– Faktúry 2018 (OcU)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet / TOVAR Cena Došla dňa Objednávka

/zmluva

   1/2018  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava  35763469 Telekomunikačné služby  35,04  9.01.2018   
 2/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava   35697270 Poplatok mobil   32,00  10.01.2018   
 3/2018 Agrifop, a.s., Stakčín   2020512241  Vývoz močovky 168,12  25.01.2018  o.č.1/2018 
 4/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice   44483767 Elektrina vyúčtovanie za 2017   791,16  15.01.2018  
 5/2018 Poradca podnikateľa, s.r.o, Žilina  31592503  Finančný spravodaj 2017  7,45   17.01.2018  
6/2018 Fura, s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce 36211451 Ohlásenie o vzniku odpadu  12,00  24.1.2018  
 7/2018  KG-STAV GROUP, s.r.o, Perečnínska 2849/41, Snina 50180746  Výmena strešnej krytiny na KD   4208,82   26.01.2018  
 8/2018  Fura, s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce  36211451  Vrecia na kom.odpad 19,80   29.01.2018  
 9/2018  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava   35697270  Nájomné – komunikačná siet 425,22  31.01.2018   
10/2018 Poradca podnikateľa, s.r.o, Žilina  31592503 Verejná správa ročný prístup 96,00  31.01.2018  
11/2018 ZMOS Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 1-3/2018 210,00 02.02.2018   
12/2018 ZMOS Sninský región 37790064 Príspevok na prevádzku spol.stavebného  úradu 2017 60,00  02.02.2018  
13/2018 M. Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín 43778046 Pracovné náradie 35,36 05.02.2018  
14/2018  Fura, s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz komunálny odpad 1/ 2018 264,48 05.02.2018   
15/2018  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby  34,00 08.02.2018  
 16/2018  Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice   44483767 Elektrina OCU 1,2/2018  1127,00   09.02.2018  
17/2018  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava  35697270 Poplatok mobil   32,00    
18/2018 DOXX stavné lístky,s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Stravné lístky 1,2/2018 728,40 o.č. 3/2018  
19/2018 M. Zgabur OK SAT, Strojárska 2524, Snina 43097855 Servisné práce vysielač  60,00 ob.č. 4/2018  
20/2018 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie 20,40 16.2.2018  
21/2018 BrIS,s.r.o.,Pod Kamennou baňou 55, Prešov 44401990 Aktualizácia elektronického SW ifosoft  118,12 28.2.2018  
22/2018 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, Michalovce 35532882 Publikácia Účtovné súvsťažnosti 26,00 01.03.2018 o.č. 5/2018
23/2018 ZŠ s MŠ Klenová, 067 72 Klenová 37873571 Štiepka- teplo za 1,2 /2018 548,14 01.03.2018  
24/2018 Fúra, s.r.o., SNP 77,Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu 2 2018 264,89 05.03.2018  
25/2018 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby  34,18 07.03.2018  
26/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Členský príspevok  102,40 07.03.2018  
27/2018  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava  35697270 Poplatok za mobil 32,00 13.03.2018  
28/2018 Emporo,s.r.o, Lazaretská 8, Bratislava 44562195 Stojan na bicykle 3 ks 127,80 16.03.2018 o.č. 6/2018
29/2018 Alphabet, s.r.o. Obrancov mieru 13, Košice  47505508 Virtuálna prehliadka kostol  v obci Klenová 200,00 21.03.2018  
30/2018 Slovgram, Jakubovo nám.14, Bratislava 17310598 Odmeny výkon.umelcom-verejný rozhlas 38,50 26.03.2018  
31/2018 Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu za 3/2018 264,79 05.04.2018  
32/2018  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava  35697270 Poplatok za mobil 32,00 10.04.2018  
