– Faktúry 2018 (OcU)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet / TOVAR Cena Došla dňa Objednávka

/zmluva