snina 45949531 žiarivky, štarter 150,48 10.09.2018  
88/2018 Peter Vološin, Jesenského 2880, Snina 47882247 Silon 358 m, filter FS 63,73 10.09.2018  
89/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Mobil 32,00 10.09.2018  
90/2018 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 36211451 Vývoz TDO 8/2018 293,99 10.09.2018  
91/2018 Termoefekt, Zuzana Trubačová, Dedinská 43, Trnava 47066555 Znalecký posudok- záloha 350,00 01.10.2018  
92/2018 Platon technologies, s.r.o. Hlavná 3, Saľa 36279129 SK doména obecklenova.sk 17,95 03.10.2018  
93/2018 PP Protect, s.r.o. A. Bernoláka 2, Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby 25,00 03.10.2018  
94/2018 Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu 9/2018 295,30 03.10.2018  
95/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 34,01 05.10.2018  
96/2018 OZ pomoc psíkom na východnom Slovensku, Kúpeľná 486/1, Veľké Kapušany 42407001 Odchyd a karantenizácia psov 40,00 08.10.2018  
97/2018 OZ pomoc psíkom na východnom Slovensku, Kúpeľná 486/1, Veľké Kapušany 42407001 Odchyd a karantenizácia psov 250,00 08.10.2018  
98/2018 M.Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín 43778046 Lopaty 7,94 09.10.2018  
99/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Mobil 32,00 11.10.2018  
100/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Nájom stožiara pre Lekos 425,22 17.10.2018  
101/2018 Ing. Anna Mamajová, AUPED, Sninská 18, Humenné 33671451 Audítorské služby IUZ 2017 720,00 17.10.2018  
102/2018 Ing. Anna Mamajová, AUPED, Sninská 18, Humenné 33671451 Audítorské služby KUZ 2017 360,00 17.10.2018  
103/2018 Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36211451 Spracovanie ohlasenia o vzniku odadu 9,60 17.10.2018  
104/2018 KG STAV GROUP, s.r.o., Perečínska 2849/41, Snina 50180746 Stavebné práce chodník na cintorín 20325,42 17.10.2018  
105/2018 N Terr, s.r.o. Kukučínova 2040, Snina 46808876 Led reflektor, kábel 41,10 18.10.2018  
106/2018 Luboš VASIľKO, Sova tv, Komenského 2651/1, Snina 37005782 Bagrovanie, presun na ihrisku 118,08 24.10.2018  
107/2018 Ifosoft, s.r.o., Sabinovská 36, Prešov 31666108 Obnova registrácie 10,80 24.10.2018  
108/2018 GDPR Slovakia, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michalovce 51776901 Výkon zodpovednej osoby 25,00 31.10.2018  
109/2018 DXa, s.r.o., SNP 37, Snina 36455181 Kontrola hasiacich prístrojov 29,88 31.10.2018  
110/2018 ZMOS Sninský region 37790064 Spracovanie miezd 259,00 05.11.2018  
111/2018 Slovak  Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 39,12 07.11.2018  
112/2018 Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz tdo 10/2018 438,58 07.11.2018  
113/2018 Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina 9-11/2018 1127,00 08.11.2018  
114/2018 RVC Michalovce 35532882 Publikácie Miestna samospráva 99,25 05.11.2018  
115/2018 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 35697270 Mobil 32,00 05.11.2018  
116/2018 P. Vološin, Komenského 2776, Snina 47882247 Zacia hlava, servisné práce 121,80 19.11.2018  
117/2018 Platon technologies, Hlavná 3, Saľa 36279129 Umlimited hosting obecklenova.sk 46,08 20.11.2018  
118/2018 IVES Košice, CSl. armády 20, Košice 00162957 aktualizácia program matrika 25,09 30.11.2018  
119/2018 GDPR Slovakia, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby 25,00 04.12.2018  
120/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Nájom stožiara pre Lekos 425,22 04.12.2018  
121/2018 Fúra, s.r.o., Rozhanovce 36211451 Vývoz tdo 11/2018 294,19 06.12.2018  
122/2018 P. Vološin , Jesenského 2880/199, Snina 47882247 čerpadlo do studne 179,90 06.12.2018  
123/2018 INprost, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 31363091 Obecné noviny 88,40 06.12.2018  
124/2018 Termoefekt, Zuzana Trubačová, Trnava 47066555 Vypracovanie znaleckého posudku vyučtovanie za kotly 450,00 06.12.2018  
125/2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 44,00, 06.12.2018  
126/2018

Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava

35697270 Mobil 32,06 11.12.2018  
127/2018 Marel , Marián Nemčišin, Komenského 2655/5, Snina 45949531 žiarivka 35,86 12.12.2018  
128/2018 3W Slovakia,Na Vinohrady 692/59, Trenčín 36746045 Aktualizácia databázy virualnecintoríny 19,68 20.12.2018  
129/2018 KOPYR, s.r.o., Galanta 36365017 Ohňostroj 250,00 21.12.2018  
130/2018 Doxx, stravné lístky ,Kálov 356 36391000 Stravné lístky 325,20 21.12.2018