33/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270  Nájomné – komunikačná sieť 4-6/2018 425,23 10.04.2018  
34/2018 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL  34,00 10.04.2018  
35/2018 DOXX stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 Stravné lístky, poštovné, balné 762,40 10.04.2018  
36/2018 Fura, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce  36211451 Spracovanie ohlásenia o pdpade 12,00 17.04.2018  
37/2018 Karpatský euroregión Slovensko, Hlavná 68, Košice 37791257 Členský príspevok 2017, 2018 52,35 20.04.2018  
38/2018 Ján Kučmáš, Ubľa 320 41631765 Práce strojom komatsu  384,00 20.04.2018 ob.č. 9/2018
39/2018 KG stav group, s.r.o.  Perečínska 2849/41 50180746 Stavebné práce kultúrny dom  2417,63 24.04.2018 Zml.o dielo z 27.10.2017
40/2018 4Deal, s.r.o., Sninská 433/17 47219645 Oprava auta kia 402,18 26.04.2018 ob.č.10/2018
41/2018 Fura, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce  36211451 Vývoz odpadu 4 2018 264,99 04.05.2018  
42/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 4-6/2018 280,00 04.05.2018  
43/2018 Vychodoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina dodávka 3 -5/2018 1127,00 09.05.2018  
44/2018 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469 Telekomunikačné služby  34,08 09.05.2018  
45/2018 Geo Real,s.r.o., Strojárska 3995, Snina 46053328 Zameranie výškopisu a polohopisu cintorín 150,00 09.05.2018  
46/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava  35697270 Poplatok za mobil  32,00 10.05.2018  
47/2018 Platon technologies, s.r.o,Hlavná 3 Šaľa 36279129 Unlimited hosting obecklenova.sk 46,08 14.05.2018  
48/2018 IFC Media, s.r.o. Bratislava 45299862 Distribučný poplatok STA 351,00 15.05.2018 Zml.č. 8/2018
49/2018 Ing. Dana Betáková, projektová kancelária, SNP 2507/6, Humenné 35459069 Fa projektová a rozpočtová dokumentácia chodník na cintorín 400,00 25.05.2018 Ob. č. 12/2018
50/2018 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Fa štiepka 818,21 23.05.2018  
51/2018 Peter Vološin, Jesenského 2880/199, Snina 47882247 Oprava kosačiek, náhradné diely 307,79 30.05.2018 Ob. č. 14/2018
52/2018 Doxx stavné lístky,s.r.o., Kálov 356,  Žilina 36391000 Stravné lístky, odmena zml. 772,40 31.05.2018 Ob. č. 13 /2018
53/2018 Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 31363091 Obecné noviny 20,80 04.06.2018  
54/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 36,54 05.06.2018  
55/2018 Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu 5 /2018 394,17 08.06.2018  
56/2018 CBS, s.r.o., Kynceľová, 974 01 36754749 Obraz v drev. ráme 150×150 cm 147,80 11.06.2018  
57/2018 PP Protect, A, Bernoláka č.2, Michalovce 48039365 Výkon funkcie zodpovednej osoby 25,00 11.2018 Zm.č. 
58/2018 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 35697270 Poplatok za mobil 32,00 11.06.2018  
59/2018 PP Protect, A, Bernoláka č.2, Michalovce 48039365 Výkon funkcie zodpovednej osoby 25,0 04.07.2018  
60/2018 Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 36211451 Vývoz odpadu 6 /2018 264,89 04.07.2018  
61/2018 Martin Savkuľak, Záhdradná 720/18, Stakčín 43778046 Stavebný materiál 55,55 04.07.2018 Ob. č. 17/2018
62/2018 Peter Vološin, Jesenského 2880/199, Snina 47882247 Silon na kosenie,oprava kosačiek, olej  108,64 06.07.2018 Ob.č.18/2018
63/2018 3W Slovakia,s.r.o. Na Vinohrady 692/59, Trenčín 36746045 Ročná licencia virtuálny  cintorín 95,95 06.07.2018  
64/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby  34,00 09.07.2018  
65/2018 Agrocentrum ER, 077 44 Kráľovská Chlmec 33147621 Oprava malotraktora 176,69 10.07.2018 Ob. č. 16/2018