– Faktúry 2018 (ŠJ)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet / TOVAR Cena Došla dňa Objednávka

/zmluva